Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ARXİV

1 Fevral 2013 - №04

 

Ənənələri və uğurları ilə tanınan məktəb

 

Bakının Qaradag rayonunun Qızıldaş qəsəbəsində yerləşən 180 nömrəli tam orta məktəb öz ənənələri və uğurları ilə tanınan təhsil ocaqlarından biridir. 180 nömrəli tam orta məktəb şəhid müəllim Azər Namazovun adını daşıyır.   Məktəbin əsas vəzifəsi istedadlı şagirdlərin təbii imkanlarını aşkar edərək inkişaf etdirmək, onlara elmin əsaslarını yüksək səviyyədə öyrətmək, fiziki, əqli, intellektual imkanlarını, onların maraq, meyil və idrak qabiliyyətlərini nəzərə alaraq ümumi mədəniyyətə malik, milli mənəviyyatlı şəxsiyyətlər yetişdirilməsinə xidmət etmək, müstəqil və demokratik Azərbaycan Respublikasının  inkişafı naminə fədakarlıqla çalışan ləyaqətli vətəndaş tərbiyə etməkdən ibarətdir.  Məktəbin pedaqoji kollektivi hərtərəfli biliyə malik, mütərəqqi dünyagörüşə sahib, vətənini göz bəbəyi kimi qorumağa hazır olan gənclərin yetişdirilməsi işini gündəlik fəaliyyətinin əsas istiqaməti kimi qəbul edir. 

 Müasir dövrdə cəmiyyətdə intensiv olaraq dəyişən sosial-iqtisadi münasibətlər təhsil sisteminin bu proseslərə çevik, dinamik adaptasiya olunmasını tələb etdiyindən təhsilin keyfiyyəti və onun səmərəli idarə olunması problemi ön plana çəkilir.Yeni istehsal və mülkiyyət münasibətlərinin formalaşdığı, beynəlxalq əlaqələrin genişləndiyi, təhsilin qabaqcıl dünya təcrübəsinə inteqrasiya olunduğu bir dövrdə məktəbdə köklü dəyişikliklər aparıldı.  "Təhsil haqqında" Qanunun tələblərinə uyğun fəaliyyətini tənzimləyən məktəb müstəqil dövlət quruculuğunun başlıca amillərindən biri kimi təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsini özünün ən vacib vəzifələrindən biri hesab edir.  

Tədrisin təşkili

 Təhsil ocağı 5 günlük və 2 növbəli iş rejiminə uyğun fəaliyyət göstərir. Məktəbdə  1105 şagird təhsil alır. Onların təlim-tərbiyəsi ilə 66 müəllim məşğul olur. Müəllimlərdən 50 nəfəri ali, 16 nəfəri isə orta ixtisas təhsillidir. Məktəbdə təhsil dünyəvi xarakter daşıyır, milli zəminə, Azərbaycanın azadlıq və demokratiya ənənələrinə, ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanmaqla şəxsiyyətin hərtərəfli formalaşmasına xidmət edir, onun təlim-tərbiyə prosesinin bərabərhüquqlu subyektinə çevrilməsini başlıca vəzifə hesab edir. Təlimin Azərbaycan dillində aparıldığı məktəbdə müasir təlim texnologiyalarından və innovativ təhsil proqramlarından, İKT-dən müvəffəqiyyətlə istifadə edilir. Müəllimlər peşəkarlıq səviyyəsini artırmaq üçün fəal təlim və İKT kurslarından, fənn kurikulumları üzrə öyrədici seminarlardan keçmişlər. Fənn kurikulumları tətbiq olunan siniflərdə müəllimlər öz dərslərini müasir dərsin strukturuna, mərhələlərinə uyğun qurur, müasir təlim strategiyalarından, yeni qiymətləndirmə mexanizmindən müvəffəqiyyətlə istifadə edirlər.              

Məktəbdə şagirdlərin biliyini möhkəmləndirmək məqsədi ilə müxtəlif yarışlar, tədbirlər keçirilir. Proqram materiallarının nə dərəcədə mənimsənildiyini yoxlamaq məqsədi ilə test yoxlamaları təşkil olunur. Məktəb metodiki işlərin təşkili sisteminə xüsusi tələbkarlıqla yanaşır, fənn müəllimlərini metodbirləşmələrə cəlb edir. Qabaqcıl təcrübələrin öyrənilməsi və yayılması, istedadlı şagirdlərin aşkara çıxarılması və onlara qayğı göstərilməsi ön plana çəkilir. Qabaqcıl pedaqoji təcrübə müəllim fəaliyyətini və şagirdlərin təlim işinin səmərələşdirilməsini əhatə edir. Müəllimlərin yaradıcılıq axtarışlarını öyrənmək və qabaqcıl təcrübələri yaymaq məqsədi ilə il boyu "açıq dərs"lər keçilir. Qarşılıqlı dərsdinləmə yüksək səviyyədə aparılır.

Məktəb elm, təhsil ocağı olmaqla bərabər, həm də şagirdlərin dünyagörüşünü formalaşdırır, onlarda milli mənəvi dəyərləri layiqincə qiymətləndirməyi bacarmaq kimi müsbət keyfiyyətlər tərbiyə edir. Bu nöqteyi-nəzərdən sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlərin keçirilməsi hər bir şagirdin intellektual inkişafında böyük rol oynayır. Məktəbin pedaqoji kollektivi bu yöndə ciddi addımlar atır. Şagirdlərin elmə, təhsilə marağını artırmaq məqsədi ilə ədəbi-bədii kompozisiyalar, fənlər üzrə viktorinalar və digər tədbirlər keçirilir. 

Maddi-texniki baza 

180 nömrəli tam orta məktəb 2006-cı ildə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən əsaslı təmir olunub və 2007-ci ildə ibtidai sinif şagirdləri üçün 240 yerlik yeni tədris korpusu tikilib  istifadəyə verilib. Məktəbin müasir standartlara cavab verən maddi-texniki bazasında şagirdlərin mükəmməl təhsil almaları üçün tam şərait yaradılmışdır. Məktəbdə geniş və işıqlı  sinif  otaqları, fənn kabinetləri, 2 kompüter zalı, bufet, akt zalı vardır. Təhsil müəssisəsində ulu öndərimiz Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən fotoşəkillərdən ibarət Heydər Əliyev guşəsi yaradılmışdır ki, bu da şagirdlərə ümummilli liderin zəngin irsini öyrənməyə kömək edir. Məktəbdə şagirdlərin sağlam böyüməsi üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Belə ki, məktəb idman avadanlıqları ilə təchiz olunmuşdur.

Təhsil ocağında şagird və müəllimlərin ən sevimli guşələrindən biri də məktəb kitabxanasıdır. Burada ümumilikdə 266861 vəsait var ki, onlardan da 16753-ü dərslikdir. Bundan başqa, şagirdlərin sinifdənxaric oxuya olan ehtiyacını ödəmək üçün digər kitablar da mövcuddur. Şagirdlər asudə vaxtlarını oxu zalında keçirməkdən böyük zövq alırlar. Onlar burada Azərbaycan klassikləri, müasir yazarları ilə yanaşı, dünya ədəbiyyatı nümayəndələrinin də əsərlərini mütaliə edir            

Məktəbdə İKT üzrə Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq 2 kompüter otağı fəaliyyət göstərir. Təhsil ocağında 27 kompüter, 1 ədəd noutbuk, 1 ədəd proyektor, 3 ədəd printer və surətçıxarma aparatı vardır. 

Pedaqoji kollektiv 

Hər bir təhsil ocağının sütunu onun pedaqoji kollektividir. Əldə olunan hər bir uğurda pedaqoji kollektivin xüsusi rolu var. Məktəbə 1981-ci ildən yüksək pedaqoji və idarəçilik təcrübəsinə malik olan Zöhrə Qədirova rəhbərlik edir. Z.Qədirovanın tələbkarlığı, işə ciddi yanaşması və digər yüksək keyfiyyətləri nəticəsində məktəbdə sağlam mühit formalaşıb. Məktəbin pedaqoji kollektivi fəaliyyətində  müasir  dərsə  verilən tələbləri daim diqqət mərkəzində saxlayır, şagirdlərin idrakını  inkişaf  etdirən, müstəqilliyini artıran, bilikləri sərbəst əldə etmək vərdişləri yaradan, axtarıcılığı  istiqamətləndirən fəal təlim  metodlarından, qeyri-ənənəvi tədris  forma  və  üsullarından istifadə edir.

Müəllimlər təlim prosesində İKT-dən səmərəli istifadə edirlər. Müəllimlərin "İntel", "Mədəd" kurslarından keçməsi onlara dərslərini elektron vəsaitlər vasitəsi ilə qurmalarına çox kömək edir.

Təhsil ocağının peşəsini sevən və daim yeniliyə can atan pedaqoji kollektivi bir çox uğurlar əldə etmişdir. Belə ki, məktəbin fizika müəllimi Sərdar Hacıyev "Tərəqqi" medalına, kimya müəllimi Solmaz Quliyeva "Pedaqoji mühazirələr"də III yerə layiq görülmüş, tarix müəllimi Məleykə Abdullayeva, coğrafiya müəllimi Ümüd Əmrahov və ibtidai sinif müəllimi Təhminə Hacıyeva isə qabaqcıl fəaliyyətlərinə görə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin fəxri fərmanları ilə təltif olunmuşlar.

Qeyd edək ki, 2006-cı ildə məktəbdə pedaqoji şuranın qərarı ilə bilikli və fəal müəllimlərdən ibarət metodiki şura yaradılıb. Bu şuranın fəaliyyəti çərçivəsində hər bir müəllim öz fənninə uyğun göturdüyü yaradıcılıq işindən keçdiyi dərslərdə istifadə edir. Müəllimlər öz işlərində müasir təlim metodları və texnologiyalarının tətbiqinə də geniş yer ayırır, xüsusən də "açıq dərs", disput və elmi konfranslarda yeni təlim metod və texnologiyalarının üstünlüklərindən bəhrələnirlər. 

Şagird nailiyyətləri 

Müasir dövrdə 180 nömrəli tam orta məktəbin başlıca məqsədi yüksək intellektual hazırlığa malik olan, qazandığı biliklərdən həyatın müxtəlif sahələrində istifadə etməyi bacaran əsl vətəndaş yetişdirməkdir.

Təlim-tərbiyənin keyfiyyətinin, müəllim və şagirdlərin məsuliyyətinin artırılması nəticəsində məktəbin şagirdləri qəbul imtahanlarında, fənn olimpiadalarında, digər müsabiqə və yarışlarda fəal çıxış edirlər. 2012-ci ildə TQDK tərəfindən keçirilən qəbul imtahanlarında məktəbin məzunlarından 16 nəfəri iştirak etmiş, onlardan Nəzrin Camalova və Səbinə Ağasənli 500-dən yuxarı, 5 nəfər məzun isə 400-dən yuxarı bal toplayaraq respublikanın, 2 nəfər məzun  isə Ukraynanın nüfuzlu ali məktəblərinə qəbul olunmuşlar.

İstedadlı şagirdlərin aşkara çıxarılması və onlarla məqsədyönlü iş aparılması nəticəsində məktəbin şagirdləri "Bilik yarışı"nın rayon, şəhər turlarında uğurlu nəticələr göstərmişlər.

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu ildönümü münasibətilə keçirilən "Biz Heydər Əliyev irsini öyrənirik" mövzusunda inşa yazı müsabiqəsinin iştirakçısı olmuş X sinif şagirdi Anar Hacıyev mükafata layiq görülmüşdür.

4 may 2010-cu il tarixində Qaradağ rayonunda keçirilən "Gül bayramı"nda VII sinif şagirdi Aygün Zeynalova "Budaqda ağ çiçəklər" gül kompozisiyasına görə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının fəxri fərmanı və hədiyyəsi ilə təltif olunmuşdur. Məktəb 2011-ci ildə "Sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılması üzrə ilin ən yaxşı müəssisəsi" adı uğrunda Qaradağ rayonunda keçirilən müsabiqənin qalibi olmuş və Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının mükafatına layiq görülmüşdür.

Təhsil ocağının şagirdləri tək elm sahəsində deyil, idman üzrə də qazandıqları saysız uğurları ilə seçilirlər. Belə ki, məktəbin voleybol komandası XXIV Spartakiadada Bakı şəhəri üzrə I yerə layiq görülmüş və Bakı Şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin, Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin diplomu ilə təltif olunmuşdu. İdman sahəsində göstərilən uğurlu nəticələrə görə müəllimlərdən Mübarək Yusifov və Zəkəriyyə Müseyevin zəhməti böyük olmuşdur.

Məktəbin rəhbərliyi və pedaqoji kollektiv uğurlarını daha da artırmaq əzmindədirlər və bu istiqamətdə var qüvvələri ilə çalışırlar. 

Niyazi RƏHİMOV

 
 
 
Səhifənin başına qalx Nömrənin müdəricatına dön Səhifənin başına qalx
 

AZƏRBAYCANIN TƏHSİL NAZİRLƏRİ

 

DÜNYA UNİVERSİTETLƏRİ

 

DÜNYA TƏHSİLİ

 

DÜNYA ÖLKƏLƏRİNDƏ ALİ MƏKTƏBLƏRƏ QƏBUL

 
 
 

Copyright  ©  All Rights Reserved.
Created and supported by Mehman Shafagatov