Azərbaycan Respublikasının
Təhsil Qanunu

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİNİN ORQANI

Ana səhifə Seçilmişlərə əlavə et Bizə yazın

 
 
 Xəbərlər
 
 
 
Rəsmi
 
 
 Heydər Əliyev Fondu
 
 
 
Qanunvericilik
 
 
 
Təhsil Nazirliyində
 
 
 
Pedaqoji yazılar
 
 
 Müsahibələr
 
 
 
İdman
 
 
 
Fotoqalereya
 
 
 Arxiv
 
 
 
Əlaqə

 
 
 

Dünya universitetləri

 
 
 

İnternet və ya sayt daxilində  axtarmaq istədiyiniz sözü xanaya yazıb "Axtar" düyməsini sıxın

internetdə

saytda

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ARXİV

16 Sentyabr 2011 - 36

 

"Azərbaycan ədəbiyyatının qaynaqları:  Mirzə Şəfi Vazeh"

 

Bilik və istedadı, cəsarət və xeyirxahlığı özünə bəla olan tarixi şəxsiyyətlər, insanlar az deyil. Bunların sırasında Gəncə torpağının XIX əsrdə Azərbaycan ədəbiyyatına bəxş etdiyi Mirzə Şəfi Vazehin adı ön sırada yer alıb. Poetik dühası, sadəliyi və ülvi məhəbbəti ilə zəmanəsinin bir çox qələm və kəlam  sahiblərini heyran qoymuş M.Ş.Vazeh Avropaya işıq sürəti ilə yayılan şöhrətindən xəbərsiz Tiflis torpağında uyuyanda Şərq mədəniyyətinə və türk dünyasına ifrat qısqanclığı bu gün də zaman-zaman püskürən Qərb dünyası onun şərqilərinin mənəvi-estetik təsiri ilə rahatlanaraq mədəniləşirdi.

"Humanist" Qərbin heyran qaldığı şərqilərin çapından varlanan Bodenştedt az sonra çörəyi dizinin üstünda olan dindaşları kimi Vazehi dandı, belə bir şəxsiyyətin olmadığını söyləyən "şahid" də tapdı. Fəqət çox həqiqətləri itib batmağa qoymayan və qıymayan müdrik tarix gec də olsa bu məsələyə - oğurluq və mədəni nankorluğa da işıq saldı.

Ə.Səidzadə, M.Rəfili, F.Qasımzadə, H.Məmmədzadə, A.Bayramov və başqa ədəbiyyatşünaslar Mirzə Şəfinin həyat və yaradıcılığının ayrı-ayrı qaranlıq məqamlarına işıq saldılar. Məqalələr yazıldı, tədqiqatlar aparıldı, vətəndən uzaq düşmüş şeirlər ana dilində səsləndirildi. Ə.Nicat "Gəncəli müdrik" romanı ilə şairin tarixi-bədii obrazını yaratdıE Daha neçə bədii əsərlər həsr olundu taleyi kəm Mirzə Şəfiyə.

Müstəqillik dövründə Mirzə Şəfinin həyatı və yaradıcılığı, tədqiqi məsələlərinə həsr olunmuş "Azərbaycan ədəbiyyatının qaynaqları: Mirzə Şəfi Vazeh" (Gəncə, 2011, 110 səh.) kitabı bu baxımdan klassik sənətkarın xatirəsinə layiqli mənəvi abidə sayıla bilər.

Pedaqoji və filoloji elmlər doktoru, professor Abbas Səmədovun "Azərbaycan ədəbiyyatının qaynaqları: Mirzə Şəfi Vazeh" kitabı (məsləhətçi və elmi redaktor professor S.Şükürov, rəyçi BDU-nun M.C.Paşayev adına Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, professor Q.Namazovdur) respublikanın ali məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulub.

Kitabın əvvəlində Mirzə Şəfi barədə "Qurtuluş" mətbu orqanında ilkin olaraq Azərbaycan oxucularına məlumat çatdırmış böyük mədəniyyətşünas Salman Mümtazın qələm məhsulu var. Sonrakı səhifələrdə redaktorun giriş əvəzi qeydləri verilib, burada tarixi bioqrafik janrın Azərbaycan ədəbiyyatında yarandığı qeyd olunub.

Böyük maarifçi, qüdrətli mühərrir və təbiətşünas alim H.B.Zərdabinin Lev Tolstoya məktubu xristian və müsəlman dinləri ilə bağlı fikir və münasibətləri əks etdirən dəyərli yazıdır.

Müəllif "Mirzə Şəfi Vazehin həyatı" adlı hissədə memar Kərbəlayi Sadığın ailəsində dünyaya göz açmış Mirzə Şəfinin bioqrafiyasının təsvirini verib. Müxtəlif dövrlərdə yaşamış ədəbiyyatşünasların fikirlərinə istinad edən müəllif şairin əsərlərinin toplanılması, onun tərcümeyi-halı ilə bağlı çox dəyərli faktlarla oxucuları məlumatlandırır.

Kitabda M.Şəfinin "Süsəni" müxəmməsi, Naci ilə müşairəsi, qəzəlləri, "Məktubun intizarında" poeması ilə yanaşı, şairin maarifçiliyi ilə bağlı yazı, F.Bodenştedtin "Mirzə Şəfi haqqında xatirələr" kitabındakı şeirlər (professor A.Bayramovun tərcüməsində) və s. verilmişdir.

Ümumilikdə zəngin ədəbi-tarixi fakt və bədii materiallardan ibarət kitab klassik irsimizi öyrənənlər üçün faydalıdır. 

Ş.MƏMMƏDOV

 
 
Bookmark and Share  
 
Səhifənin başına qalx Nömrənin müdəricatına dön Səhifənin başına qalx  

HEYDƏR ƏLİYEV

İLHAM ƏLİYEV

MEHRİBAN ƏLİYEVA

HEYDƏR ƏLİYEV
FONDU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

 
 

BİZ TORPAQLARIMIZA QAYIDACAĞIQ!

XANKƏNDİ 26.12.1991
XOCALI 26.02.1992
ŞUŞA 08.05.1992
LAÇIN 18.05.1992
XOCAVƏND 02.10.1992
KƏLBƏCƏR 04.04.1993
AĞDƏRƏ 07.07.1993
AĞDAM 23.07.1993
CƏBRAYIL 23.08.1993
FİZULİ 23.08.1993
QUBADLI 31.08.1993
ZƏNGİLAN 29.10.1993
 
 
 
Ermənistanın 1991-1993- cü illər ərzində ölkəmizə hərbi təcavüzü nəticəsində ümumilikdə 288 uşaq baxçası, 799 ümumtəhsil məktəbi, 11 texniki-peşə məktəbi, 1 ali məktəb, 2 ali məktəb filialı, 9 orta ixtisas məktəbi dağıdıldı.
 
 

 

 

2007 - 2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə
DÖVLƏT PROQRAMI

 

Azərbaycan Respublikasında texniki peşə təhsilinin inkişafı üzrə
DÖVLƏT PROQRAMI

 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
KURİKULUM PORTALI

 

Azərbaycan Respublikası
TƏHSİL PORTALI

 Copyright 2011   All Rights Reserved.
Created and supported by
Mehman Shafagatov