Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Ana səhifə Seçilmişlərə əlavə et Bizə yazın

 

ARXİV

11 May 2012 - №18

 

Yenilikçi düşüncənin nümayiş meydanı - "açıq dərs"

 

Müasir təlimin əsas xüsusiyyətlərindən biri dərslərdə yeni təlim metodlarından istifadəyə üstünlük verilməsi, İKT vasitələrinin yaradıcılıqla tətbiqidir. Bu sahədəki təcrübəni nümayiş etdirmək üçünsə tez-tez "açıq dərs"lərin keçilməsi faydalıdır. Bunu nəzərə alaraq mən də vaxtaşırı "açıq dərs"lər təşkil edirəm.  Növbəti keçirdiyim "açıq dərs" IX sinifdə Xəlil Rzanın "Mənim dilim" şeirinin tədrisi  mövzusunda  idi. Dərsin əsas məqsədi  şeirin məzmununun öyrədilməsi, rejimin qoyduğu qadağalara baxmayan şairin ana dilimizin ən yüksək milli dəyər olduğunu cəsarətlə söylədiyini şagirdlərə  çatdırmaq, X.Rza sənətkarlığı ilə ilkin tanışlıq, şagirdlərdə əməkdaşlığın, birgə işləmək bacarığının yaradılması,  bədii təfəkkürün inkişaf etdirilməsi idi.

 "Açıq dərs"də fərdi iş, kiçik qruplarla iş, bütün siniflə iş formalarından, müsahibə, ifadəli oxu, müəllimin izahı, Venn diaqramı kimi metod və priyomlardan istifadə etdim. Resurs kimi IX sinif üçün "Ədəbiyyat" dərsliyi, X.Rzanın "Seçilmiş əsərləri", kompüter, müxtəlif disklərdən istifadə nəzərdə tutulmuşdu.

İlk əvvəl sual-cavab yolu ilə keçmiş dərsi (X.Rzanın həyatı və yaradıcılığı) şagirdlərdən soruşdum. Şairin ədəbiyyatımızdakı mövqeyi, təhsili, mövzular aləmi, tərcüməçilik fəaliyyəti ilə bağlı suallara şagirdlərdən qaneedici cavablar aldım. Şagirdlər istiqlal şairinin:  

Azadlığı istəmirəm zərrə-zərrə, qram-qram,

Qolumdakı zəncirləri qıram gərək, qıram, qıram 

və s. kimi alovlu misralarını səsləndirdilər.

Motivasiya yaratmaq məqsədi ilə şagirdlərin diqqətini lövhəyə yazılanlara yönəldib söhbətin nədən getdiyini onlardan soruşdum: - O nədir ki, onsuz insan cəmiyyəti mövcud ola bilməz; canlılardan yalnız insana məxsusdur; belə deyirlər ki, dünyada ən şirin şey də, ən acı şey də odur; millətin ən ümdə mənəvi dəyəri odur; insanlar arasında ən mühüm ünsiyyət vasitəsidir.

Şagirdlər dərhal cavab verdilər ki, söhbət dildən gedir.

Şagirdlərin doğru söylədiklərini təsdiq edib onlara bildirdim ki, dil, ana dili, Azərbaycan dili ilə əlaqədar dil dərslərində öyrəndikləri, inşa yazılarda istifadə etdikləri aforizmləri xatırlasınlar. Onlar çətinlik çəkmədən müxtəlif məşhur adamların fikirlərini səsləndirdilər: "Ananın südü bədənin mayəsi olduğu kimi, ananın dili də ruhun qidasıdır" (F.Köçərli), "Ana dilində danışmaq böyük mədəniyyətdir" (Hegel), "Ana dili! Nə qədər möhtəşəm, müqəddəs, nə qədər uca bir qüvvə!" (N.Nərimanov), "İnsan öz dilinin altında gizlənibdir, danışmağa başlayandan sonra ağıllı və ya ağılsız olduğu bilinir" (Həzrət Əli), "Türkün dili tək sevgili, istəkli dil olmaz, Özgə dilə qatsan, bu əsil dil əsl olmaz" (M.Şəhriyar), "Artıran söz qədrini sidq ilə qədrin artırar, Kim nə miqdar olsa, əhlin eylər ol miqdar söz" ( M.Füzuli).

Şagirdlərdən biri Azərbaycan dili ilə bağlı belə bir fikir səsləndirdi. İngilis, rus və Azərbaycan dillərini öyrənən fransızdan soruşurlar:

- İngilis dilini nə üçün öyrənirsən?

- Beynəlxalq dil olduğu üçün.

- Rus dilini nə üçün öyrənirsən?

- Onun vasitəsilə rus ədəbiyyatını öyrənmək üçün.

- Bəs Azərbaycan dilini nə üçün öyrənirsən?

- Bu dildə bir özgə gözəllik var.

Sonra şagirdlərdən birinə Azərbaycan dili haqqında yığcam məlumat verməsini tapşırdım. Şagird dilimizin 50 milyondan çox azərbaycanlının ünsiyyətinə xidmət etdiyini, bu günə qədər müxtəlif adlarla adlandığını, ölkəmizdə ana dilimizə yüksək səviyyədə dövlət qayğısının olduğunu, Konstitusiyamızın 21-ci maddəsilə Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təsbit edildiyini söylədi.

Sonra tədqiqat sualını lövhədə yazdım: - İmperiya şəraitində "Mənim dilim" şeirini yazmaq üçün şairdə hansı keyfiyyətlər olmalıdır?

Əvvəlcə şeir sinfin bədii qiraətdə seçilən şagirdlərindən biri tərəfindən ifadəli şəkildə oxundu.

Sinif qruplara bölündükdən sonra liderlər seçildi və qruplar adlandırıldı. Mövzu ana dili olduğu üçün şagirdlər ədəbi dilimizin inkişafında mühüm rolu olan dörd sənətkarın adını seçdilər: "Nəsimi", "Xətai", "Füzuli", "Vaqif".

Qruplara iş vərəqləri payladım və tapşırıqlar verdim. Bütün qruplar üçün təxminən eyni xarakterdə olan tapşırıqlarda şeiri 4 hissəyə bölüb hər qrupa bir parçası verilmişdi. Həmin parça qrupun əzbərləmək qabiliyyəti güclü olan şagirdi tərəfindən əzbərlənməli, digər şagirdlər həmin parçanı öz sözləri ilə danışmağı, yəni şairin fikirlərini kiçik ifadə şəklində söyləməlidilər. Qruplar bir-birinin fikirlərinə əlavələr, düzəlişlər edə və ehtiyac yaranarsa sual verə bilərdilər. Hər qrup ona ayrılan parçaya aid şəkil də çəkməli idi.

Şagirdlər "Koroğlu" uvertürasının ahəstə sədaları altında tapşırıqları yerinə yetirdilər. Tapşırığın icrasına ayrılmış 10 dəqiqə başa çatdıqdan sonra şagirdlər tapşırığı tələb olunan qaydada cavablandırdılar.

Şeirin müasirliyi nədədir? Sualıma bir  neçə şagirdin cavabı təxminən eyni oldu: 

Ana dilindən bəhs edən əsər həmişə müasirdir.  Əlavə etdim ki, bu gün ana dilimizi lazımsız söz axınlarından qorumaq lazımdır. Şeirdəki hansı fikirlərin bayaq söylədiyimiz aforizmlərlə səsləşməsi barədəki sualıma da şagirdlər doğru olaraq bildirdilər ki, F.Köçərlinin, dilimizin şirinliyindən bəhs edən məşhurların fikirləri ilə X.Rzanın fikirləri arasında bir yaxınlıq görürlər.

Tədqiqat sualının cavablandırılmasına kömək məqsədi ilə şagirdlərə bildirdim ki, keçmiş SSRİ-də rus dilinin az qala ana dili səviyyəsində təbliğ olunduğu bir ölkədə "Mənim dilim" kimi cəsarətli şeir yazmaq X.Rzanın yaradıcılığında bir təsadüf yox, dərk olunmuş bir zərurət idi. Həm də bu şeir şairin sovet imperiyasının siyasətinə zidd olan yeganə şeiri deyildi".

Sonra şagirdlər Venn diaqramı quraraq B.Vahabzadənin " Latın dili" şeiri ilə X.Rzanın "Mənim dilim" şeirini müqayisə etdilər. Qruplar maraqlı fikirlər səsləndirdilər. Hər iki əsərin ortaq xüsusiyyətləri kimi göstərilənlərin bir qismi: Hər iki şeir milli mənəvi dəyərlərimizə bağlı sənətkarlar tərəfindən yazılıb, hər iki əsərin müəllifi bu və ya digər dərəcədə imperiyanın zərbini dadmış insanlardır, hər iki şeirdə milli dillərin sıxışdırılmasına qəti etiraz var, hər iki şeirdə dil millətin mənəvi diriliyi kimi verilir.

Yenidən sinfə müraciət edərək dil məsələsinin yalnız yazarların deyil, həm də siyasətçilərin, dövlət rəsmilərinin işi olduğunu deyib bildirdim ki, dilimizin, ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizin böyük dostu, himayədarı olan iki böyük dövlət xadiminin (şagirdlər yerlərindən Ş.İ.Xətai və Heydər Əliyevin adlarını çəkdilər) fikirlərini xatırlamasaq, məncə, bugünkü dil haqqındakı fikirlərimiz yarımçıq qalar. Şagirdlərdən biri Ş.İ.Xətainin "...ey türk oğulları, bir ovuc torpağını dünyanın var-dövlətinə, dilinin bir sözünü ləl-cəvahirata dəyişməyin, onları qoruyun və sonrakı nəsillərə çatdırın..." vəsiyyətini söylədi. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin sözlərini isə şagirdlər onun öz səsində videolent vasitəsilə dinlədilər: "Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam". Hamı ayağa qalxdı, Azərbaycanın himni oxundu.

Müəllim və qruplar tərəfindən qiymətləndirmə aparılandan sonra "açıq dərs" ev tapşırığının verilməsi ilə başa çatdı.  

Firəngiz İSKƏNDƏRQIZI,
Sabirabad rayonu Qəzli kənd orta məktəbinin
Azərbaycan dili və ədəbiyyat  müəllimi

 
 
 
Səhifənin başına qalx Nömrənin müdəricatına dön

Səhifənin başına qalx

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

İnternet və ya sayt daxilində  axtarmaq istədiyiniz sözü xanaya yazıb "Axtar" düyməsini sıxın

internetdə

saytda

 
 

AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI
TƏHSİL
QANUNU

ƏN YAXŞI
MÜƏLLİMLƏR

ƏN YAXŞI
MƏKTƏBLƏR

700 BAL
TOPLAYANLAR

 
Heydər Əliyev
İlham Əliyev
Heydər Əliyev Fondu

Təhsil Nazirliyi

 

AZƏRBAYCANIN TƏHSİL NAZİRLƏRİ

 

DÜNYA UNİVERSİTETLƏRİ

 

DÜNYA TƏHSİLİ

 

ELANLAR

       
 

Copyright  ©  All Rights Reserved.
Created and supported by Mehman Shafagatov