Warning: include(C:\Inetpub\vhosts\tehsiltv.az\edu/content/basliq.inc.html) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\tehsiltv.az\edu\templates\libraries\header.inc.php on line 60

Warning: include(C:\Inetpub\vhosts\tehsiltv.az\edu/content/basliq.inc.html) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\tehsiltv.az\edu\templates\libraries\header.inc.php on line 60

Warning: include(C:\Inetpub\vhosts\tehsiltv.az\edu/content/basliq.inc.html) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\tehsiltv.az\edu\templates\libraries\header.inc.php on line 60

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'C:\Inetpub\vhosts\tehsiltv.az\edu/content/basliq.inc.html' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in C:\inetpub\vhosts\tehsiltv.az\edu\templates\libraries\header.inc.php on line 60
Rəsmi / Qanunvericilik / Heydər Əliyev Fondunda / Təhsil Nazirliyində / Pedaqoji yazılar / Müsahibələr / İdman / Elanlar / Arxiv

Warning: include(C:\Inetpub\vhosts\tehsiltv.az\edu/content/son_xeberler.inc.html) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\tehsiltv.az\edu\templates\inner.tpl.php on line 30

Warning: include(C:\Inetpub\vhosts\tehsiltv.az\edu/content/son_xeberler.inc.html) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\tehsiltv.az\edu\templates\inner.tpl.php on line 30

Warning: include(C:\Inetpub\vhosts\tehsiltv.az\edu/content/son_xeberler.inc.html) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\tehsiltv.az\edu\templates\inner.tpl.php on line 30

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'C:\Inetpub\vhosts\tehsiltv.az\edu/content/son_xeberler.inc.html' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in C:\inetpub\vhosts\tehsiltv.az\edu\templates\inner.tpl.php on line 30
Pedaqoji yazılar

Əvvəlki illər:

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2010-cu ilin pedaqoji yazıları

Qobustan rayonunun ümumtəhsil məktəblərində tam orta təhsil pilləsi üzrə buraxılış imtahanlarının keyfiyyət göstəricilərinə görə təhlili  

2009-2010-cu dərs ilində mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilmiş buraxılış imtahanlarında biologiya fənni üzrə nəticələr barədə  

Qəbələ rayonu ümumtəhsil məktəblərində tam orta təhsil pilləsi üzrə buraxılış imtahanlarının keyfiyyət göstəricilərinə görə təhlili  

Azərbaycanda təhsilə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər və ali təhsildə yeni maliyyələşdirmə mexanizminin  tətbiqi ilə bağlı mövcud vəziyyət  

2009-2010-cu dərs ilində mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilmiş buraxılış imtahanlarında kimya fənni üzrə nəticələr barədə  

Ağstafa rayonu ümumtəhsil məktəblərində tam orta təhsil pilləsi üzrə buraxılış imtahanlarının keyfiyyət  göstəricilərinə görə təhlili  

2009-2010-cu dərs ilində mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilmiş buraxılış imtahanlarında coğrafiya fənni üzrə nəticələr barədə  

2009-2010-cu dərs ilində mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilmiş buraxılış imtahanlarının nəticələri barədə  

Şagird dünyasını işıqlandıran müəllim ömrünün ziyası  

Milli qiymətləndirmə  

İnnovativ universitet  

"Qaraca qız" hekayəsinin tədrisi təcrübəsindən  

Lənkəran təhsili uğurlu inkişaf yollarında  

Dayaq məntəqələrinin fəaliyyətinin gücləndirilməsi zamanın tələbidir  

Pedaqoji təcrübə və məktəb rəhbərliyinin nəzarəti  

TIMSS və PIRLS beynəlxalq qiymətləndirmə tədqiqatları  

Ümumtəhsil məktəblərində İKT-nin rolu  

Şagirdlərə təbiəti və əməyi sevdirməliyik  

Məktəbdaxili qiymətləndirmə üzrə monitorinqin nəticələri nə göstərir  

Beynəlxalq qiymətləndirmə təcrübəsi  

İbtidai təhsil pilləsində qiymətləndirmənin aparılması barədə  

Cənubi Azərbaycan mövzusunda ədəbi əsərlərin interaktiv metodla tədrisi  

Dərsliklərimiz, uğurlarımız və problemlərimiz  

Ədəbiyyat nəzəriyyəsində nəzm haqqında anlayışın verilməsi  

Xüsusi qabiliyyəti  olan uşaqlarla  işin reallaşdırılması mexanizmi  

Pedaqoji prosesə müasir yanaşma günün tələbidir  

Müəllim-şagird münasibətləri  

İbtidai siniflərdə vətənpərvərlik tərbiyəsi  

Uşaqlarda təbiətə məhəbbət aşılanması  

Şamaxı təhsili bu gün  

Azərbaycan dilinin tədrisi: ənənə və müasirlik  

Kimya dərslərində şagirdlərin ekoloji biliklərinin inkişaf etdirilməsi  

Aləmdə səsi qalan yazıçı, müəllim, alim  

Təlimin səmərəliliyində fəal-interaktiv metodun rolu  

Qabaqcıl pedaqoji təcrübə - güclü faktor, dəyərli mənbə  

Azərbaycan dili dərslikləri ilə bağlı rəy və təkliflərə cavab  

Təfəkkür nurunun qaynağı  

Daim öyrənməklə keçən ömür  

Mentalitetlə bağlı düşüncələr  

Hüseyn Cavidin "İblis" faciəsinin tədrisində yeni təlim texnologiyalarının tətbiqi  

Şagirdlərdə idarəetmə vərdişlərinin formalaşdırılmasında sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlərin əhəmiyyəti  

İlk peşə-ixtisas təhsilinin statusunun yüksəldilməsinə hər bir peşə təhsili müəssisəsi öz töhfəsini verməlidir  

2010-2011-ci dərs ili qarşısında  

Sabah bu gündən başlanır  

Təhsil islahatı metodik kabinetlərin işinin təkmilləşdirilməsini tələb edir  

Təhsilə həsr edilən ömür  

Süleyman Rüstəmin "Təbrizim" şeirinin tədrisi  

İxtisasartırma günün tələbidir  

Müasir dövrdə təhsilin məzmunu və onun idarə edilməsi  

Onun təhsil almasında Süleyman Rüstəmin böyük rolu olub  

Jurnalistin intellekti və vətəndaş məsuliyyəti"  

Həsən bəy Zərdabi - xalq yaradıcılığının bilicisi"  

Azərbaycanın təhsil sistemində maliyyələşmə ilə bağlı aparılan islahatlar və ali təhsildə yeni maliyyələşmə mexanizmi"  

Yaşıl" iqtisadiyyat və peşə təhsili: sivilizasiyanın yeni mərhələsi - ekoloji sivilizasiyaya (ekosivilə) aparan yol"  

Cəmiyyətin təhsil ehtiyacları və onların hüquqi təminatı  

Şagirdlərin sevimlisi  

Yeni metodik vəsait  

Ali təhsildə Boloniya prosesi  (5 illik təcrübə nə göstərir)  

Müasir mərhələdə milli təhsilə dair fundamental əsər  

Biliklər iqtisadiyyatı və innovasiya  

Qax məktəbinin "Ekologiya ili"nə töhfəsi  

"İngiltərədə olmaq hər bir ingilis dili müəllimi kimi mənim də çoxdankı arzum idi"  

Yaradıcı axtarışlara xüsusi önəm verən müəllim  

O, güclü riyazi təfəkkürə və sönməz həyat eşqinə malik insan idi  

Azərbaycanın ümumi təhsil sahəsində islahatlar  

"Təhsilin əsasları" fənni müəllim hazırlığına verilən müasir tələblər baxımından  

Müdrikliklə  əməksevərlik  qovuşanda  

Bir dərsin təəssüratları  

Xeyirxah insan, yenilikçi alim  

Peşəsinin vurğunu  

Elm və təhsilə həsr edilmiş ömür  

"Mən dərs deyəndə şagirdlər qarşısında imtahan verirəm"  

Ən yaşlı müəllimlərimiz  

Optimal idarəetmə elmi məktəbinin banisi  

Yeni təlim metodları dərsin səmərəliliyini artırır  

Əməkdar müəllim  

Pedaqoji fakültənin tələbələri üçün fiziki tərbiyədən ilk dərs vəsaiti  

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Fransadan əlavə təhsil sistemini öyrənir  

Şərəfli həyat yolu  

Kimyəvi birləşmələrdə rabitə saylarının riyazi ifadəsi  

Azərbaycanda milli qiymətləndirmə təcrübəsi  

Acı uşaqlıq xatirələrimdən  

Qələbədə payı olanlar  

Milli təhsilimizin himayədarı  

Heydər Əliyev milli təhsil sisteminin qurucusudur  

Mənəvi dəyərlərimizə hörmət tərbiyə edək  

İxtisasartırmanın kurikulum çərçivəsində təkmilləşdirilməsi zəruridir  

Müəllim məsuliyyəti  

Kurikulum islahatı və müasir dərs  

Müasir təhsilin aktual problemi  

Seyid  Əzim Şirvani yaradıcılığının orta məktəblərdə öyrənilməsi  

Filologiyada yaşanmış ömür  

Əli Sultanlı yaddaşlarda necə qalıb  

ADPU-nun pedaqoji fakültəsinin yarıməsrlik salnaməsindən  

Nəriman Nərimanovun maarifçilik fəaliyyəti və pedaqoji fikirləri  

Dünya ölkələrində milli mühasibat uçotu sistemləri və Azərbaycanda beynəlxalq uçot standartlarının tətbiqi  

"Təhsilin əsasları" fənninin ilk semestrdə tədrisi nə göstərir  

Naxçıvan və İrəvanın işğal dönəminin tarixinə dair monoqrafik tədqiqat  

Pascal dilində qrafikqurma operatorlarının öyrədilməsi metodikası  

Vətənə, xalqa xidmət tədrisə münasibətdən başlanır  

Ziyalı alim  

"Ana dili" dərsliklərimizin tərtibi və nəşri tarixindən Təravətini saxlayan dərsliklər  

Müəllim hazırlığına yeni yanaşmalar.  "Təhsilin əsasları" fənninin pedaqoji təcrübə ilə inteqrasiyası

yuxarı ⤴