Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Ana səhifə Seçilmişlərə əlavə et Bizə yazın

 

ARXİV

28 Sentyabr 2012 - №38

 

Xoşbəxt taleli yubilyar

 

Mən oxuculara belə bir insan haqqında danışmaq istəyirəm.  Əvvəlcə onu deyim ki, Azərbaycan maarifinin yaranması, inkişafı və bugünkü səviyyəyə çatmasında əməyi olan insanların xalqa, pedaqoji ictimaiyyətə tanıdılmasında "Azərbaycan müəllimi" qəzetinin və "Azərbaycan məktəbi" jurnalının nə kimi rol oynadığını mən çoxdan dərk eləmişəm. "Azərbaycan məktəbi"ndə işləyərkən qabaqcıl təhsil qurucularının, xüsusən də innovatorların haqqında məqalələr yazmış və ya onlardan müsahibələr də götürmüşəm.  Keçən əsrin 80-90-cı illərində Məhər Quliyev, Zahid Şöyübov, Şikar Heybətov və onların işlədikləri Bozalqanlı, Xaldan və Nərimankənd məktəblərinin uğurları keçmiş ittifaq miqyasına və ondan da kənarlara səs salmışdı. Həmin illər bunların sırasında Saatlı peşə liseyinin fəaliyyəti və onun cavan direktoru Rahim Əzizovun işi geniş təbliğ olunurdu. Alim pedaqoqların, habelə pedaqoji jurnalistlərin diqqətində olan həmin gəncin peşə təhsilinə rəhbərlik səriştəsi haqqında o zaman çox məqalələri nəşrə hazırlasam da, ancaq məqalə yazmaq mənə nəsib olmamışdı. 

Tale elə gətirmişdir ki, indi biz bir təhsil müəssisəsində - Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda işləyirik. Ona çox məsul bir vəzifə - əlavə təhsil üzrə prorektor vəzifəsi həvalə edilmişdir.

Əlavə təhsilə rəhbərlik edən kadrda, mənim anladığıma görə, geniş dünyagörüş, dərin düşüncə və hərtərəfli elm və təhsil təşkilatçısı olmaqla yanaşı, elm moderatorluğu və natiqlik məharəti lazımdır.

Müşahidələr göstərir ki, ali təhsil müəssisələri müəllimlərinin qarşısında oxunacaq məruzələrin problematik mövzularını və məruzəçilərini müəyyənləşdirmək, habelə müəllimlər qarşısına millət vəkilləri Hadi Rəcəbli, Rasim Musabəyov, professorlar Bəhram Zahidov, Əfqan Abdullayev, Ramiz Məmmədzadə, Musa Qasımlı, Mircəfər Həsənov, Çingiz Bədəlov, Qulam Əzimli, Abdula Mehrabov, Əjdər Ağayev, yazıçı Çingiz Abdullayev və başqaları kimi səviyyəli alimlər çıxarmaq üçün rəhbər kadrdan yüksək elmi səviyyə və böyük nüfuz tələb olunur.

Rahim müəllim bu vəzifənin öhdəsindən ləyaqətlə gəlir və bununla da institutumuzun adına şərəf gətirir. 60 yaşlı Rahim müəllimdə bu mükəmməlliyin səbəbini öyrənmək istəyənlərə onun keçdiyi həyat yoluna və zəngin tərcümeyi-halına tale güzgüsündə nəzər salmağı məsləhət görürük.

Qısa arayış: Rahim Zaman oğlu Əzizov 5 sentyabr 1952-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Saatlı rayonunun Seyidlər kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur.

1959-cu ildə Saatlı rayonundakı Gomuşçu kənd 8 illik məktəbində, sonra isə Saatlı şəhər 1 nömrəli orta məktəbdə oxumuş, 1969-cu ildə həmin məktəbi bitirmişdir.

1969-cu ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki ADPU) biologiya-coğrafiya fakültəsinə daxil olmuşdur. Ali məktəbdə oxuduğu illərdə qrup komsomol təşkilatının katibi, tələbə elmi cəmiyyətinin üzvü olaraq institutun ictimai həyatında fəal iştirak etmişdir. 1973-cü ildə həmin institutun coğrafiya fakültəsini bitirmişdir.

1973-cü ildən 1981-ci ilə kimi Saatlı ra

yonundakı Gomuşçu kənd orta məktəbində coğrafiya müəllimi işləmişdir. Müəllim işlədiyi dövrdə SSRİ "Bilik" cəmiyyətinin fəxri fərmanı ilə təltif olunmuş, "Qabaqcıl maarif xadimi" döş nişanı ilə mükafatlandırılmışdır. 1980-ci ildə "Əmək igidliyinə görə" medalı ilə təltif edilmişdir. Dövri mətbuatda çoxlu sayda elmi-metodiki məqalələrlə çıxış etmişdir.

1981-ci ildən 1983-cü ilə qədər Saatlı Rayon Partiya Komitəsində təlimatçı işləmişdir.

1983-cü ildən 1996-cı ilə kimi 184 nömrəli texniki peşə məktəbində direktor işləmişdir. 1996-cı ildən 2002-ci ilə kimi Saatlı Peşə Liseyinin direktoru olmuşdur. Texniki peşə təhsili sahəsində çalışdığı dövrdə həmin məktəb respublikanın ən qabaqcıl təhsil müəssisəsi kimi tanınıb. Azərbaycan müəllimlərinin VI və VII qurultaylarında nümayəndə olaraq çıxış etmişdir. Danimarka, İran İslam Respublikası və Türkiyədə təcrübə mübadiləsində olmuşdur.

2003-cü ilin oktyabr ayından Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda metodist kimi fəaliyyətə başlamış, 2006-cı ildən 2010-cu ilə kimi institutda kabinet müdiri işləmiş, 2010-cu ilin aprel ayından əlavə təhsil üzrə prorektor təyin olunmuşdur. 2009-cu ildə "Tərəqqi" medalı ilə təltif olunmuş, 2011-ci ildə dissertasiya müdafiə edərək pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

Təbiidir ki, bütün bunlar onun tərcümeyi-halının rəsmi xülasəsi və yığcam ifadəsidir. Ancaq 60 illik bir ömrün olaylarına bir qədər müfəssəl yanaşmalı olsaq, bir çox məqamların üzərindən sarı simə toxunmadan keçə bilmərik; belə ki, o, əvvəla, taleyindən razı insandır; yəni tale ona xoşbəxt həyat nəsib edib. Bu, Tanrı yazısıdır ki, qayğıkeş valideynləri olub. Çoxuşaqlı ailədə doğulub və zəngin tərbiyə məktəbi keçmişdir. Özünün qeyd etdiyi kimi, xoşbəxtliyi orasında olub ki, yaşca və vəzifəcə böyük insanlardan həmişə qayğı görmüş, isti münasibət hiss etmişdir. Ona həmişə inanıblar və o, bu inamı itirməkdən qorxmuşdur. Odur ki, gənc yaşlarından təhsillə bağlı vəzifələrə irəli çəkilmişdir.

Pedaqoji mətbuatla tələbəlik illərindən yaxın olmuş, ya çox yazmışdır, ya da haqqında çox yazmışlar. Rusiya, Türkiyə, Fransa kimi ölkələrdə əlavə təhsillə bağlı müxtəlif seminar və treninqlərdə iştirak etmişdir.

1973-cü ildən bu vaxta qədər 5 kitabı və müxtəlif qəzet və jurnallarda 279 elmi-pedaqoji məzmunlu məqaləsi çıxmışdır. Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycanın pedaqoq alimlərinin diqqətindən heç vaxt kənarda qalmamışdır.

Pedaqogika, psixologiya və didaktikanı öyrənməklə ciddi məşğul olmuş və öz işini elmi-metodik əsaslar üzrə qurmaqda bunlar ona kömək etmişdir. Ömrünün Bakı mərhələsində Z.Qaralov, N.Kazımov, Ə.Əlizadə, A.Mehrabov, Ə.Ağayev, Ə.Paşayev, F.Rüstəmov, Y.Kərimov, İ.Mayılov və digər ideya animatorlarının qarşısında çox maraqlı və aktual bir mövzuda dissertasiya müdafiə etmiş, o vaxta qədər isə Fransa, Türkiyə, Qazaxıstan kimi ölkələrdə, Moskva, Kiyev, Almatı və s. kimi şəhərlərdə ezamiyyələrə göndərilmişdir. Təsadüfi deyil ki, Rahim müəllim pedaqoji inteqrasiya fəlsəfəsini və interaktiv təlim metodologiyasını dərindən bilən alimlərdən sayılır.

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu 2001-ci ildən xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin müvafiq fərmanı ilə yenidən qurulmuşdur və on bir yerdə fəaliyyət göstərən filialı ilə respublikamızın iqtisadi inkişaf tempinə uyğun olaraq öz olimpinə doğru sürətlə yüksəlməkdədir. İndi Rahim müəllim orta, orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrində çalışan, müxtəlif fənləri, elm sahələrini tədris edən və bu sahələrə rəhbərlik edənlərin təkmilləşdirilməsi ilə məşğul olur. "İşinizdən, sizə həvalə olunan bu vəzifədən razısınızmı" sualımıza Rahim müəllim olduqca səmimi səslənən cavab verir: "Mən 37 illik iş fəaliyyətində işçilərin qayğısına qalan, işinə görə adama vəzifə verən və heç bir təmənna güdməyən rəhbər işçi kimi Aqiyə xanımı gördüm. Belə bir məsul vəzifəni mənə həvalə etdiklərinə görə müasir təhsil qurucusu və təhsili idarəetmə elminin bilicisi, professor Misir Mərdanova, habelə çox hörmətli rektorumuz, elm və təhsil təşkilatçısı, millət vəkili, ən nəhayət, Heydər Əliyev qvardiyasının ən fəal üzvlərindən olan professor Aqiyə xanım Naxçıvanlıya borcluyam. Ümumiyyətlə, götürdükdə, mənim üçün xoşbəxtlik bu olub ki, tale uğuruma həmişə və hər yerdə gözəl insanlar çıxarıb. Bu amili daim nəzərdə saxlayıram; o cümlədən, elmi rəhbər məsələsində də belədir. Elmi rəhbərim professor Abdulla Mehrabovu xüsusilə qeyd etməyə bilmərəm...".

Yeri gəlmişkən, yubilyarın bu fikirləri ilə mən də tamamilə razıyam və əlavə edə bilərəm ki, çox müasir tələblərlə işləyən Aqiyə xanıma, Abdulla müəllim kimi insanlara elmdə dərinlik, mənəviyyatda büllurluq atributu tamamilə halaldır. Eyni zamanda bütün bunlarla Rahim müəllim öz ömrünün 60 illik "İsgəndər güzgüsü"ndə çox xoşbəxt keçdiyini və Azərbaycanın gələcəyinin isə daha parlaq olacağını görmüş olur.

Fikrimi yekunlaşdıraraq Rahim müəllimi ürəkdən təbrik edir və ona ailə səadəti, habelə çalışdığı məsul sahədə və elmi axtarışlarında daha böyük uğurlar arzulayıram! 

Vaqif QURBANOV,
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 
 
 
Səhifənin başına qalx Nömrənin müdəricatına dön

Səhifənin başına qalx

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

İnternet və ya sayt daxilində  axtarmaq istədiyiniz sözü xanaya yazıb "Axtar" düyməsini sıxın

internetdə

saytda

 
 

AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI
TƏHSİL
QANUNU

ƏN YAXŞI
MÜƏLLİMLƏR

ƏN YAXŞI
MƏKTƏBLƏR

700 BAL
TOPLAYANLAR

 
Heydər Əliyev
İlham Əliyev
Heydər Əliyev Fondu

Təhsil Nazirliyi

 

AZƏRBAYCANIN TƏHSİL NAZİRLƏRİ

 

DÜNYA UNİVERSİTETLƏRİ

 

DÜNYA TƏHSİLİ

 

ELANLAR

       
 

Copyright  ©  All Rights Reserved.
Created and supported by Mehman Shafagatov