Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ARXİV

25 İyul  2014 - №28

 

Mirzə Xosrov Axundzadə - 125

Tanınmış müəllim, maarifpərvər ziyalı

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 oktyabr 2013-cü il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası" bu gün uğurla həyata keçirilir. Strategiyanın əsas hədəflərindən biri səriştəli müəllim kadrlarının yetişdirilməsi və müəllim nüfuzunun yüksəldilməsidir. Bu baxımdan Azərbaycanda təhsilin inkişaf tarixinə nəzər saldıqda həyatın mənasını böyüməkdə olan nəslin təlim - tərbiyəsində görən və gənc müəllimlərə örnək olan maarifpərvər ziyalılarımızı, müəllimlərimizi hörmət və ehtiramla xatırlayır, onlarla qürur duyuruq. Belə ziyalılardan biri yarım əsrdən çox Azərbaycan maarif və mədəniyyətinə xidmət göstərmiş və anadan olmasının 125 illiyi qeyd edilən Mirzə Xosrov Axundzadədir.

X.Axundzadə 1889-cu ildə Şuşa şəhərində, ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Atası Mirzəli Zeynalabdin oğlu müəllim olmaqla bərabər şair və musiqişünas idi.

Mirzə Xosrov ilk təhsilini Şuşadakı rus-müsəlman ibtidai məktəbində almış, sonra Şuşa şəhər məktəbində oxumuş və oranı 1905-ci ildə bitirmişdir. 1906-cı ildən 1913- cü ilə qədər Şuşada "Nəşr-maarif cəmiyyəti"nin, 1913-1917-ci illərdə şəhər məktəbində müəllimlik etmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə məktəblərin milliləşdirilməsinin fəal iştirakçısı olmuş və anadilli təhsili öz işi ilə təbliğ etmişdir.

1920-ci ildə Şuşada təşkil edilmiş "Nərimaniyyə" və "Haşimiyyə" məktəbləri əhalinin maariflənməsində müstəsna rol oynamışdır. Bu məktəblərdə o dövrün mütərəqqi fikirli müəllim və maarif xadimlərindən Hüseyn Axundov, Mirzə Camal Yusifzadə, Hüseyn Qayıbov, Hacı Zalov, Mirzə Bəşir Yusifzadə, Zülfüqar Abdullayev, Mirzəcabbar Vəzirov və başqaları ilə yanaşı, Xosrov Axundzadə də çalışırdı.

X.Axundzadə 1928-ci ildə dərs demək üçün Martuni (indiki Xocavənd) rayonuna göndərilir. 1932-ci ildə yenidən Şuşaya qayıdan X.Axundzadə müəllimliyini burada davam etdirməklə yanaşı, eyni zamanda savadsızlığın ləğvi hərəkatında fəal iştirak edir. Həmçinin 1935-ci ildən başlayaraq Şuşa şəhər kütləvi kitabxanasının müdiri kimi geniş maarifləndirici iş aparır.

Şuşa şəhər 7 illik məktəbin ibtidai sinif müəllimi X.Axundzadə məktəbə ilk dəfə gəlmiş uşaqların təlimi üzərində böyük əmək sərf etmişdir. O, hər şeydən əvvəl kiçikyaşlı uşaqlara düzgün yazı və rəvan oxu bacarığı vermək, onlarda kitaba, elmə həvəs oyatmaq işinə böyük əhəmiyyət vermiş və buna nail olmuşdur.

X.Axundzadə ədəbi yaradıcılıqla da məşğul olmuş, "Şaiq" təxəllüsü ilə əruz və heca vəznində yazdığı lirik - emosional ovqat doğuran nəzm əsərləri ilə tanınmışdır. Vətənə məhəbbət hissi ilə yaşayan X.Axundzadənin ədəbi yaradıcılığının əsas bir hissəsini əlyazma şəklində olan, xalqımızın həyat və məişətini özündə ehtiva edən 270-ə qədər bayatısı və 75 qoşması təşkil edir. Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzi Şuşa haqqında yazdığı "Qarabağın tarixi" əsəri, "Şuşanın çayı", "Qarabağın təsviri" poemaları diqqətəlayiqdir. Qarabağ tarixinə və ayrı-ayrı məşhur ziyalılara aid verdiyi məlumatlar bu gün də tarixi həqiqətlər kimi aktualdır.

X.Axundzadənin müxtəlif mövzularda yazdığı satirik şeir və felyetonları da maraqlıdır. "Haray - aman müftəxorların əlindən", "İnsaflı diş həkimi", "Əkinçi və ulaq", "Ağa və nökər", "Özgənin məktubunu oxuma", "Həkimin adəti", "Pəzəvəng" və s. kimi satirik şeirləri yüksək tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir.

1956-cı ildə X.Axundzadənin pedaqoji fəaliyyətinin 50 illik yubileyi Qarabağda təntənəli şəraitdə bayram edilmişdir. Onun vaxtilə dərs deyib tərbiyə etdiyi onlarca şuşalı sonralar tanınmış ədəbiyyat və incəsənət xadimi, elm və mədəniyyət işçisi kimi yetişmişdir. Akademiklər Ələkbər Abdullayev, Səttar Əsədov, Lətif İmanov, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, Dövlət mükafatı laureatı, əməkdar elm və texnika xadimi Süleyman Vəzirov, filologiya elmləri doktorları Kamran Məmmədov, Əkbər Ağayev, Zeynal Tağızadə, professor Sabir Rüstəmov, Azərbaycan SSR EA-nın müxbir üzvü, əməkdar müəllim Murad Tutayuk vaxtilə onun şagirdləri olmuşlar.

1956-cı ildən fərdi təqaüdçü olan qocaman müəllim pedaqoji və ədəbi yaradıcılığına aid əlyazmalarını sistemləşdirməklə məşğul olmuş, zəngin pedaqoji təcrübə və müşahidələri əsasında "Pedaqoji mülahizə və təcrübələrim" adlı əsərini yazmışdır.

Xosrov Axundzadə 1960- cı ilin may ayında çox sevdiyi vətəni Şuşada vəfat etmişdir.

X.Axundzadənin həyat və yaradıcılığına aid bir sıra dəyərli arxiv materialları da diqqəti cəlb edir. Belə ki, 1981-ci ildə respublika Mərkəzi Dövlət Səsyazmaları Arxivində və 1987-ci ildən isə respublika Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivində Mirzə Xosrov Axundzadənin şəxsi fondları yaradılmışdır.

X.Axundzadənin adının əbədiləşdirilməsi ilə əlaqədar 1991-ci ilin sentyabr ayında Şuşa şəhər XDS İcraiyyə Komitəsi Şuşa şəhər 3 nömrəli internat məktəbinə onun adının verilməsini qərara almışdır. 1993-cü ilin sentyabrında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Xosrov Axundzadənin adının Bakı şəhəri 102 nömrəli orta ümumtəhsil məktəbinə verilməsi barədə Bakı XDS Rəyasət Heyətinin Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə razılaşdırılmış təklifinin qəbul edilməsi barədə qərar vermişdir.

Professor Y.Talıbovun və dosent Pərviz Axundzadənin "Mənalı həyat" kitabında (Gənclik - 1976) Xosrov Axundzadənin həyatı və pedaqoji fəaliyyəti işıqlandırılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Xalq Təhsili Muzeyində Xosrov Axundzadənin şəxsi əşyaları,  dərs proqramları, nümunəvi şagirdlərinin dəftərləri və digər materialları saxlanılır, ekspozisiyada nümayiş etdirilir.

X.Axundzadənin zəngin pedaqoji təcrübəsi, ədəbi irsi, Qarabağa aid tarixi-etnoqrafik məlumatları təhsil və mədəniyyət tariximizdə layiqli yer tutan mənəvi sərvətimizdir.  

Jalə ƏBİLOVA,
Xalq Təhsili Muzeyinin elmi işçisi

 
 
 
Səhifənin başına qalx "Xəbərlər" bölməsinə get Nömrənin müdəricatına dön Səhifənin başına qalx
 

AZƏRBAYCANIN TƏHSİL NAZİRLƏRİ

 

DÜNYA UNİVERSİTETLƏRİ

 

DÜNYA TƏHSİLİ

 

DÜNYA ÖLKƏLƏRİNDƏ ALİ MƏKTƏBLƏRƏ QƏBUL

 
 
 

Copyright  ©  All Rights Reserved.
Created and supported by Mehman Shafagatov