Ana səhifə Seçilmişlərə əlavə et Bizə yazın

     
 
 XƏBƏRLƏR
 
 
 
RƏSMİ
 
 
 HEYDƏR ƏLİYEV FONDU
 
 
 
QANUNVERİCİLİK
 
 
 
TƏHSİL NAZİRLİYİNDƏ
 
 
 
PEDAQOJİ YAZILAR
 
 
 MÜSAHİBƏLƏR
 
 
 
İDMAN
 
 
 
FOTOQALEREYA
 
 
 ARXİV
 
 
 ƏLAQƏ

 
 

Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış
 

Dünya universitetləri

internetdə

saytda

 

Fotoqalereya

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARXİV

24 Dekabr 2010 - ¹50

 

Doktoranturalar yaradılan Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin və elmi təşkilatların siyahısı

Bookmark and Share
 

Sıra ¹-si

Ali təhsil müəssisələrinin və elmi təşkilatların adları

Doktorantura təhsili

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası üzrə

Fizika-Riyaziyyat və  Texnika elmləri bölməsi

1.

Fizika İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

2.

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

3.

Ə.Hüseynov adına Kibernetika İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

4.

Radiasiya Problemləri İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

5.

İnformasiya Texnologiya­ları İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

6.

N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

Kimya elmləri bölməsi

1.

Akademik Y.Məmməd­əliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

2.

Akademik M.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

3.

Polimer Materialları İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

4.

Akademik Ə.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

Yer elmləri bölməsi

1.

Geologiya İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

2.

Akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

Biologiya elmləri bölməsi

1.

Botanika İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

2.

Zoologiya İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

3.

Akademik A.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

4.

Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

5.

Torpaqşü­nas­lıq və Aqrokimya İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

6.

Mikrobiolo­giya İnstitutu

fəlsəfə doktoru  üzrə

-

7.

Mərdəkan Dendrarisi

fəlsəfə doktoru üzrə

-

Humanitar və İctimai elmlər bölməsi

1.

A.Bakıxanov adına  Tarix İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

2.

Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

3.

Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

4.

İnsan Hüquqları üzrə Elmi-Tədqiqat İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

-

5.

İqtisadiyyat İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

6.

Akademik Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

7.

N.Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

8.

Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

9.

Folklor İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

10.

Memarlıq və İncəsənət İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

11.

M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

12.

Mərkəzi Elmi Kitabxana

fəlsəfə doktoru üzrə

-

13.

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

14.

N.Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

15.

Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi

fəlsəfə doktoru  üzrə

-

16.

Naxçıvan bölməsi

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

17.

Gəncə Regional Elmi Mərkəzi

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi üzrə

1.

Bakı Dövlət Universiteti

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

2.

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

3.

Azərbaycan Texniki Universiteti

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

4.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

5.

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

6.

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

7.

Bakı Slavyan Universiteti

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

8.

Azərbaycan Dillər Universiteti

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

9.

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

-

10.

Azərbaycan Milli Konservatoriyası

fəlsəfə doktoru üzrə

-

11.

Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

12.

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

13.

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

14.

Naxçıvan Dövlət Universiteti

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

15.

Sumqayıt Dövlət Universiteti

fəlsəfə doktoru üzrə

-

16.

Gəncə Dövlət Universiteti

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

17.

Azərbaycan Texnologiya Universiteti

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

18.

Lənkəran Dövlət Universiteti

fəlsəfə doktoru üzrə

-

19.

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

20.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

21.

Azərbaycan Universiteti

fəlsəfə doktoru  üzrə

-

22.

Qafqaz Universiteti

fəlsəfə doktoru  üzrə

-

23.

Odlar Yurdu Universiteti

fəlsəfə doktoru  üzrə

-

24.

Xəzər Universiteti

fəlsəfə doktoru  üzrə

-

25.

Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür “ Universiteti

fəlsəfə doktoru  üzrə

-

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi üzrə

1.

Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

2.

Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

3.

Elmi-Tədqiqat Tərəvəzçilik İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

4.

Elmi-Tədqiqat Yemçilik, Çəmənçilik və Otlaqlar İnstitutu

fəlsəfə doktoru  üzrə

-

5.

Elmi-Tədqiqat İpəkçilik İnstitutu

fəlsəfə doktoru  üzrə

-

6.

Elmi-Tədqiqat Bitki Mühafizə İnstitutu

fəlsəfə doktoru  üzrə

-

7.

Elmi-Tədqiqat Baytarlıq İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

8.

Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

9.

Elmi-Tədqiqat Eroziya və Suvarma İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

10.

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi üzrə

1.

Azərbaycan Tibb Universiteti

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

2.

Ə.Əliyev adına Dövlət Həkimləri Təkmilləş­dirmə İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

3.

Milli Onkologiya  Mərkəzi

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

4.

Akad. Z.Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

5.

C.Abdullayev adına Elmi-Tədqiqat Kardiologiya İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

6.

M.Topçubaşov adına Cərrahiyyə Mərkəzi

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

7.

K.Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

-

8.

Elmi-Tədqiqat Mamalıq-Gineko­lo­gi­ya İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

-

9.

Elmi-Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

10.

Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

11.

V.Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

12.

B.Eyvazov adına Elmi-Tədqiqat Hematologiya və Transfuziologiya İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

-

13.

Elmi-Tədqiqat Ağ Ciyər Xəstəlikləri İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi üzrə

1.

Hidrometeo­rologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

-

2.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Balıqçılıq Təsərrüfatı İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

-

3.

Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması və Xüsusi Mühafizə Olunan Təbiət Ərazilərinin İnkişafı Departamenti

fəlsəfə doktoru üzrə

-

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi üzrə

1.

Milli Aerokosmik Agentliyi (MAKA)

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi üzrə

1.

İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi üzrə

1.

Məhkəmə Ekspertiza Mərkəzi

fəlsəfə doktoru üzrə

-

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi üzrə

1.

Əmək və Sosial Problemlər üzrə Elmi-Tədqiqat və Tədris Mərkəzi

fəlsəfə doktoru üzrə

-

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi üzrə

1.

Azərbaycan Turizm İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi üzrə

1.

Azərbaycan  İnşaat və Memarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti üzrə

1.

“Neftqaz­elmitədqiqat­layihə” İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

2.

“Geofizika” Elmi-Tədqi­qat İnstitutu

fəlsəfə doktoru üzrə

-

“Azərbaycan Hava Yolları”  Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti üzrə

1.

Milli Aviasiya Akademiyası (MAA)

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

“Azərenerji”  Açıq Səhmdar Cəmiyyəti üzrə

1.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu (MMC)

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti üzrə

1.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Su Problemləri İnstitutu (AzETSPİ)

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

2.

“Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya” Elmi-İstehsalat Birliyi (“AzH və M” EİB)

fəlsəfə doktoru üzrə

elmlər doktoru  üzrə

Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi üzrə

1.

Azərbaycan Dövlət  Dəniz Akademiyası

fəlsəfə doktoru üzrə

-

Azərbaycan Mərkəzi Kooperativlər İttifaqı üzrə

1.

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

fəlsəfə doktoru üzrə

-

 
 
Səhifənin başına qalx "Xəbərlər" bölməsinə getNömrənin müdəricatına dön

Səhifənin başına qalx

 

HEYDƏR ƏLİYEV

İLHAM ƏLİYEV

MEHRİBAN ƏLİYEVA

HEYDƏR ƏLİYEV
FONDU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

 

24 Dekabr 2010 - ¹50

Prezident İlham Əliyev "Jurnalistlərin dostu" mükafatına ən layiqli namizəd hesab edilib
 
Doktorantların  və gənc tədqiqatçıların XV Respublika elmi konfransının yekunları barədə Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri
 
İxtisasartırma təhsilinin Kurikulum Çərçivəsinin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri
 
Akademik Ramiz Mehdiyevin "Azərbaycan - 2003-2008: Zaman haqqında düşünərkən" kitabı qazax dilində çapdan çıxıb
 
Nazirlər Kabineti "Doktoranturalar yaradılan Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin və elmi  təşkilatların Siyahısı"nı təsdiq edib
 
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Tbilisidə xeyriyyə aksiyası keçirilib
 
"Azərbaycan Respublikasında dövlət uşaq müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi (de-institusionalizasiya) və alternativ qayğı Dövlət Proqramı (2006-2015-ci illər)"na həsr olunmuş beynəlxalq konfrans
 
Bakı Dövlət Universitetində akademik Şəfaət Mehdiyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransı keçirilib
 
Azərbaycan Diplomatik Akademiyasında xaricdə təhsil alan fəlsəfə doktorlarının üçüncü illik seminarı
 
Azərbaycanda təhsilə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər və ali təhsildə yeni maliyyələşdirmə mexanizminin  tətbiqi ilə bağlı mövcud vəziyyət
 
2009-2010-cu dərs ilində mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilmiş buraxılış imtahanlarında kimya fənni üzrə nəticələr barədə
 
Qəbələ rayonu ümumtəhsil məktəblərində tam orta təhsil pilləsi üzrə buraxılış imtahanlarının keyfiyyət göstəricilərinə görə təhlili
 
"Xaricdə təhsil" sərgisi
 
M.Lomonosov adına MDU-nun Bakı filialında "Müasir riyazi təhsilin problemləri" mövzusunda "dəyirmi masa" keçirilib
 
Versal Akademiyasının əməkdaşları AMİ-nin Qazax filialında olublar
 
"Açıq qapı - İnstitut günü"
 
Şərurun yeni və müasir tipli təhsil ocaqları
 
Akademik Abel Məhərrəmov Koreya Respublikasında səfərdə olub
 
İnformasiya müharibəsində erməni təbliğatına sarsıdıcı zərbə
 
NDU-da beynəlxalq simpozium
 
Əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb
 
Kamil alim, ustad müəllim, Vətənə bağlı ziyalı
 
Məktəbdə onlayn "Qaynar xətt" xidməti təşkil etmişik
 
Doktoranturalar yaradılan Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin və elmi təşkilatların siyahısı
 
Şagirdlər İKT biliklərinə həvəslə yiyələnirlər
 
"Açıq dərs" kurikulumun tələblərinə cavab verdi
 
Ədəbiyyat dərsliklərimiz
 
Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənni kurikulumu (V-XI siniflər)
 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları
 
"Sağlam həyat tərzi-sağlam gələcəyə zəmanətdir"
 
Bağçada "Təbiəti qoruyaq" mövzusunda "açıq məşğələ"
 
Öyrədənlər öyrədilir
 
"Birincilərin" hesabat konserti oldu
 
"Vətənin igidləri"
 
Ədəbi-bədii kompozisiya
 
Cəsur təyyarəçi, vətənpərvər gənc
 
Məktəblilərin idman uğurları
 
Dünya universitetləri: Uorvik Universiteti
 

2007 - 2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil üzrə
DÖVLƏT PROQRAMI

Azərbaycan Respublikasında texniki peşə təhsilinin inkişafı üzrə
DÖVLƏT PROQRAMI

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
KURİKULUM PORTALI

Azərbaycan Respublikası
TƏHSİL PORTALI

 

Copyright 2010 ©  All Rights Reserved.
Created and supported by
Mehman Shafagatov