Ana səhifə Seçilmişlərə əlavə et Bizə yazın

     
 
 XƏBƏRLƏR
 
 
 
RƏSMİ
 
 
 HEYDƏR ƏLİYEV FONDU
 
 
 
QANUNVERİCİLİK
 
 
 
TƏHSİL NAZİRLİYİNDƏ
 
 
 
PEDAQOJİ YAZILAR
 
 
 MÜSAHİBƏLƏR
 
 
 
İDMAN
 
 
 
FOTOQALEREYA
 
 
 ARXİV
 
 
 ƏLAQƏ

 
 

Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış
 

Dünya universitetləri

internetdə

saytda

 

Fotoqalereya

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARXİV

25 İyun 2010 - 24

 

Ümumtəhsil məktəblərinin 2010-2011-ci dərs ili üçün tədris planı

Bookmark and Share

Əlavə 1

Ümumtəhsil məktəblərinin 2010-2011-ci dərs ili üçün tədris planı
Təlim Azərbaycan dilində

 
Təhsil sahələri Siniflər üzrə həftəlik saatların miqdarı Cəmi
IV V VI VII VIII IX X XI
1.  Dillər və ədəbiyyat
Azərbaycan dili

10

5

4

4

3

2

2

2

32
Ədəbiyyat   3 2 2 2 3 3 2 17
Xarici dil 1 4 3 3 3 2 2 2 20
2. Riyaziyyat və informatika
Riyaziyyat

4

5

5
         
14
Cəbr       3 3 3     9
Cəbr və analizin başlanğıcı             2 2 4
Həndəsə       2 2 2 1 1 8
İnformatika             1 1 2
3. İctimai fənlər
Tarix
   
1

1

1

1

1

1

6
Azərbaycan tarixi   2 1 1 2 1 2 2 2 11,5
İnsan və cəmiyyət         1 1 1 1 4
İqtisadi və sosial coğrafiya         0 1 2     2,5
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası           1     1
İqtisadiyyatın əsasları           1 1 1 3
4.  Təbiət fənləri
Həyat bilgisi

2
             
2
Təbiətşünaslıq   2             2
Fizika       2 2 2 1 2 10
Astronomiya               1 1
Kimya         2 2 1 2 7
Biologiya     2 2 2 2 1 1 10
Fiziki coğrafiya     2 2 1   1 1 7
5. Əmək hazırlığı və texnologiya
Əmək hazırlığı

2

2

2

2

1
     
9
Rəsmxət         1 1     2

6.

Fiziki tərbiyə və gənclərin  çağırışaqədərki hazırlığı
Fiziki tərbiyə

2

2

2

2

2

2

2

2

16
Gənclərin  çağırışaqədərki hazırlığı             2 2 4
7. İncəsənət
Təsviri incəsənət

1

1

1

1
       
4
Musiqi və nəğmə 1 1 1 1 1       5
Cəmi: 23 27 26 28 29 30 25 25 213
Seçmə fənlər:     2 3 3 4 8 10 30
Şagirdlərin məcburi maksimum dərs yükü 23 27 28 31 32 34 33 35 243
Fakültativ, fərdi və qrup məşğələləri 1 4 4 4 4 2 3 3 25
 

 


Əlavə 2

Ümumtəhsil məktəblərinin 2010-2011-ci dərs ili üçün tədris planı
Təlim
rus dilində

 
Təhsil sahələri Siniflər üzrə həftəlik saatların miqdarı Cəmi
IV V VI VII VIII IX X XI
1.  Dillər və ədəbiyyat
Rus dili

10

5

4

4

3

2

2

2

32
Azərbaycan dili 3 3 3 3 2 2 2 2 20
Ədəbiyyat   2 2 2 2 3 3 2 16
Xarici dil 1 4 3 3 3 2 2 2 20
2. Riyaziyyat və informatika
Riyaziyyat

4

5

5
         
14
Cəbr       3 3 3     9
Cəbr və analizin başlanğıcı             2 2 4
Həndəsə       2 2 2 1 1 8
İnformatika             1 1 2
3. İctimai fənlər
Tarix
   
1

1

1

1

1

1

6
Azərbaycan tarixi   2 1 1 2 1 2 2 2 11,5
İnsan və cəmiyyət         1 1 1 1 4
İqtisadi və sosial coğrafiya         0 1 2     2,5
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası           1     1
İqtisadiyyatın əsasları           1 1 1 3
4.  Təbiət fənləri
Həyat bilgisi

2
             
2
Təbiətşünaslıq   2             2
Fizika       2 2 3 2 1 10
Astronomiya               1 1
Kimya         2 2 1 2 7
Biologiya     2 2 2 2 1 1 10
Fiziki coğrafiya     2 2 1   1 1 7
5. Əmək hazırlığı və texnologiya
Əmək hazırlığı

2

2

2

2

1
     
9
Rəsmxət         1 1     2

6.

Fiziki tərbiyə və gənclərin  çağırışaqədərki hazırlığı
Fiziki tərbiyə

2

2

2

2

2

2

2

2

16
Gənclərin  çağırışaqədərki hazırlığı             2 2 4
7. İncəsənət
Təsviri incəsənət

1

1

1

1
       
4
Musiqi və nəğmə 1 1 1 1 1       5
Cəmi: 26 29 29 31 31 32 27 27 232
Seçmə fənlər:     2 3 3 4 8 10 30
Şagirdlərin məcburi maksimum dərs yükü 26 29 31 34 34 36 35 37 262
Fakültativ, fərdi və qrup məşğələləri 1 4 4 4 4 2 3 3 25
 

 


Əlavə 3

Ümumtəhsil məktəblərinin 2010-2011-ci dərs ili üçün tədris planı
Təlim
gürcü dilində

 
Təhsil sahələri Siniflər üzrə həftəlik saatların miqdarı Cəmi
IV V VI VII VIII IX X XI
1.  Dillər və ədəbiyyat
Gürcü dili

10

5

4

4

3

2

2

2

32
Azərbaycan dili 3 3 3 3 2 2 2 2 20
Ədəbiyyat   2 2 2 2 3 3 2 16
Xarici dil 1 4 3 3 3 2 2 2 20
2. Riyaziyyat və informatika
Riyaziyyat

4

5

5
         
14
Cəbr       3 3 3     9
Cəbr və analizin başlanğıcı             2 2 4
Həndəsə       2 2 2 1 1 8
İnformatika             1 1 2
3. İctimai fənlər
Tarix
   
1

1

1

1

1

1

6
Azərbaycan tarixi   2 1 1 2 1 2 2 2 11,5
İnsan və cəmiyyət         1 1 1 1 4
İqtisadi və sosial coğrafiya         0 1 2     2,5
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası           1     1
İqtisadiyyatın əsasları           1 1 1 3
4.  Təbiət fənləri
Həyat bilgisi

2
             
2
Təbiətşünaslıq   2             2
Fizika       2 2 3 2 1 10
Astronomiya               1 1
Kimya         2 2 1 2 7
Biologiya     2 2 2 2 1 1 10
Fiziki coğrafiya     2 2 1   1 1 7
5. Əmək hazırlığı və texnologiya
Əmək hazırlığı

2

2

2

2

1
     
9
Rəsmxət         1 1     2

6.

Fiziki tərbiyə və gənclərin  çağırışaqədərki hazırlığı
Fiziki tərbiyə

2

2

2

2

2

2

2

2

16
Gənclərin  çağırışaqədərki hazırlığı             2 2 4
7. İncəsənət
Təsviri incəsənət

1

1

1

1
       
4
Musiqi və nəğmə 1 1 1 1 1       5
Cəmi: 26 29 29 31 31 32 27 27 232
Seçmə fənlər:     2 3 3 4 8 10 30
Şagirdlərin məcburi maksimum dərs yükü 26 29 31 34 34 36 35 37 262
Fakültativ, fərdi və qrup məşğələləri 1 4 4 4 4 2 3 3 25
 

 


Əlavə 4

Ləzgi dili öyrədilən ümumtəhsil məktəblərinin 2010-2011-ci dərs ili üçün tədris planı
Təlim
rus dilində

 
Təhsil sahələri Siniflər üzrə həftəlik saatların miqdarı Cəmi
IV V VI VII VIII IX X XI
1.  Dillər və ədəbiyyat
Rus dili

8

4

3

3

2

2

2

2

26
Ləzgi dili 2 2 2 2 2 2     12
Azərbaycan dili 3 3 3 3 2 2 2 2 20
Ədəbiyyat   2 2 2 2 2 3 2 15
Xarici dil 1 3 2 2 2 1 2 2 15
2. Riyaziyyat və informatika
Riyaziyyat

4

5

5
         
14
Cəbr       3 3 3     9
Cəbr və analizin başlanğıcı             2 2 4
Həndəsə       2 2 2 1 1 8
İnformatika             1 1 2
3. İctimai fənlər
Tarix
   
1

1

1

1

1

1

6
Azərbaycan tarixi   2 1 1 2 1 2 2 2 11,5
İnsan və cəmiyyət         1 1 1 1 4
İqtisadi və sosial coğrafiya         0 1 2     2,5
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası           1     1
İqtisadiyyatın əsasları           1 1 1 3
4.  Təbiət fənləri
Həyat bilgisi

2
             
2
Təbiətşünaslıq   2             2
Fizika       2 2 3 2 1 10
Astronomiya               1 1
Kimya         2 2 1 2 7
Biologiya     2 2 1   1 1 7
Fiziki coğrafiya     2 2 1   1 1 7
5. Əmək hazırlığı və texnologiya
Əmək hazırlığı

2

2

2

2

1
     
9
Rəsmxət         1 1     2

6.

Fiziki tərbiyə və gənclərin  çağırışaqədərki hazırlığı
Fiziki tərbiyə

2

2

2

2

2

2

2

2

16
Gənclərin  çağırışaqədərki hazırlığı             2 2 4
7. İncəsənət
Təsviri incəsənət

1

1

1

1
       
4
Musiqi və nəğmə 1 1 1 1 1       5
Cəmi: 26 29 29 31 31 32 27 27 232
Seçmə fənlər:     2 3 3 4 8 10 30
Şagirdlərin məcburi maksimum dərs yükü 26 29 31 34 34 36 35 37 262
Fakültativ, fərdi və qrup məşğələləri 1 4 4 4 4 2 3 3 25
 

 


Əlavə 6

Azsaylı xalqların dilləri öyrədilən ümumtəhsil məktəblərinin IV sinifləri üçün
2010-2011-ci dərs ilinə aid tədris planı
Təlim Azərbaycan dilində

 
Fənlər Siniflər üzrə dərs saatlarının miqdarı Cəmi
IV
1 Azərbaycan dili 8 8
2 "           " dilid 2 2
3 Xarici dil 1 1
4 Riyaziyyat 4 4
5 Həyat bilgisi 2 2
6 Təsviri incəsənət 1 1
7 Musiqi və nəğmə 1 1
8 Fiziki tərbiyə 2 2
9 Əmək hazırlığı 2 2
Cəmi 23 23
Fakültativ, fərdi və qrup məşğələləri 1 1
 

 


Əlavə 7

Azsaylı xalqların dilləri öyrədilən ümumtəhsil məktəblərinin IV sinifləri üçün
2010-2011-ci dərs ilinə aid tədris planı
Təlim rus dilində

 
Fənlər Siniflər üzrə dərs saatlarının miqdarı Cəmi
IV
1 Rus dili 8 8
2 Azərbaycan dili 2 2
3 "           " dilid 2 2
4 Xarici dil 1 1
5 Riyaziyyat 4 4
6 Həyat bilgisi 2 2
7 Təsviri incəsənət 1 1
8 Musiqi və nəğmə 1 1
9 Fiziki tərbiyə 2 2
10 Əmək hazırlığı 2 2
Cəmi 25 25
Fakültativ, fərdi və qrup məşğələləri 1 1
 

 


Əlavə 8

2010-2011-ci dərs ili üçün tədris planlarına dair qeydlər 

1. Valideynlərin və şagirdlərin arzusuna əsasən, müvafiq maddi-tədris baza və pedaqoji kadr potensialı olduğu halda ümumtəhsil məktəblərində ingilis, alman, fransız, rus, ərəb, fars və s. dillərdən biri xarici dil kimi seçilib tədris olunur.

2. Pedaqoji kadr olmaması səbəbindən xarici dil tədris olunmayan ümumtəhsil məktəblərində həmin saatlar III-IV siniflərdə fakültativ məşğələlərə, V- XI siniflərdə isə məktəb pedaqoji şurasının qərarı ilə zəruri hesab edilən fənlərin tədrisinə verilir. Bu halda həmin fənlərdən ixtisaslı pedaqoji kadrların olması nəzərə alınır.

3. Ümumtəhsil məktəblərinin komplekt ibtidai siniflərində xarici dil və informatika fənləri hər sinif komplektinə 1 saat, "Həyat bilgisi" fənni isə 2 saat ayrılmaqla tədris olunur.

4. İxtisaslı kadrları olan ümumtəhsil məktəblərinin III, IV, V, VI, VII, VIII və IX siniflərində fakültativ, fərdi və qrup məşğələləri üçün ayrılan saatlardan 1 saatı dərs cədvəlinə daxil edilməklə informatika fənninin tədrisinə verilir.

5. XI siniflərdə fakültativ, fərdi və qrup məşğələlərinə ayrılmış saatlardan dərs cədvəlinə daxil edilməklə 1 saatı fizika, 1 saatı coğrafiya fənninin tədrisinə verilir.

6. VII siniflərdə fakültativ, fərdi və qrup məşğələlərinə ayrılmış saatlardan 1 saatı ikinci yarımildə "Yol hərəkəti qaydaları"nın tədrisinə verilir və bu dərslər bütün şagirdlər cəlb olunmaqla fakültativ məşğələ formasında keçilir. VII sinif şagirdlərinin sayı az olan məktəblərdə həmin fakültativ məşğələni təşkil etmək üçün arzularına əsasən, VI, VIII sinif şagirdləri də cəlb oluna bilərlər.

7. Füzuli, Beyləqan, Ağcabədi, Ağdam, Tərtər, Goranboy, Xocavənd, Göygöl, Daşkəsən, Gədəbəy, Tovuz, Ağstafa, Qazax, Kəlbəcər, Laçın, Cəbrayıl, Şuşa, Qubadlı, Xocalı, Zəngilan rayonlarının, habelə Naxçıvan MR-in Ermənistanla sərhəddə yerləşmiş ümumtəhsil məktəblərinin informatika fənni tədris olunmayan IV siniflərində, habelə bütün VI siniflərində fakültativ, fərdi və qrup məşğələlərinə ayrılmış vaxt hesabına həftədə 1 saat olmaqla ikinci yarımildə "Mina təhlükəsinə dair maariflənmə" adlı fakültativ kurs tədris olunur.

Həmin rayonların ümumtəhsil məktəblərinin informatika fənni tədris olunan IV siniflərində "Mina təhlükəsinə dair maariflənmə" kursu üzrə ən zəruri mövzular "Həyat bilgisi" fənninin daxilində keçilir.

8. Maddi-tədris baza və ixtisaslı müəllim kadrları olmaq şərtilə aşağıdakı hallarda sinif qeyd edilən fənlərin tədrisi zamanı iki qrupa bölünür:

8.1. Şagirdlərin sayı 20 və daha çox olan ibtidai siniflərdə:

- təlim rus və gürcü dillərində aparılan məktəblərdə Azərbaycan dili.

8.2. Şagirdlərin sayı 20 və daha çox olan V-IX siniflərdə:

- təlim rus və gürcü dillərində aparılan məktəblərdə Azərbaycan dili;

- bütün ümumtəhsil məktəblərində xarici dil, fiziki tərbiyə, əmək hazırlığı.

8.3. Şagirdlərin sayı 15 və daha çox olan X-XI siniflərdə:

- təlim rus və gürcü dillərində aparılan məktəblərdə Azərbaycan dili;

- bütün ümumtəhsil məktəblərində xarici dil, fiziki tərbiyə dərsləri, informatika fənni üzrə praktik məşğələlər.

Seçmə fənlərə ayrılan saatlar şagirdlərin məcburi dərs yükünə aid olduğu üçün yuxarıda göstərilən fənlərdən seçmə üzrə komplektləşdirilmiş siniflər təşkil olunarsa, həmin siniflər də mövcud qaydalar gözlənilməklə 2 qrupa bölünür.

9. Kompüter kabineti olmayan ümumtəhsil məktəblərində informatika fənni üzrə praktik məşğələ keçilmir. Bununla belə, informatika fənni üzrə praktik məşğələlərin keçilməsi üçün yaxın ərazidəki kompüter texnikası ilə təchiz olunmuş məktəbin bazasından istifadə edilməsinə icazə verilir. Bu məsələnin həyata keçirilməsi müvafiq təhsil orqanları tərəfindən tənzimlənir.

10. Fakültativ məşğələ qrupları şagirdlərin sayı 8 nəfərdən az olmamaq şərti ilə komplektləşdirilir.

11. Seçmə saatların tətbiqi 2006-2007-ci dərs ili üçün təsdiq edilmiş müvafiq qaydalar üzrə aparılır.

12. Dərs ili 32 tədris həftəsindən ibarətdir. Dərs məşğələləri bütün ümumtəhsil məktəblərində, bir qayda olaraq, sentyabrın 15-də başlayıb mayın 31-də başa çatır. Dərs ili iki yarımilə bölünür:

- Birinci yarımil - 15 sentyabr-29 dekabr

- İkinci yarımil - 06 yanvar-31 may.

13. Dərs ili ərzində aşağıdakı tətillər müəyyən edilir:

- 6 gün payız tətili (12-17 noyabr)

- 7 gün qış tətili (30 dekabr-05 yanvar)

- 8 gün yaz tətili (17-24 mart)

 
Səhifənin başına qalx Nömrənin müdəricatına dön

Səhifənin başına qalx

 

HEYDƏR ƏLİYEV

İLHAM ƏLİYEV

MEHRİBAN ƏLİYEVA

HEYDƏR ƏLİYEV
FONDU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

 

25 İyun 2010 - 24

Ümumtəhsil məktəblərinin I-III sinifləri üçün tədris planlarının təsdiqi haqqında Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri
 
2010-2011-ci dərs ili üçün ümumtəhsil məktəblərinin tədris planlarının təsdiqi haqqında Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri
 
Tədbirlər planının təsdiqi barədə Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri
 
Mirzə Ələkbər Sabirin (Məşədi Ələkbər Hacı Zeynalabdin oğlu Tahirzadənin) 150 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri
 
İstedadlı şagirdlər üçün xüsusi lisey siniflərinin təşkili barədə Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri
 
2010-2011-ci dərs ilində ümumtəhsil məktəblərinin I-III sinifləri üçün tədris planı
 
Ümumtəhsil məktəblərinin 2010-2011-ci dərs ili üçün tədris planı
 
Şərur Rayon Təhsil Şöbəsi üçün yeni bina istifadəyə verilib
 
Bu il buraxılış imtahanlarında müvəffəq qiymət alanların sayı artıb
 
"Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi" və "Ən yaxşı müəllim" müsabiqələri başa çatdı
 
Jurnalist tələbələr seçdikləri peşənin sirlərini Belarusda öyrənirlər
 
"Elektron təhsil" müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırıldılar
 
Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış
 
Proqram və dərsliklərlə bağlı məsələlər müzakirə olunub
 
Növbəti xarici səfər: müqavilələr, görüşlər
 
Təhsilə qara yaxanlara layiqli cavab
 
Amerikalı tələbələrlə görüş
 
AMİ-nin əməkdaşları Bərdə rayonunda olublar
 
Müasir mərhələdə milli təhsilə dair fundamental əsər
 
Ali təhsildə Boloniya prosesi  (5 illik təcrübə nə göstərir)
 
"Heydər Əliyev siyasəti və vətəndaş mövqeyinə dövlət qayğısı"
 
Soydaşımız Leonardo da Vinçi medalına layiq görüldü
 
Tələbələr kompüterlə imtahan verdilər
 
Respublika baxış-müsabiqəsinə yekun vuruldu
 
"Əlvida, bağça, salam, məktəb"
 
Almaniyada peşə təhsili
 
Naxçıvan Dövlət Universitetində yubiley tədbiri
 
Muzeydə "açıq dərs"
 
Yeni metodik vəsait
 
Şagirdlərin sevimlisi
 
Cəmiyyətin təhsil ehtiyacları və onların hüquqi təminatı
 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 2011-2012-ci tədris ilinə ümumtəhsil məktəblərinin VII-XI sinifləri üçün dərsliklərin hazırlanmasını və çapını təşkil etmək məqsədilə açıq tender (satınalma müsabiqəsi) elan edir.
 
Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün fizika fənni kurikulumu (VI-XI siniflər)
 
Beynəlxalq müsabiqələr laureatı
 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları
 
Bağça 65 yetirməsini məktəbə yola saldı
 
Müəllimlərin, şagirdlərin və ingilis dilini öyrənənlərin nəzərinə! Xarici dilin öyrənilməsi sahəsində tam yeni və orijinal metodologiya!
 
Dünya universitetləri: Kvinslend Universiteti
 

2007 - 2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil üzrə
DÖVLƏT PROQRAMI

Azərbaycan Respublikasında texniki peşə təhsilinin inkişafı üzrə
DÖVLƏT PROQRAMI

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
KURİKULUM PORTALI

Azərbaycan Respublikası
TƏHSİL PORTALI

 

Copyright 2010   All Rights Reserved.
Created and supported by
Mehman Shafagatov