Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ARXİV

29 Noyabr 2013 - №46

 

Təhsil Nazirliyi cavab verir

 

Böyütmək üçün şəkili seçinSual: Məlumatımıza görə, əgər sinifdə 15 nəfər şagird olarsa, həmin sinif  bağlanılmalı və ya paralel sinfə birləşdirilməlidir. Bu doğrudurmu?

Cavab: Nazirlər Kabinetinin 13.01.2011-ci il tarixli, 5 nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş "Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nə əsasən, ümumtəhsil məktəblərində siniflər şagirdlərin sayı 20 nəfər olmaqla müəyyən edilir. Zəruri hallarda mövcud qanunvericiliyin tələbləri gözlənilməklə siniflər şagirdlərin sayı 20 nəfərdən az olmaqla müəyyən edilə bilər.

Bununla yanaşı, Nazirlər Kabinetinin "Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi"ndə dəyişikliklər edilməsi haqqında" 19.01.2012-ci il tarixli (¹10) Qərarında qeyd olunmuşdur ki, bir sinifdə şagirdlərin ümumi sayı 20 nəfərə çatmadıqda mövcud şagird sayı ilə sinif təşkil edilməsinə yol verilir. Eyni bir sinifdə şagirdlərin sayı 30 nəfərdən çox olduqda və ya şagirdlərin bir sinifdə tədrisinə sinif otağının ölçüsü imkan vermədikdə həmin sinif üzrə ikinci paralel sinif təşkil olunur. 

Sual: Universitetlərimizdə imtahanların yazılı, yaxud testlə aparılması nazirlik tərəfindən nəzarət altına alınıbmı? Niyə universitetlərdə imtahanlar fərqli formada həyata keçirilir, bəziləri imtahanları yazılı, digərləri isə test üsulu ilə həyata keçirir?

Cavab: Ali təhsil müəssisələrində kurs imtahanları 1994-cü ildən başlayaraq yazılı şəkildə və ya test üsulu ilə keçirilir (Təhsil Nazirliyinin 11.10.1994-cü il tarixli 595 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş "Ali məktəblərin kurs imtahanları və məqbulları haqqında Əsasnamə").

Ali təhsil müəssisələrində kredit sisteminin tətbiqi ilə əlaqədar "Kredit sistemi ilə təhsil alan tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsi haqqında Əsasnamə" təsdiq edilib (Təhsil Nazirliyinin 11.09.2008-ci il tarixli 1060 nömrəli əmri). Bu Əsasnaməyə görə, tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsi üçün imtahanların bir qayda olaraq, yazılı şəkildə aparılması nəzərdə tutulur. 

Sual: Təhsil Nazirliyi ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində tələbə köçürmələri ilə bağlı yeni qaydalar hazırlayıb. Həmin qaydaların müzakirəsi başa çatıbmı? Yeni qaydalar  nə zamandan tətbiq edilə bilər?

Cavab: Təhsil Nazirliyi tərəfindən ali və orta ixtisas təhsili müəssisələri tələbələrinin bir təhsil müəssisəsindən və ya ixtisasdan digərinə köçürülmələri ilə bağlı yeni qaydalar hazırlanmış və hazırda onların müzakirəsi başa çatmaqdadır. Sənəd təsdiq olunduqdan sonra növbəti ildən tətbiqi nəzərdə tutulur. 

Sual: Bu qaydalarda gözlənilən əsas dəyişiklik nədən ibarət olacaq? Tələbə köçürmələri asanlaşacaq, yoxsa bu proses sərtləşdiriləcək?

Cavab: Qaydalarda tələbələrin köçürülmələrinə dair müəyyənləşdirilmiş şərtlər köçürülmə prosedurunun asanlaşdırılmasına yönəlmişdir. 

Sual: Təhsil Nazirliyi 65 yaşlı müəllimlərin işdən azad olunması və ya işdə saxlanılması ilə bağlı hər hansı yeniliklər tətbiq etməyi planlaşdırırmı? Bununla bağlı yeni qərarın qəbul edilməsi mümkündürmü? Ümumiyyətlə, rayon və kəndlərdə müəllim baxımından əziyyət çəkən məktəblərin qarşılaşdığı problemi aradan qaldırmaq üçün Təhsil Nazirliyi mövcud qərara hansı dəyişikliklərin edilməsini nəzərdə tutur?

Cavab: 65 yaşına çatmış müəllimlərin çalışma müddətinin uzadılması və ya işdən azad edilməsi ilə əlaqədar yeni qaydalar nəzərdə tutulmur. Bu məsələlər Təhsil Nazirliyinin 15.07.2011-ci il tarixli 1404 nömrəli əmri ilə tənzimlənir. Təhsil Nazirliyi tərəfindən təhsili idarəetmə orqanlarına tövsiyə edilmişdir ki, müəyyənləşdirilmiş meyarlar nəzərə alınmaqla, o cümlədən məktəbdə ixtisaslı kadr olmadıqda və ya kadrı əvəz etmək mümkün olmadığı hallarda 65 yaşına çatmış müəllimlərin müqavilə müddəti uzadılsın. 

 Sual: Təhsil Nazirliyi müəllim hazırlığı aparılan ixtisaslar üzrə təhsil proqramlarına yenidən baxmağı nəzərdə tutur. Bu işə başlanılıbmı?

Cavab: Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsində müəllim hazırlığı aparılan ixtisaslar üzrə yeni nəsil təhsil proqramları hazırlanmış,  ekspertizası keçirilmiş və təsdiq edildikdən sonra növbəti tədris ilindən onların tətbiqinə başlanılması nəzərdə tutulur.

 Sual:          Azərbaycanda I qrup əlillərin ödənişli təhsildən azad edilməsi həyata keçirilə bilərmi?

Cavab: "Əlilliyin və uşaqların sağlamlıq imkanları məhdudluğunun qarşısının alınması, əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların reabilitasiyası və sosial müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun  19-cu maddəsinə əsasən bildiririk ki, 1990-cı ilin 19-20 yanvar Bakı hadisələrində, Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi zamanı I və II qrup əlil olmuş və ödənişli əsaslarla ali və orta peşə-ixtisas təhsili alan şəxslərin təhsil haqqı dövlət büdcəsi hesabına ödənilir. 

Sual: 12 illik təhsil rejimi indiki şagirdlərə də tətbiq olunacaq, yoxsa, gələn il 1-ci sinfə gedən şagirdlərə?

Cavab: 12 illik təhsilə keçid "Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası"nda öz əksini tapmışdır. Yaxın vaxtlarda 12 illik təhsilə keçidin mexanizmləri işlənib hazırlanacaq və bu keçidə nə vaxtdan başlanacağı barədə qərar qəbul olunacaqdır.

 Sual:          Təhsil Nazirliyi məktəb direktorluğuna namizədlərin ehtiyat kadr bazasını yaratmağı nəzərdə tuturdu. Həmin baza hazırdırmı? Bu istiqamətdə indiyədək hansı işlər aparılıb? Bazaya neçə namizəd barəsində məlumat daxil edilib?

Cavab: Məktəb direktorlarının işə qəbulu üzrə yeni qaydalarda ehtiyat kadr bazasının formalaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Qaydalar təsdiq edildikdən sonra bu istiqamətdə işlərə başlanacaqdır.    

Sual: Rusiyada bir sıra məktəblərin şagirdləri elektron dərsliklərdən istifadə etməyə  başlayacaqlar. Azərbaycanda nə zaman interaktiv dərsliklərin istifadəsi planlaşdırılır?

Cavab: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 avqust 2004-cü il tarixli 355 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin 2005-2007-ci illər üzrə informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı Proqramı" çərçivəsində Azərbaycan tarixi fənni üzrə 20 adda 37900 nüsxə elektron vəsait, kimya fənni üzrə 8 adda 15160 nüsxə elektron vəsait, biologiya fənni üzrə 12 adda 22740 nüsxə elektron vəsait və fizika fənni üzrə 3 adda 10200 nüsxə elektron vəsaitləri hazırlanmışdır.

Yaxın illər ərzində Azərbaycanda da tədricən fərdi kompüterlər və ya planşetlər vasitəsilə elektron dərsliklərdən istifadə ölkə miqyasında Bulud texnologiyalara keçidi tezləşdirəcəkdir. Belə ki, şagirdlər tədris üçün zəruri materialları və dərslikləri Məlumat və Resurs Mərkəzinin serverlərindən, yəni Təhsil Buludundan istifadə etməklə fərdi təhsil alətinə yükləyə və təhsil nəticələrini keyfiyyətli dərəcədə təkmilləşdirə biləcəklər.

Elektron təhsil texnologiyalarının tətbiqinin artırılması üzrə fəaliyyətlər çərçivəsində elektron vəsaitlərin işlənilməsi genişlənmiş, elektron təhsil (e-learning) resursları bazasının əsası qoyulmuş, distant təhsilin inkişaf etdirilməsi üçün tədbirlər həyata keçirilmiş, vahid təhsil portalı yaradılmış və ölkədə interaktiv tədris imkanlarından daha geniş istifadə olunması dəstəklənmişdir.

Hazırda Milli Təhsil Portalında (www.edu.az) 8 fənn üzrə 122 resurs mövcuddur. Bunlara fizika, kimya, biologiya, ədəbiyyat, musiqi və riyaziyyat üçün hazırlanmış dərslər daxildir. Eyni zamanda portalda Azərbaycan epistolyar irsi Üzeyir Hacıbəyovun "Virtual muzeyi", Azərbaycan tarixinin canlı səsləri, Language learning inserts, Learning English  kimi elektron resurslarda yerləşdirilmişdir. Bu siyahıya ibtidai siniflər üçün hazırlanmış "İnfoko" resurslarını da misal göstərmək olar. Elektron resursların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi məqsədilə Təhsil Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Elektron tədris resurslarının qiymətləndirilməsi Şurası yaradılmışdır. 

Sual: Müəllimlərin və direktorların attestasiyadan keçirilməsi gündəmdədirmi?

Cavab: Pedaqoji kadrların peşəkar inkişafı və stimullaşdırma ilə əlaqədar müəllimlərin, o cümlədən rəhbər heyətin attestasiyası təhsilin inkişaf strategiyasında nəzərdə tutulmuşdur. Sənəd təsdiq və tətbiq edildikdən sonra müvafiq mexanizmlər yaradılacaq və bu istiqamətdə işlərə başlanacaqdır. 

 

Təhsil Nazirliyinin rəsmi İnternet saytından

 
 
 
Səhifənin başına qalx "Xəbərlər" bölməsinə get Nömrənin müdəricatına dön Səhifənin başına qalx
 

AZƏRBAYCANIN TƏHSİL NAZİRLƏRİ

 

DÜNYA UNİVERSİTETLƏRİ

 

DÜNYA TƏHSİLİ

 

DÜNYA ÖLKƏLƏRİNDƏ ALİ MƏKTƏBLƏRƏ QƏBUL

 
 
 

Copyright  ©  All Rights Reserved.
Created and supported by Mehman Shafagatov