Rəsmi / Qanunvericilik / Heydər Əliyev Fondunda / Təhsil Nazirliyində / Pedaqoji yazılar / Müsahibələr / İdman / Elanlar / Arxiv
Pedaqoji yazılar

Əvvəlki illər:

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2015-ci ilin pedaqoji yazıları

Azərbaycan dilindən dərs nümunəsi  

İnteraktiv dərs nümunəsi  

Riyaziyyatdan fəal dərs nümunəsi  

Dərs elə qurulmalıdır ki...  

Səmərəli planlaşdırma təhsilin inkişafının əsasıdır  

Mütaliə ibtidai sinifdən başlamalıdır  

Təhsil fəlsəfəsinin inkişaf tendensiyalarının bəzi aspektləri  

Azərbaycan dilindən dərs nümunəsi  

Musiqi fənninin tədrisi zamanı şagirdlərin milli-mənəvi tərbiyəsi  

Azərbaycan dilindən dərs nümunəsi  

Ən yaxşı müəllimin dərs nümunəsi  

Fizika dərsində yeni təlim üsullarından istifadə  

İnteraktiv texnologiyalar müəllimin yaxın köməkçisidir  

Xarici dildə lüğət mənimsəmə  

İngilis dilindən dərs nümunəsi  

Təkrar mətn yaradan sintaktik üslubi vasitə kimi  

Vətənpərvərlik tərbiyəsinə xidmət edən bilik yarışı  

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığından fəal dərs nümunəsi  

Fizikanın tədrisində rəqəmsal laboratoriya avadanlıqlarının imkanları  

Yeni dərs ili, yeni vəzifələr  

Ömürboyu təhsil hamı üçün vacibdir  

İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə ilə qurulan fəal dərs nümunəsi  

"Təhsil-elm-innovasiya" modelinin insan kapitalının formalaşmasında və cəmiyyətin davamlı inkişafında rolu  

İnformatikadan dərs nümunəsi  

İbtidai siniflərdə musiqi dərsi  

Riyaziyyat dərslərində İKT-dən istifadə  

Fəal dərsin mərhələləri üzrə planlaşdırma nümunəsi  

Coğrafiyanın tədrisində əyani vasitələrdən istifadə  

Riyaziyyatdan nümunəvi dərs  

Həyat bilgisinin tədrisində inteqrasiya  

Riyaziyyat fənnindən fəal dərs  

Ən yaxşı müəllimin dərs nümunəsi  

Tarix dərslərində interaktiv texnologiyaların tətbiqi  

Pedaqoji ünsiyyəti ilə fərqlənən müəllim  

Tarix dərslərində interaktiv texnologiyaların tətbiqi  

Ədəbiyyat müəllimi hazırlığı və tədris problemləri  

Ən yaxşı müəllimin dərs nümunəsi  

Kurikulum üzrə dərs nümunəsi  

"Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları" fənni ali təhsilin məzmununda uğurlu yenilikdir  

Ən yaxşı müəllimin tarix dərsi  

İbtidai siniflərdə nümunəvi riyaziyyat dərsi  

Təhsilin keyfiyyətinə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının təsiri  

Ən yaxşı müəllimindərs nümunəsi  

Coğrafiyadan fəal dərs nümunəsi  

Ən yaxşı müəllimindərs nümunəsi  

İbtidai təhsil və qiymətləndirmə  

Tapşırıq əsasında dil öyrənmə  

Oyun-dərslər şagirdlərin marağını artıran vasitə kimi  

Təhsildə innovativ fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi problemləri  

Kurikulum təhsilimizə nə verir?  

Ali və orta təhsil: koordinasiya və inteqrasiya problemləri  

Müəllim, şagird və valideynlər yeni layihədən razıdırlar  

Riyaziyyatın tədrisinin və müəllim hazırlığının modernləşdirilməsi 

yuxarı ⤴