Azərbaycan Respublikasının
Təhsil Qanunu

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİNİN ORQANI

Ana səhifə Seçilmişlərə əlavə et Bizə yazın

 
 
 Xəbərlər
 
 
 
Rəsmi
 
 
 Heydər Əliyev Fondu
 
 
 
Qanunvericilik
 
 
 
Təhsil Nazirliyində
 
 
 
Pedaqoji yazılar
 
 
 Müsahibələr
 
 
 
İdman
 
 
 
Fotoqalereya
 
 
 Arxiv
 
 
 
Əlaqə

 
 
 

Dünya universitetləri

 
 
 

İnternet və ya sayt daxilində  axtarmaq istədiyiniz sözü xanaya yazıb "Axtar" düyməsini sıxın

internetdə

saytda

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ARXİV

29 İyul 2011 - 29

 

Yeni nəşrlər

"XIX-XX əsrlərdə Bakı şəhər əhalisinin ailə və ailə məişəti"

 

Müdriklər gələcəyi görmək üçün tarixi bilməyi vacib sayıblar. Tarix bir təcrübə örnəyi hesab olunub. Bu mənada ulu öndər Heydər Əliyev tariximizin doğru, dürüst öyrənilməsinə, yenidən yazılıb nəşr olunmasına, gəncliyə öyrədilməsinə həmişə böyük diqqət yetirməyi alimlərimiz və müəllimlər üçün vacib vəzifə bilmişdir.

Bu istiqamətdə müstəqillik dövründə görülmüş işlər, həqiqətən, təqdirəlayiqdir. Xalqın tarixi onun etnoqrafiyası, mədəniyyəti, folkloru və yazılı ədəbiyyatı, bütövlükdə bədii mədəniyyəti ilə əriş-arğacdır.

Xalqın məişəti onun psixologiyası, dünyaduyumu, estetik baxışları, etik prinsip və tələblərini özündə əks etdirir. Bu təbii-həyati məlumatlar qaynağı, əslində, xalqın mənəvi dünyasını göstərir. XXI əsrdə xalqın ötən yüzilliklərdəki etnoqrafik xüsusiyyətlərini öyrənmək həm yeni siyasi, həm də sosial-iqtisadi münasibətlər baxımından əhəmiyyətlidir. Tarix elmləri doktoru, professor Nərgiz Quliyevanın "XIX-XX əsrlərdə Bakı şəhər əhalisinin ailə və ailə məişəti" kitabı (Bakı: Elm, 2011, 240 s.) bu sahədə qələmə alınmış dəyərli əsərlərdəndir.

Azərbaycan MEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu Elmi Şurasının qərarı ilə  nəşr olunmuş kitabın elmi redaktoru tarix üzrə fəlsəfə doktoru Emil Kərimov, rəyçilər tarix elmləri doktoru Fəzail Vəliyevlə tarix üzrə fəlsəfə doktoru Tahir Şahbazovdur.

Kitaba ön söz yazmış filologiya elmləri doktoru, professor İsmayıl Məmmədov ölkəmizin  paytaxtı ilə bağlı qələmə alınmış əsərləri xatırlatmaqla, professor N.Quliyevanın monoqrafiyasını Bakının etnoqrafiyası barədə dəyərli araşdırma kimi qiymətləndirmiş, kitabda Bakı əhalisinin XIX-XX əsrlərdəki ailə məişətinin yeni baxımdan öyrənildiyini vurğulamışdır.

Etnoqrafiya elmimizi yeni məlumatlarla zənginləşdirən sanballı monoqrafiyada Bakı qədim şəhər kimi tarixi mənbələrə əsasən təsvir və təqdim olunur. Müəllif tarixi qaynaqlar əsasında şəhərin adının etimologiyasını açıqlayır, Bakının tarixi-coğrafi məkanı ilə bağlı fikirləri bir müstəvidə ümumiləşdirməyə çalışır. Sonrakı səhifələrdə yenə də mənbələrə istinad edən professor N.M.Quliyeva Bakı əhalisinin say artımı faktlarını şəhərin neft sənaye rayonlarının ərazisinin genişləndirilməsi ilə izah edir. Geniş tarixi dövrlərə nəzər salan müəllif tarixi tikililər, qədim binalar barədə zəngin informasiyalarla əhalinin məişət dünyasına işıq salır.

Kitabın sonrakı bölmələrində Bakı xörəkləri, bunların hazırlanması məsələlərindən bəhs olunur. Toy mərasimi ilə bağlı özəl tərəflərin şərhi, dünyasını dəyişmiş insanın xatirəsinə ehtiram məsələlərinin təsviri zəngin faktlar əsasında qələmə alınmışdır.

Bakı ta qədimdən öz təsərrüfat həyatı ilə buraya gələnlərin diqqətini cəlb etmişdir. Türk səyyahı Evliya Çələbinin fikirlərini sitat gətirən N.Quliyeva Bakının ev təsərrüfatı ilə bağlı oxuculara geniş məlumat çatdırmağa nail olub. Bu baxımdan, şəhərin mənəvi həyatı ilə bağlı səhifələr də maraqla oxunur.

Kitabın sonunda tədqiqat zamanı faktları söyləyənlərin ad-soyadları, istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı verilib. Monoqrafiyanın nəşri özlüyündə çox faydalıdır. Üstün cəhəti budur ki, əsərin həm ingilis, həm də rus dilinə tərcümə olunmuş variantları da nəşr olunub. Həmçinin kitabın son səhifələrində çoxlu sayda ağ-qara və rəngli fotoşəkillər əksini tapıb. Bunlar oxucuların Bakı əhalisinin  məişət tərzi barədə təsəvvürlərini əyaniləşdirən materiallar kimi təqdirəlayiqdir.

Ön sözdə də qeyd edildiyi kimi, "milli elmimizi çağdaş azərbaycançılıq mövqeyindən təqdim edən sanballı monoqrafiya" tarix müəllimləri, bakalavr və magistrantlar üçün dəyərli ədəbiyyat sayıla bilər. 

Ş.MƏMMƏDOV

 
 
Bookmark and Share  
 
Səhifənin başına qalx Nömrənin müdəricatına dön"Xəbərlər" bölməsinə get Səhifənin başına qalx  

HEYDƏR ƏLİYEV

İLHAM ƏLİYEV

MEHRİBAN ƏLİYEVA

HEYDƏR ƏLİYEV
FONDU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

 
 

BİZ TORPAQLARIMIZA QAYIDACAĞIQ!

XANKƏNDİ 26.12.1991
XOCALI 26.02.1992
ŞUŞA 08.05.1992
LAÇIN 18.05.1992
XOCAVƏND 02.10.1992
KƏLBƏCƏR 04.04.1993
AĞDƏRƏ 07.07.1993
AĞDAM 23.07.1993
CƏBRAYIL 23.08.1993
FİZULİ 23.08.1993
QUBADLI 31.08.1993
ZƏNGİLAN 29.10.1993
 
 
 
Ermənistanın 1991-1993- cü illər ərzində ölkəmizə hərbi təcavüzü nəticəsində ümumilikdə 288 uşaq baxçası, 799 ümumtəhsil məktəbi, 11 texniki-peşə məktəbi, 1 ali məktəb, 2 ali məktəb filialı, 9 orta ixtisas məktəbi dağıdıldı.
 
 

 

 

2007 - 2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə
DÖVLƏT PROQRAMI

 

Azərbaycan Respublikasında texniki peşə təhsilinin inkişafı üzrə
DÖVLƏT PROQRAMI

 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
KURİKULUM PORTALI

 

Azərbaycan Respublikası
TƏHSİL PORTALI

 Copyright 2011   All Rights Reserved.
Created and supported by
Mehman Shafagatov