Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ARXİV

27 Dekabr 2013 - №30

 

Psixoloq məsləhəti

 

Uşaqlıq dövrünün davranış problemləri

 

Hüseyn XƏLİLOV,
Qafqaz Universitetinin psixoloqu
 

Hirs 

Həyatın erkən yaşlarında yaşanan hisslərdən biri də hirsdir. Hansı səbəblərdən ortaya çıxdığı əvvəlcədən bilinmir. Bunun səbəbi fərdi fərqliliklər olduğu qədər uşaqların qarşılaşdığı fərqli hadisələr də ola bilər. Ona görə də uşağın o andakı mövqeyi valideyn tərəfindən müəyyənləşdirilməyə bilər. Ancaq qarşımıza çıxan hirsli halların ortaq nöqtələri bizi hirsin yaranma səbəbləri barədə xəbərdar edə bilər. Uşaq və yeniyetmələrin hirslə bağlı psixoloji-emosional vəziyyətlərini nəzərə alıb psixoloqlar onu bir neçə mərhələyə bölüblər.

Birinci əlamət uşaqlarda yaranan qorxudur. İkinci əlamət isə hirsin yaratdığı fizioloji dəyişikliklərdir: ürək döyüntülərinin və tənəffüs sisteminin pozulması, əllərin tərləməsi, qan dövranının sürətlənməsi baş verir. Bunlar xaricdən görünmür, sadəcə fərdin özü hiss edir. Hər iki əsas bütün insanlarda eynidir. Üçüncü əlamət hirs reaksiyalarıdır ki, eyni uşaqlarda fərqli zamanlarda və fərqli hallarda baş verə bilər. Hirsin son əsası hirsi meydana gətirən hadisədir. Hər uşaq üçün fərqli olan bu əsas eyni uşaq üçün içində olduğu hal ilə bağlı fərqlilik göstərə bilər. Hirsə səbəb olan ən əhəmiyyətli təsir istənilən hədəfə çatmağın qarşısının alınmasıdır.

Uşaqların istədiyi oyuncaqla oynamasına icazə verilməməsi, anasının yanından uzaqlaşması kimi bir çox səbəb hirs yarada bilər.

Yaranan vəziyyətin hirsə səbəb olub-olmamasını müəyyənləşdirən digər bir əlamət isə yaşdır. Yaşa bağlı olaraq uşaq öz dünyasında yeni bir şeyi kəşf edərkən valideynin onu qorumaq məqsədi ilə etdiyi müdaxilə uşaqda əngəllənmə hissi yaradır və nəticədə uğursuzluq baş verdikdə uşaq əsəbləşir. Yaş artdıqca hirsin ortaya çıxma tezliyi də azalır.

Hirsin göstəricisi olan ümumi ünsürlər var. Bunlardan biri valideynlərin uşaq yetişdirmə stimullarıdır. Valideynlərin uşaqlarına verdikləri cəzalar uşaqlardakı hirsin şiddətini və ya aqressivliyin dərəcəsini dəyişdirir. Uşaq işlətdiyi günahın arxasınca verilən cəzanın səbəbini anlamalıdır. Əks təqdirdə, haqsızlığa məruz qaldığını zənn edərək hirsin şiddətini daha da artıracaq və kənara da əks etdirəcək. Belə hal da ruh düşkünlüyünə səbəb olacaq. Cəzanın haqsız olduğunu düşünən uşaq hirsini ya cəza verənin üstünə, gücü çatmadığı halda isə özündən zəif insanların və ya əşyaların üstünə tökəcək. Ayrıca valideynlərin verdikləri cəzalar uşaqların reaksiyalarını və şiddətlərini müəyyənləşdirir. Uşağın istəyinə qarşı verilən cəzanın şiddəti cəzanın tipindən daha əhəmiyyətlidir. Qüvvətli bir istək qarşısında yüngül cəzaya məruz qalan uşaq oxşar hallarda da cəzaya baxmayaraq, eyni halı təkrarlayır. Çünki alacağı cəza istəyinin qarşısını ala bilməz.

Amma qarşılaşacağı cəzanın şiddəti istəyinin şiddəti ilə eyni olarsa, bu hal təkrarlanmaz. Valideynlərin stimullarının hirsin ortaya çıxmasına və şiddətinin dərəcəsinə təsirli olan digər hal isə model seçməkdə qarşımıza çıxır. Uşaqlar ilk olaraq hərəkətlərinə istiqamət vermək üçün model olaraq valideynlərini seçirlər və onları təqlid edirlər. Valideynlərin hirsli vaxtlarında etdikləri hərəkətlər uşaqlar üçün bir model təşkil edəcək. Beləliklə, valideynlər istəmədən də uşaqlarına təcavüzkarlığı öyrədə bilərlər. Valideynlər verdikləri cəzada çox sərt hərəkət etdikdə və ya ortadakı halı qaldırmaq üçün sərt reaksiyalar verdikdə uşaqdakı təcavüzkarlığın şiddəti daha da artar. Bunun üçün də uşaqlara qayğı ilə yanaşmalıyıq.

Hirs fərqli şəkillərdə ortaya çıxsa da uşaqlarda ümumi görülən reaksiya şəkilləri var. Körpələr hirs reaksiyalarını ibtidai  fiziki hərəkətlərlə göstərir. Dörd yaşından əvvəl hirs məqsədə yönəlmiş olmaqdan daha çox,  bir "partlama" xarakterlidir. Dörd yaşından sonra isə qazanılan təcrübələrə dayanaraq hirs saylarında azalma görünür. Uşaq göstərdiyi reaksiyanın kənardakılar tərəfindən təsdiqlənmədiyini gördüyü zaman hirsini nəzarət altına alır və küsmə, sifət göstərmə, mızıldanma kimi reaksiyalar göstərməyə başlayır və hirsləndiyi zaman əşya ilə hadisədən intiqam almağa çalışır. Bunlara dil də əlavə edilir. Uşaq hirsini bildirmək üçün dilini də istifadə etməyə çalışır. Məktəb yaşına çatan uşaqlarda dil daha təsirli bir ifadə şəklidir. Əvvəlcə istifadə etdiyi fiziki təcavüzlərin çox reaksiyaya səbəb olduğunu və təsdiqlənmədiyini görən uşaq söyüş söymək, ya da lağ eləmək kimi sözlü təsirdən istifadə etməyi seçə bilir.

Valideynlərin uşaqlarının hirs partlamalarının öhdəsindən gəlmək üçün işlətdikləri bir çox yollar vardır. Bu yolların müəyyənləşməsində hirslərin sıxlığı və şiddəti rol oynayır. Diqqət çəkiləsi hal valideynlərin uşağın hirsli zamanlarında son dərəcə sakit və mülayim olmalarıdır. Mühafizəkar davranışlar göstərərək uşaqların onları bir nümunə olaraq gördükləri unudulmamalıdır. Bunların xaricində uşaq qorunmalı və hər şeyi kəşf etmək istəyəndə əngəllərlə qarşılaşmamalıdır. Ancaq aradakı balansı tənzimləmək lazımdır. 

Qısqanclıq 

Qısqanclıq sevilən bir insanın itiriləcəyi qorxusu nəticəsində ortaya çıxan bir hissdir. Bu hal ictimai həyatımızda tez-tez rast gəlinən hisslərdən biridir. Bu ictimai hadisənin içində, ən azı, üç insan vardır. Uşağın özü, sevdiyi insan və son olaraq sevdiyini əlindən alacağına inandığı insan. Bu prizmadan baxdıqda, ümumiyyətlə, uşaq üçün sevilən insan ana və anasını əlindən alacağına inandığı üçüncü insan - yeni doğulan qardaş-bacısıdır. Ancaq yeni doğulan uşağın yaşı artdıqca, o da böyük qardaş-bacısını qısqanacaq və ikitərəfli qısqanclıq yaşanacaqdır. Uşaq hələ müstəqilliyini qazanmadığına görə qayğıya, nəvazişə və sevgiyə möhtacdır. Öz işini özü görə bilmir və ictimai əhatəsi də geniş deyil. Bütün bunlar uşağın ananın qayğı və sevgisinə möhtac olduğunu göstərir və uşağı anaya bağlayır. Ananın itirilməsi ehtiyacların görülməməsi mənasına gəldiyi üçün uşaq sahib olduqlarını itirəcəyi qorxusunun təhriki ilə qısqanclıq hissini yaşayır. Azyaşlı uşaqlarda görünən qısqanclıq, ümumiyyətlə, iki-beş yaş arasında ailəyə yeni gələn körpə ilə ortaya çıxır. Uşaq əvvəlcə ona ayrılan zamanın və sevginin bölünməsini, alışdığı ailə həyatının dəyişilməsini qəbul edə bilmir. Uşağın anlayışıyla zamansız və lazımsız gələn bu yeni uşaq onu qısqanclığa aparır. Uşaq ailəyə gələn yeni uşaqla rəqabətə girir. Uşağın yeni körpəylə quracağı əlaqə, uşağın valideynləriylə, valideynlərin bir-birinə, valideynlərin ailədəki digər uşaqlarla əlaqəsindən təsirlənir. Yeni körpə dünyaya gəlməzdən əvvəl uşağın anası ilə olan münasibəti də uşaqlar arasında yaşanan qısqanclığa səbəb olur.

Uşaqların münasibəti çox zaman da valideynlərin ayrı-seçkiləriylə əlaqəlidir.  Valideynlərdən biri, ya da hər ikisi bəzən uşaqlardan birini özlərinə daha yaxın hiss edirlər və ya birinin daha ağıllı, daha qabiliyyətli olduğunu düşünürlər. Bu düşüncələr bilərək, ya da bilmədən uşaqlarla olan münasibətlərdə öz əksini tapa bilər. Bu hallarda uşaq bacı və ya qardaşının daha çox sevildiyi hissinə qapılacaq və bu düşüncə bəzən təcavüzlə nəticələnəcəkdir. Bu ayrı-seçkiliyin uşaqlar tərəfindən başa düşülməsinə səbəb olan hərəkətlərdən biri də uşaqların bir-biri ilə müqayisə edilməsidir. Ola bilsin ki, valideyn uşaqların "yaşlarına görə" davranmalarını və ya daha çox çalışmalarını istədiyi üçün bu üsula müraciət edir. Ancaq məqsəd nə olursa-olsun, uşaq bu qarşılaşdırılmanı digər uşağın daha çox sevildiyi, seçildiyi mənasında başa düşəcək. Bu da uşaqlar arasında qısqanclığın yaranmasına və getdikcə böyüməsinə səbəb olacaq. Valideynlər arasındakı münasibət və yaşanan problemlər də uşaqların münasibətinə təsir edir. Belə ki, valideynlərdən birinə xarakter, ya da görünüş cəhətdən oxşayan uşaq qısqanclıq səbəbkarı kimi görünə bilər. Valideynlər  arasında baş verən problemlər zamanı sui-istifadə olunan "onsuz da uşaq bu xasiyyətini səndən götürdü", "uşağı da özünə oxşatdın" kimi ifadələr uşağa sevilmədiyi, istənilmədiyi mesajını çatdıraraq, digər uşağın qısqanılmasına səbəb ola bilər. Digər mənada, valideynlərdən onu rədd etməkdə olanın sevgi göstərdiyi o biri uşaq onun üçün rəqib halını alar.

Uşaqlar arasındakı münasibəti valideynlərin, ya da elə uşaqların özlərinin xarakterləri də müəyyənləşdirə bilər. Həssas bir ana uşağını qorumaq üçün onun üstündə çox titrəyərsə, yeni uşağın doğulmasıyla bu əlaqə kəsiləcək və uşaq bunda yeni körpəni günahlandıracaq. Əvvəllər hər ehtiyacı anası tərəfindən qarşılanan uşaq yeni körpə dünyaya gələndə ehtiyaclarını qarşılamaqda aciz qalacaq və qardaş-bacısına nifrət bəsləyəcək. Valideynlər qədər uşaqların xarakterləri də münasibətə təsir göstərir. Zidd xarakterlərə malik uşaqlar arasında dalaşmalar çox ola bilər. Bu da qısqanclığa yol aça bilər. Uşaqlar arasındakı yaş fərqi qısqanclığa səbəb olan amillərdəndir. Böyük uşaq balacaya görə daha çox imtiyaz sahibi olmaq istədiyi halda, balaca da böyüyün sahib olduqlarına yiyələnmək istəyir. Bu da onların aralarında qısqanclığa yol aça bilər. Valideynlərin müdaxiləsi burada vacib olsa da uşaqlar arasında bu ədavət böyüdükdə yoxa çıxar. Məktəb yaşına çatan uşaq üçün yeni bir qısqanclıq səbəbi ortaya çıxır. Hər gün məktəbə gedən uşaq anası ilə yeni körpəni evdə tək buraxır. Bu hal uşağın anası ilə evdəki körpənin daha çox bir yerdə olacağı və aralarında daha çox sevgi yaranacağı qorxusuna qapılmasına yol açır. Bu düşüncələr uşağın hirslənməsinə və təcavüzkar olmasına səbəb ola bilər. Bu düşüncəni uşaq məktəbə də daşıyaraq təcavüzkarlığını yoldaşları və müəllimlərinin üstünə tökər, amma vaxt keçdikcə bunun doğru olmadığını anlasa da bu dəfə yoldaşlarını və müəllimlərini qısqanmağa başlayar. Həsəd uşağı qısqanclığa aparan səbəblərdəndir. Uşaq özünün sahib olduğu imkanlardan daha çox imkanlara və ya daha böyük, daha gözəl oyuncaqlara, əşyalara sahib olan yoldaşlarını və qardaş-bacısını qısqana bilər.

Qısqanclıq təzyiq ilə daha da böyüyər. Bunun əsasında duran hiss isə özünü təhlükədə hiss etməsidir. Göstərilən reaksiyaların əsası özünü və haqlarını qorumaqdır. Qısqanclıq fərqli zamanlarda yüngül narahatlıqdan başqalarına zərər verməyə qədər fərqli şəkillərdə ortaya çıxa bilər. Bununla yanaşı, eyni insanlar və eyni hadisələr qarşısında reaksiyalar fərqli ola bilər. Reaksiyalar zamanı vurmaq, təpikləmək, qardaş-bacısını sevmədiyini söyləmək, valideyn və körpəyə sözlü (söz gəzdirmək, lağ eləmək) və fiziki təcavüzlər kimi birbaşa yollardan istifadə edə biləcəyi kimi, öncədən qorxmadığı  əşya və hadisələrdən qorxmaq, altını islatmaq, duru olmayan yeməkləri yeməyi rədd etmək, barmağını əmmək kimi əvvəlcə elədiyi hərəkətlər kimi bilvasitə yollardan da istifadə edə bilər. Davranışlar rəqib kimi görülən insana, ya da sevgisinə ehtiyac duyulan insana qarşı da yönəldilə bilər. Bu davranışların arxasında gizlənən məqsəd sevginin itirilməsinə səbəb olan insandan bunları geri almaq və ya diqqət çəkməyə çalışmaqdır. Uşaq əvvəl reaksiyalarını birbaşa göstərsə də, anasından gələn reaksiyalardan sonra hədəfinə çata bilməyəcəyini zənn edərək bilvasitə başqa yollara əl ata bilər. Həsəd zamanı baş vurduğu yollar isə bir az fərqlidir. Əvvəl gördüyü və daha yaxşı olduğuna inandığı əşya və ya imkanlara sahib olmağı tələb edər. İstəyi həyata keçmədiyi zaman isə köçürmək, oğurlamaq kimi yollara baş vurar. Ancaq ictimai olaraq bunların yaxşı qarşılanmadığını görəcək və müəyyən müddətdən sonra reaksiyalarını dəyişərək əslində istifadə etdiyi bu üsulların çox da yaxşı olmadığını düşünüb özünü sakitləşdirməyə çalışacaq.

Qısqanclığı tam olaraq ortadan qaldırmaq mümkün deyil. Ancaq şiddətini azaltmaq və ailə içində buna şərait yaradan mənfi halları ortadan qaldırmaq üçün valideynlər bəzi yollara baş vura bilərlər. Ailədə baş verən dəyişikliklər xüsusilə uşaqlara təsir edir. Yeni gələn uşağın səbəb olacağı  dəyişikliklər uşağa çox az bir şəkildə təsir etməlidir. Bunun üçün istifadə ediləcək çıxış yollarından biri uşağı bu hala əvvəlcədən hazırlamaqdır. Ancaq uşağın gözündə çox xoşbəxt bir ailə mənzərəsi yaratmaqdansa ona anlaya biləcəyi bir şəkildə düzünü başa salmaq lazımdır. Doğulacaq olan uşağın sadəcə bir oyun yoldaşı olacağını  başa salmaqdansa, həm mənfi, həm də müsbət cəhətlər başa salınmalıdır. Doğuşdan sonra isə uşağa mühafizəkar və yerində davranmaq, düşüncəli olmaq, yeni uşağın gəlməsi ilə ona qarşı olan sevginin heç də azalmadığını hiss etdirmək lazımdır.

 Valideynlərə tövsiyələr 

* Yeni bir uşaq dünyaya gəlməzdən əvvəl, uşaq qardaşı və ya bacısının olacağına psixoloji olaraq hazırlanmalıdır.

* Son ana qədər gözləmədən ona ailəyə yeni bir üzvün qatılacağı izah edilməli, evdə buna görə bəzi dəyişikliklərin ola biləcəyi deyilməlidir.

* Ata  və  ana  uşağa  körpənin  doğulmasıyla ona qarşı sevginin dəyişməyəcəyini bildirən  sözlərlə  birlikdə,  bunu  davranışlarında  da  göstərməlidir.  Onunla  edilən  əvvəlki  fəaliyyətlər  yenə  də  təkrar  olunmalıdır.

* Yeni  doğulan körpəyə istər ailə üzvlərindən, istərsə də qonaqlardan kimsə həddindən artıq sevgi və maraq nümayiş etdirməsin.

* Körpəyə zərər verməsinə icazə verilməyəcəyi qəti bir şəkildə izah edilməlidir.

* Hər iki uşağa fərdi vaxt ayrılmalıdır.

* Uşaqlardan biri göz bəbəyi olaraq seçilməməlidir. Valideynlər bunu hiss etdirməməyə çalışsalar da, digər uşaq vəziyyəti başa düşəcək.

* Doğulacaq körpəyə edilən hazırlıqlara onu da dəvət etməli, körpənin əşyalarını birlikdə hazırlamalı və körpəyə əşyalar alarkən ona da hədiyyələr alınmalıdır.

* Əgər körpəyə onun geyimləri veriləcəksə, bu ona deyilməlidir.


Eynək alarkən nələrə diqqət etməli?

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti tövsiyə edir: "Keyfiyyətsiz eynəklər sağlamlığınız üçün təhlükəlidir"

Hazırda ölkənin əksər ticarət obyektlərində, eləcə də səyyar şəkildə eynəklər satılmaqdadır. İnsan orqanizminin ən zərif orqanı olan gözün mühafizəsi üçün istifadə edilən eynəklərin necə gəldi satılması isə ciddi təhlükə mənbəyidir. Eynək həvəsində olan alıcıların əksəriyyəti harada satılmasından asılı olmayaraq öz zövqlərinə uyğun seçim edir və onları alırlar. İstehlakçıların yalnız xarici görünüşünə və ucuz qiymətinə üstünlük verərək seçib aldığı bu eynəklərin keyfiyyəti, yaratdığı fəsadlarla bağlı məlumatları isə kifayət qədər məhduddur.  Ona görə də bu yazıda istehlakçılara eynək alarkən nəyə diqqət edilməsi ilə bağlı bəzi zəruri məlumatları çatdıracağıq.

Eynək alarkən mütəxəssislərlə məsləhətləşin. Bilin ki, keyfiyyətsiz  eynəklərin satışı göz xəstəliklərinin artmasına səbəb olur. Belə ki, bu eynəklər gözün bülluruna pis təsir edir, gələcəkdə kataraktanın yaranmasına səbəb olur, insanda yorğunluğun yaranmasına yol açır. Eynək gözə düşməyəndə isə ilkin əlamətlər gözün qızarması, sulanması, quruması kimi mənfi əlamətlərlə özünü büruzə verir. Nəticədə gözə ağırlıq düşür. Eynəyin rəngi tünd olanda isə göz bəbəyi genəlir və gözün dibinə düşən işıq sahəsi artır. Bu da gözün qıcıqlanmasına, iltihaba səbəb olur. Sonrakı prosesdə göz bülluru bulanır və görmə zəifləyir. Yaşa dolduqca keyfiyyətsiz gün eynəklərinin fəsadları daha qabarıq üzə çıxır və görmə üçün problemlər yaradır. Ona görə də  eynəklərin ixtisaslaşmış mağazalardan alınması daha məsləhətlidir. Əgər qeyd olunan problemlərlə rastlaşmaq istəmirsinizsə küçədə, antisanitar şəraitdə satılan, mənşəyi məlum olmayan eynəkləri almayın.

Eynək alarkən mütləq onun etiketinə diqqət yetirin. Nəzərə alın ki, gün eynəyinin etiketində ultrabənövşəyi şüaların hansı qisminin buraxılmaması göstərilməlidir. Eynəyin təlimatında linzanın günəş şüalarını hansı dərəcədə - zəif, orta və ya güclü udduğu da qeyd olunmalıdır.

Eynək alarkən birinci növbədə onun rənginə və  çəkisinə fikir verin.  Eynəklər nə tünd, nə də açıq rəngdə, yüngül, rahat və göz çuxuruna uyğun olmalıdır. O həmçinin qoruyucu xüsusiyyətinə malik, gün şüalarını qıran, gözü qamaşdırmayan, gözləri rahatladan və  onlara istirahət verən olmalıdır. Eynəyin şüşəsi cızıldığı zaman, o, öz keyfiyyətini itirir. Belə ki, cızılmış yerlərdən ultra-bənövşəyi şüalar gözə təsir edir. Buna görə eynək alarkən buna diqqət edin və cızılmış eynəkdən istifadə etməyin.

Eynəyin keyfiyyətli olub-olmamasını müəyyən etmək xeyli çətindir. Amma qeyd olunanlarla yanaşı bəzi xüsusiyyətlərinə görə bunu təyin edə bilərsiniz. Məsələn, qəhvə rəngli eynək taxmısınızsa və əgər eynək keyfiyyətlidirsə, onda siz ətrafda olan əşyaları öz rənglərində görəcəksiniz. Amma əgər eynək keyfiyyətsizdirsə, onda siz ətrafda olan əşyaları qəhvəyi rəngdə görəcəksiniz. Sağlamlığınızın qayğısına qalmaq istəyirsinizsə eynək alarkən qeyd olunan məsələlərə diqqət edin.

Eynəklər iki növ materialdan - plastik və şüşədən hazırlanır. Şüşənin də öz növləri vardır ki, bunlara adi, xameleon və s. misal göstərə bilərik. Plastik materialdan olan eynəklər yüngül və rahat olmasına baxmayaraq tez sınıb çatlayır. Ona görə də şüşədən hazırlanan eynəklər daha keyfiyyətli hesab olunur.

Eynəklərin istifadə məqsədi müxtəlifdir. Ondan görmə pozğunluğunu aradan qaldırmaq, gözlərin daha yaxşı görməsini təmin etmək, günəş şüasından, xarici təsirlərdən müdafiə etmək, elektromaqnit şüalanmalardan qorunmaq üçün və ya sadəcə aksessuar kimi istifadə olunur. Şüşə, polikarbonat plastikdən və akril plastikdən düzəldilən eynəklər ən təhlükəsiz və istifadə üçün yararlıdır. Mövsümi olaraq daha çöx istifadə olunan gün eynəkləri isə əsasən ultrabənövşəyi şüaları udan xüsusi materialdan hazırlanmalıdır. Lakin satışda olan eynəklərin bir qismi plastmasdan, adi tünd şüşədən hazırlanır ki, bu materiallar günəş şualarını udmaq qabiliyyətinə malik deyillər və insan sağlamlığı üçün təhlükəlidir.

Eynəklər müxtəlif təyinatlar (optik, qoruyucu, gün eynəkləri və s.) üzrə istifadə olunur. 

Optik eynəklər 

Optik eynəklər görmə qabiliyyəti zəif olan insanlar üçün nəzərdə tutulur. İlk eynək elə optik eynək olmuşdur. O, 1280-ci ildə İtaliyada ixtira olunmuşdur və bu ixtiranın müəllifi Salvinio Delli Armati olmuşdur.

Yüksək müdafiəli eynəklər isə ilk növbədə hündür dağlıq ərazi, qütbarxası ərazilər, ozon anomaliyalı regionlar üçün nəzərdə tutulub. Onlar həm yay, həm də qış mövsümü üçün vacibdir. 

Gün eynəkləri   

Gün eynəklərinin elə kateqoriyası var ki, xüsusi olaraq sürücülər, idmanın su və qış növləri ilə məşğul olanlar üçün nəzərdə tutulub. Bu polyarlaşmış linzalı eynəklərdir. Onlar təkcə ultrabənövşəyi şüaları deyil, həm də islanmış yola, qar və suyun üzünə düşən işıq şəfəqlərini də neytrallaşdırırlar. Məhz belə eynəklərdən həm dənizdə, həm də qarlı dağlarda istirahət zamanı istifadə edə bilərsiniz.

Eynək seçərkən ən əsas prinsip müxtəlif modellər arasından özünüzə ən rahatını tapmaqdır. Gün eynəkləri almazdan əvvəl göz həkiminə müraciət edin. Əgər sizin görmə qabiliyyətinizdə problemlər varsa o, sizə düzgün diopteriyalı gün eynəyi seçməkdə kömək edər. 

Xameleonlar 

"Xameleonlar" adlanan fotoxromlu şüşə isə çox zərifdir. Onlar göz üçün rahatlıq və optimal müdafiə yaradaraq işıqlandırmadan asılı olaraq, rənglərini dəyişirlər. Yüksək keyfiyyətli eynəklər qrupuna aid edilən "xameleonlar" müxtəlif cür - güclü və ya zəif dərəcədə tutqunlaşırlar. 

Keyfiyyətli eynək necə olar? 

Eynək alındığı zaman mütləq keyfiyyət sənədi soruşulmalıdır. Bu keyfiyyət sənədində eynəyin  ultrabənövşəyi şüalardan 99 faiz  qoruması, yaxud 400 nanometrdən az şüaları keçirmədiyinə dair məlumat olmalıdır. Keyfiyyəti yoxlamağın bir başqa yolu da eynəyi taxdıqdan sonra şaquli bir xəttə baxmaqdır. Bu bir pəncərə kənarı da ola bilər. Eynəyi yüngülcə yuxarı aşağı, sağa-sola hərəkət etdirəndə bu xətdə oynama ya da qırılmalar olursa, o eynək uyğun deyil deməkdir. "Tünd rəngli şüşələr ultrabənövşəyi şüanı qoruyar" demək səhv olar.

 

 

 

 
 
 
Səhifənin başına qalx "Xəbərlər" bölməsinə get Nömrənin müdəricatına dön Səhifənin başına qalx
 

AZƏRBAYCANIN TƏHSİL NAZİRLƏRİ

 

DÜNYA UNİVERSİTETLƏRİ

 

DÜNYA TƏHSİLİ

 

DÜNYA ÖLKƏLƏRİNDƏ ALİ MƏKTƏBLƏRƏ QƏBUL

 
 
 

Copyright  ©  All Rights Reserved.
Created and supported by Mehman Shafagatov