Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ARXİV

18 İyul 2014 - №27

 

Sənətkar hazırlığı Dövlət Strategiyasının tələblərinə cavab verməlidir

 

Böyütmək üçün şəkili seçinÖlkəmizdə gerçəkləşdirilən islahatlar və genişmiqyaslı infrastruktur layihələri, dayanıqlı makroiqtisadi yüksəlişin təmini, yoxsulluğun azaldılması, iqtisadiyyatın diversifikasiyası və onun dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyası insan potensialının inkişafı üzrə qəti tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edir. Bu isə, öz növbəsində, təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və rəqabət qabiliyyətli kadr potensialının hazırlanması ilə bağlıdır. Göstərilən məsələlərin həlli üçün zəruri şərt ilk peşə-ixtisas təhsili sistemində kadr hazırlığının əmək bazarının tələblərinə uyğunluğunun təmin edilməsidir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası" keyfiyyət nəticələri və əhatəliliyinə görə dünya ölkələri sırasında aparıcı mövqe tutan, səriştəli müəllim və təhsil menecerlərinə, qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan infrastruktura malik təhsil sisteminin yaradılması üçün beş strateji istiqamətdə genişmiqyaslı tədbirləri nəzərdə tutur. 

Beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan ilk peşə-ixtisas təhsili sisteminin islahat siyasəti və strategiyasının mərkəzində bacarıqların inkişaf etdirilməsi, onun əmək bazarının tələbatlarına və iş yerində əmək fəaliyyətinin məqsədlərinə istiqamətlənmiş sistemə çevrilməsidir. Bu cür sistem əsasən təlimin razılaşdırılmış nəticələrindən və təlim prosesinin keyfiyyətindən çıxış edərək formalaşdırılmalıdır.

Dövlət Strategiyasının mühüm xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarətdir ki, ilk peşə-ixtisas təhsili sistemində tədrisin məzmununun müasirləşdirilməsi əmək bazarının geniş müstəvisində əhatə olunur. Bu o deməkdir ki, istər iqtisadi, istərsə də sosial baxımdan uğurlu və səmərəli peşə təhsili sisteminin formalaşması və fəaliyyət göstərməsinə zəmanət olan zəruri şərtlərdən biri ilk peşə-ixtisas təhsillinin məzmununun müasir əmək bazarının tələblərinə uyğunlaşdırılmasıdır.

Keçən əsrin sonlarından Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafında keyfiyyətcə yeni mərhələ başlamışdır. İqtisadiyyatda sabit artım tempinin müşahidə edilməsində, bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinin genişlənməsi və dərinləşməsində, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsində əlverişli işgüzar mühitin yaradılması istiqamətində atılan önəmli addımlarda öz əksini tapmış yeni reallıqlar əmək bazarında əhali məşğulluq strukturunda və kadr hazırlığının məzmununda müsbət dəyişikliklərin baş verməsinə səbəb olmuşdur. Bu isə, öz növbəsində, peşə təhsili sisteminin rolunun ciddi surətdə dəyişməsini və işçi qüvvəsinə olan tələbin peşə-ixtisas strukturunun əmək bazarının ehtiyaclarına istiqamətləndirilməsini şərtləndirmişdir. Prioritetlərə yeni baxış, o cümlədən peşə təhsilinin müasirləşdirilməsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsinin təxirəsalınmazlığı, onun məzmununun əmək bazarının tələblərinə uyğunlaşdırılması, dinamik surətdə inkişaf edən iqtisadiyyatın peşəkar kadrlara artan tələblərinin ödənilməsi məsələləri ilə bağlı təhsilin inkişafı istiqamətində son illərdə atılan mühüm addımlar nəticəsində təhsilimizin mühüm tərkib hissələrindən biri olan ilk peşə-ixtisas təhsili üzrə normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, maddi-texniki təminatın yaxşılaşdırılması istiqamətində geniş miqyaslı işlər görülməkdədir.

Son zamanlar Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə ilk peşə-ixtisas təhsili sahəsində Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutunun müvafiq əməkdaşlarının və beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə bu təhsil pilləsinin məzmununun yeniləşdirilməsi sahəsində bir sıra pilot layihələr həyata keçirilmişdir. Bunlara misal olaraq peşə standartlarının təhsil standartlarına və tədris planlarına çevrilməsi sahəsində Avropa Təhsil Fondunu, ilk peşə-ixtisas təhsilində Blok - Modul metodunun tətbiqində Beynəlxalq Əmək Təşkilatını, Fasiləsiz peşə təhsili proqramlarının hazırlanması və tətbiqində UNESCO və Avropa Təhsil Komissiyasını, ilk peşə-ixtisas təhsili sahəsində islahatlar strategiyası və Azərbaycanın seçilmiş rayonunda icrası layihəsində Avropa İttifaqını, ilk peşə-ixtisas təhsili üzrə Resurs Mərkəzinin yaradılmasında Belarus Respublikasının Texniki Peşə Təhsili İnstitutunu, Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı sahəsində ilkin peşə təhsilinin möhkəmləndirilməsi layihəsində Avropa İttifaqı və Almaniya Federativ Respublikasının Bavariya Vilayəti Elm, Təhsil və Kənd Təsərrüfatı nazirliklərini, 40 ixtisasın kompetensiyalara əsaslanan yeni təhsil proqramlarının (kurikulumlarının) hazırlanması sahəsində "Savadlı Cəmiyyət" Müasir Təhsilə Dəstək İctimai Birliyini və b. göstərmək olar. Bu işlər hazırda davam etdirilir.

Təhsil Nazirliyi kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə ixtisaslaşmış ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin maddi-texniki və tədris bazasının müasir tələblərə uyğunlaşdırılması məqsədilə yeni texnika, avadanlıq, əyani və texniki vasitələrin alınması prosesinə start verib.

Belə ki, İsmayıllı Peşə Tədris Mərkəzi, Balakən 1 nömrəli Peşə Məktəbi, Cəlilabad Peşə Liseyi, Bərdə Peşə Liseyi, Quba Peşə Liseyi, Şamaxı Peşə Liseyi, Göyçay Peşə Liseyi üçün 6 traktor, 4 otbağlayan, 7 traktor qoşqusu, 5 kotan, 6 toxumsəpən, 3 otbiçən, 3 taxıl və qarğıdalı yığan kombayn, 3 dərman çiləyici, 2 gübrəsəpən, 1 yemüyüdən texnika alınıb.

Bütün bunlarla yanaşı, Dövlət Strategiyasında göstərildiyi kimi, bu sahədə həlli vacib olan ciddi problemlər hələ də qalmaqdadır. İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrini bitirən şəxslərin sayı iqtisadiyyatın tələbatı ilə üst-üstə düşmür. Son illər ümumi təhsil müəssisələrini bitirən məzunların yalnız 11 faizinin ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrini seçməsi, ümumilikdə həmin pillədə təhsilalanların cəmi 25-27 min nəfər təşkil etməsi əhalidə ilk peşə-ixtisas təhsilinə marağın aşağı olduğunu göstərir.

Dövlət Strategiyasında qeyd edildiyi kimi, ilk peşə-ixtisas və orta ixtisas təhsili kurikulumları müasir tələblərə cavab vermir. İlk peşə-ixtisas təhsilinin məzmununun təkmilləşdirilməsinə işəgötürənlərin cəlb olunması çox aşağı səviyyədədir. İşəgötürənlər kadr hazırlığı prosesində iştirak etmək, hazırlanan kadrlara dair şərtlər irəli sürmək imkanına malik olmalı və buna müvafiq olaraq cavabdehliyini dərk etməlidir.

Dövlət Strategiyası ilk peşə-ixtisas təhsili qarşısında yeni, daha mühüm vəzifələr qoyur. Bu dövlət sənədinə əsasən keyfiyyətli və səmərəli ilk peşə-ixtisas təhsili sisteminın formalaşması üçün onun müasirləşdirilməsi istiqamətində təxirəsalınmaz işlər görülməlidir. Yeni texnologiyaları mənimsəyən, ölkənin xarici əmək bazarında rəqabət qabiliyyətinin artmasını və milli iqtisadiyyatın qlobal iqtisadi sistemə inteqrasiyası prosesini təmin edən kadrların hazırlanması məsələlərinin həllinə bütün maraqlı tərəflər (işəgötürənlər, ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri, həmkarlar təşkilatları, cəmiyyət və s.) cəlb olunmalıdır.

Hazırda Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 24 sentyabr 2012-ci il tarixli,  1518 nömrəli əmrinə müvafiq olaraq  ilk peşə -ixtisas təhsili müəssisələri tərəfindən hazırlanan və  pedaqoji şuralarda baxılıb bəyənilən, razılaşdırmaq üçün Təhsil Problemləri İnstitutuna və Təhsil Nazirliyinə  göndərilən mövcud tədris plan və proqramlar fənyönümlü olduqlarından  əmək bazarının müasir tələblərini ödəmir. Həmin fənyönümlü tədris plan və proqramların ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində tətbiqi zamanı çoxlu nöqsanlara yol verildiyini nəzərə alsaq, mövcud formada onların keyfiyyətə necə mənfi təsir göstərdiyini anlamaq çətin deyil. Nəticədə ilk peşə-ixtisas təhsilinin keyfiyyəti zamanın tələblərindən geri qalır. Peşə təhsilinə maraq azalır, yaxud peşə ixtisas təhsili almış şəxs əmək bazarında özünə iş tapa bilmir.

Vəziyyətdən yeganə çıxış yolu Dövlət Strategiyasının tələblərinə uyğun olaraq  ilk peşə-ixtisas müəssisələrindəki mövcud fənyönümlü tədris plan və proqramlarını qabaqcıl ölkələrin təcrübəsində təsdiqini tapmış kompetensiyalara əsaslanan modul tipli təhsil  proqramları ilə əvəz etməkdir. Bu proses 120 ixtisas qrupu üzrə 700-dən çox ixtisas üçün nəzərdə tutulduğundan və böyükhəcmli olduğundan müəyyən vaxt və vəsait tələb edir. Fikrimizcə,  peşə-ixtisas təhsili üzrə  bu sahədə  kifayət qədər potensial imkanı və təcrübəsi olan Təhsil Problemləri İnstitutunun əməkdaşları, işəgötürənlər, ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri və digər maraqlı tərəflərin peşəkar nümayəndələrinin birgə səyi ilə bu işin öhdəsindən  müvəffəqiyyətlə gəlmək olar.

Hazırlanmış təhsil proqramlarına (kurikulumlara) uyğun müasir dərslik və dərs vəsaitlərinin tərtibi üçün də, Dövlət Strategiyasında göstərildiyi kimi, əməli tədbirlər həyata keçirilməlidir. Ona görə də yeni təhsil proqramlarına (kurikulumlara) əsaslanan müasir dərsliklərin, elektron resursların və tədris vəsaitlərinin hazırlanması və ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində alternativ dərsliklərdən istifadə mexanizminin yaradılması məqsədəmüvafiqdir.

İlk peşə-ixtisas təhsili üzrə keçmiş sovet məkanında Azərbaycan dilində dərsliklərin olmaması problemi yalnız ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan sonra həll edilməyə başladı. Belə ki, son illərdə ilk peşə təhsili üzrə Azərbaycan dilində 33 adda dərslik və 8 adda dərs vəsaiti çap edilib peşə təhsili müəssisələrinə paylansa da problem tam həll edilməmişdir. Bu məsələ ilə əlaqədar ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin kitabxanalarının da yenidən qurulmasına ciddi ehtiyac vardır.

Dövlət Strategiyasında xüsusi qayğıya ehtiyacı olanların təhsilinə, o cümlədən onların peşə təhsilinə xüsusi yer verilmişdir. Ona görə də:

* xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslərin peşə hazırlığı və əlavə təhsilə cəlb edilməsi sahəsində tədbirlərin həyata keçirilməsi;

* onların cəmiyyətə inteqrasiyasının təmin edilməsi, seçdikləri ixtisaslar üzrə işləmələri üçün müvafiq tədbirlərin görülməsi;

* əlillər üçün fərqli (xüsusiləşdirilmiş) peşə təhsili proqramlarının (kurikulumların) hazırlanması və tətbiqi;

* iş axtaran gənclərin və evdar qadınların peşə hazırlığı və əlavə təhsilini təmin etmək məqsədi ilə müvafiq kursların təşkili və digər tədbirlərin həyata keçirilməsi;

* qaçqın və məcburi köçkünlər üçün peşə hazırlığını təmin etmək məqsədi ilə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi;

* cəzaçəkmə müəssisələrindəki, həmçinin cəzaçəkmə müəssisələrindən azad edilmiş şəxslərin məşğulluğunun təmin edilməsi məqsədi ilə peşə hazırlığı kurslarının təşkili və s. kimi məsələlər maraqlı tərəflərin diqqət mərkəzində olmalıdır.

Dövlət Strategiyasının tələbləri baxımından ilk peşə-ixtisas təhsili sahəsində islahatlar aparılmasında ən vacib amillərdən biri də müəllim heyətinin pedaqoji keyfiyyəti və ixtisaslarıdır. İşəgötürənlərin tam etibar etdiyi yüksək səviyyədə təhsil almış bacarıqlı müəllimlər olmadan digər amillərin, məsələn, işəgötürənlərin ehtiyaclarına uyğun səriştəyə əsaslanan təhsil proqramlarının (kurikulumların) və tədris-maddi bazanın yüksək təchizatının sistemə təsiri az olacaq. Peşə təhsili müəssisələrinin rəhbər və mühəndis-pedaqoji işçilərinin ilkin və fasiləsiz peşə təhsili (FPT) nümunəvi səviyyədə olmasa, onlar işəgötürənlərin mövcud və gələcək tələblərini ödəyə bilməzlər.

Hazırda Azərbaycanda ilk peşə-ixtisas təhsili sahəsində ixtisas fənn müəllimləri və istehsalat təlimi ustaları üçün ilkin təlim mövcud deyildir. İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində də əksər ixtisas fənn müəllimləri və istehsalat təlimi ustaları (bundan sonra ixtisas müəllimləri) müxtəlif universitetləri və orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitiriblər və müəllim üçün vacib olan müasir təlim-tədris metodologiyası üzrə bilik və bacarıqlara malik deyillər. Müəllimlər ilk peşə-ixtisas təhsilinin ehtiyaclarına uyğun hazırlanmış təhsil proqramı üzrə ilkin təhsil almadan peşə təhsili müəssisələrində işləməyə başlayırlar.

Nəticədə müəllimlər təhsilalanlarla münasibətlər qurmaqda çətinliklərlə üzləşirlər və təhsilalanlara verilən təhsilin səviyyəsi aşağı olur. Qeyri-pedaqoji ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində pedaqogika və təlim metodikası tədris edilmir. Müəllimlərin ixtisas və pedaqogika üzrə ilkin təlimi üçün təsdiq olunmuş təhsil proqramı (kurikulum) yoxdur.

Beləliklə, peşə təhsili müəssisələrində ixtisas fənn müəllimləri ali təhsilli, istehsalat təlimi ustaları isə ali və ya orta ixtisas təhsilli olsalar belə, onların təlim texnologiyaları barədə anlayışları yoxdur. Həmin ixtisas fənn müəllimləri İKT də daxil olmaqla, müasir tədris mühiti yaratmaq və bu mühiti inkişaf etdirmək üçün istifadə edilən metodları bilmirlər. Təlim almış peşəkar müəllim hədəf auditoriya üçün ən uyğun yanaşmanı seçməyi bacarmalıdır. Mövcud sistemdə isə əsas diqqət hələ də sinif otaqlarında mühazirələr vasitəsilə biliklərin ötürülməsinə və praktik dərslərin emalatxanalarda tədris edilməsinə yetirilir. Belə metodologiya hədəf auditoriyanın ehtiyaclarına uyğun deyildir.

Odur ki, ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin ixtisas fənn müəllimləri və istehsalat təlimi ustalarının yenidən hazırlanmasını və ixtisasının artırılmasını həyata keçirəcəyi baza təhsil müəssisələri və biznes qurumlarının müəyyən edilməsi və onların bazasında müəllim və ustalar üçün mütəmadi olaraq seminar - treninqlərin keçirilməsi məqsədəmüvafiq olardı.

İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində şagirdlərin öz təhsillərinə görə daha çox məsuliyyət daşıması məqsədi ilə təkcə müəllimin onlara verdiyi məlumat və biliklərdən asılı olmamaları üçün daha müvafiq tədris mühiti yaratmağa nail olmaq. Onları öz ixtisasları və pedaqoji sahədəki yeniliklərlə çevik formada tanış etmək. Bu yeniliklərin təlim prosesinə operativ olaraq tətbiqinə nail olmağın əhəmiyyəti təkzibedilməzdir.

Ona görə ki, ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin rəhbər və mühəndis-pedaqoji işçilərinin mövcud ixtisasartırma sistemi sürətlə dəyişən, inkişaf edən və diversifikasiyaya məruz qalan iqtisadi mühitdə müasir fasiləsiz peşə təhsilini təmin etmir.

İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin rəhbər və mühəndis-pedaqoji işçilərinin əksəriyyəti öz tədris sahələri və ya təlim-tədris metodologiyaları üzrə müasir biliklərə malik deyillər. Müsbət təcrübəni bir peşə təhsili müəssisəsindən digərlərinə ötürmək üçün mexanizm mövcud deyil. Uzaq regionlardan Bakıya kurslara gəlmək çox vaxt və maliyyə vəsaiti tələb edir. Təlimin məqsədi çox vaxt mücərrəd qalır. Təlimçi isə konkret kompetensiyalara malik şəxs olmadığından kursun mahiyyətini dinləyicilərə çatdıra bilmir.

Ali təhsil müəssisələrində peşə təhsili müəssisələri üçün mühəndis-pedaqoji kadrların hazırlanması da Dövlət Strategiyasından irəli gələn məsələlərdəndir.

Çünki bu gün ali təhsil müəssisələrində peşə təhsili müəssisələri üçün müəllim hazırlanmadığından bu vəzifəyə cəlb edilən müəllimləri çox böyük problemlər qarşısında qoyur. Həmin müəllimlər pedaqogika, psixologiya və metodikanın əsaslarını bilmədiklərindən təhsilalanlarla münasibət qurmaqda, onların fəaliyyətini istiqamətləndirməkdə xeyli çətinlik çəkirlər.

Dövlət Strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri olan təhsilin nəticələrinə görə cavabdeh, şəffaf və səmərəli tənzimləmə mexanizmlərinə malik, dövlət-ictimai xarakterli və dövlət-biznes partnyorluğuna əsaslanan idarəetmə sisteminin formalaşdırılması istiqaməti peşə təhsili sahəsində işəgötürənlərlə əlaqələrin yaradılmasını, idarəetmənin beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq yenidən qurulmasını tələb edir.

İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin büdcəsinin 88-92 faizə qədəri əməkhaqqı və şagirdlərin təqaüdü ilə bağlı xərclərə yönəldilir və bununla da təhsillə bağlı digər xərclərə çox az məbləğ ayrılmış olur. Belə bir vəziyyətdə ilk peşə - ixtisas təhsili müəssisələrinin şagirdlərə lazımi peşə bacarıqları verə bilməsi çətinləşir. Yuxarıda qeyd edilən səbəblər üzündən, milli strategiyanın gözləntiləri olan əmək bazarının təlim ehtiyaclarını ödəmə vəzifəsinin icrası ilk peşə-ixtisas təhsili sistemi üçün çətin və bəzən qeyri-mümkün ola bilər.

Əlbəttə, maliyyə vəsaitinin azlığı bütün mövcud problemlərin və çətinliklərin səbəbi kimi göstərilə bilməz. Amma ilk peşə-ixtisas təhsili sisteminin keyfiyyətli səviyyədə işləməsi və sistemin müasirləşdirilməsi məqsədilə lazımi tədbirlərin icrası üçün kifayət qədər maliyyə vəsaiti lazımdır.

Müşahidələr göstərir ki, mövcud büdcə sistemi daxilində ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri, ümumiyyətlə, əlavə gəlir fəaliyyətləri vasitəsilə əhəmiyyətli məbləğ toplamağa qadir deyil.

Birincisi, ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri işəgötürənin malik olduğu və ya investisiya qoyacağı müasir maddi-texniki bazaya malik deyil. Buna görə də işəgötürənlər ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə uyğun və cəlbedici tərəfdaş kimi baxmır.

İkincisi, yuxarıda qeyd olunan büdcə və təsdiqetmə proseduraları əlavə gəlirlərin genişləndirilməsinə heç bir şəkildə kömək etmir. Bundan əlavə, işçi heyətin keyfiyyəti (müəllimlər və istehsalat təlimi ustaları) şübhə doğurur. Əlavə gəlir fəaliyyətləri ilə məşğul olmaq üçün maneələr aradan qaldırılana qədər büdcədənkənar vəsaitlər ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri üçün əhəmiyyətsiz maliyyə mənbəyi olaraq qalacaqdır. Əlavə gəlir fəaliyyətləri üçün daha əlverişli rejim yaradılarsa, ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin direktorları bu fəaliyyətlər vasitəsilə dövlət büdcəsinin 5-10 faizi arasında əlavə gəlir toplaya bilər. Lakin direktorlar onu da dərk edir ki, büdcədənkənar vəsaitlərin toplanması nəticəsində təhsil müəssisələrinə ayrılan dövlət büdcəsi azaldıla bilər. Büdcədənkənar gəlirlər ilk peşə - ixtisas təhsili müəssisələri üçün əlavə maliyyə mənbəyinə çevrilməzdən öncə, onlara ayrılan dövlət büdcəsinin azaldılmayacağı razılaşdırılmalı və paralel olaraq ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisəsinin özünüidarəetməsi artırılmalıdır.

İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisəsinin maliyyələşdirilməsinə təsir edən faktorlardan biri də şagird/müəllim nisbətidir. Belə ki, Azərbaycan sistemində hər 6-7 nəfər tələbəyə bir müəllim düşür. Bu göstərici beynəlxalq müqayisədə çox yaxşı nisbətdir. Lakin şagird/müəllim nisbətinin aşağı olması keyfiyyətli təhsil demək deyil. Maliyyə nöqteyi-nəzərindən bu o deməkdir ki, nəticələr xərclərə nisbətdə eyni deyil. Digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda müəllimlərin həftədə 12 saat dərs yükü olması və ümumiyyətlə, müəllimlərin əməkhaqqının yalnız həftəlik (illik 480 saat) bir stavka dərs yükü az hesab edilə bilər. Qabaqcıl ölkələrdə olduğu kimi, müəllimin həftədə 40 saat işləməsi, bundan 18-24 saat dərs deməsi daha məqsədəmüvafiq ola bilər.

Ümidvarıq ki, möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin imzaladığı "Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası" uğurla həyata keçirilərək respublikamızda təhsilin, o cümlədən onun mühüm hissəsi olan ilk peşə-ixtisas təhsilinin inkişafına böyük təkan verəcək, doğma Azərbaycanımızda sənətkar hazırlığı məsələləri ilə bağlı uğurlu nəticələr əldə olunacaqdır. 

Rəsul ƏSGƏROV,
Təhsil Problemləri İnstitutunun Peşə-ixtisas təhsili şöbəsinin müdiri, əməkdar müəllim

 
 
 
Səhifənin başına qalx Nömrənin müdəricatına dön Səhifənin başına qalx
 

AZƏRBAYCANIN TƏHSİL NAZİRLƏRİ

 

DÜNYA UNİVERSİTETLƏRİ

 

DÜNYA TƏHSİLİ

 

DÜNYA ÖLKƏLƏRİNDƏ ALİ MƏKTƏBLƏRƏ QƏBUL

 
 
 

Copyright  ©  All Rights Reserved.
Created and supported by Mehman Shafagatov