Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ARXİV

3 Oktyabr 2014 - №38

 

Fəal təlim metodları ilə müasir ingilis dili dərsi

 

Müasir dərs bu gün müəllimdən fəal təlim mühiti yaratmağı, şagirdlərə bilikləri müstəqil şəkildə əldə etməyi, ünsiyyət qurmaq, əməkdaşlıq etmək, problemli situasiyalardan çıxıs yolu tapmaq kimi bacarıqlar formalaşdırmağı tələb edir. Ənənəvi dərsdən fərqli  olaraq müasir dərsin tələbləri şagirdlərin idrak fəaliyyətinin formalaşmasına yönəldilir. Mən də dərs dediyim siniflərdə fəal təlimin üsullarından istifadə etməyə çalışıram. Hazırlanan elektron dərs vəsaitləri əsl təlim mühiti yaradır, dərsin daha yaxsı mənimsənilməsinə imkan verir. Belə ki, şagirdlər eşitməklə bərabər  dərsi əyani şəkildə görür və bunun nəticəsində dərsi daha yaxşı yadda saxlayır, mənimsəyirlər. Dərs zamanı suallar elə qoyulmalıdır ki, şagirdləri düşünməyə, araşdırmağa sövq etsin. Araşdırmaq, tədqiqat aparmaq, müzakirə edib öyrəndiklərini tətbiq etmək vacibdir. Yalnız belə halda şagird öyrəndiklərini unutmur, daim yadda saxlayır.

Bütün bunları nəzərə alaraq bu sahədə topladığım təcrübəni bir dərs nümunəsində oxuculara çatdırmaq istəyirəm.

Fənn: ingilis dili

Mövzu - Televizorun həyatımızda rolu.

Standart:

1.1.2-televiziya proqramlarını şəkillərlə müəyyənləşdirmək

3.1.1/ 2.1.2-televiziya proqramları haqqında mətni oxuyaraq qrammatikadan istifadə etmək

2.1.3 - televiziyada olan proqram və kanalları fərqləndirmək

3.1.4/4.1.1-Mətnə suallar vermək və ən çox sevdiyin televiziya kanalını  təsvir etmək

İş forması:  qruplarla iş, fərdi iş

İş üsulu: əqli hücum, müzakirə. BİBÖ

Resurslar: dərslik, iş vərəqləri,  kompüter və s. 

Təlimin məqsədi.

- şagirdlərdə dinləmə-danışma bacarığını inkişaf etdirmək.

- televizora baxmağın zərərləri və faydaları haqqında məlumatlar əldə etmək.      

Bildiyimiz kimi, motivasiya fəal təlimdə dərsin mühüm  mərhələsidir.

 

Motivasiya şagirddə maraq oyatmalıdır. Motivasiya hər dəfə elə rəngarəng qurulmalıdır  ki, şagirddə keçilən mövzuya qarşı  maraq oyatsın. Müxtəlif  şəkillərlə   motivasiyanın  qoyulması  sinifdə  canlanma  yaradır, şagirdləri  fəallaşdırır  və  öyrəniləcək mövzuya  qarşı marağı  daha da artıraraq fikirləri bu istiqamətə yönəldir.  İKT-dən istifadə etməklə şəkillər nümayiş etdirilir və şagirdlərə həmin şəkillərə baxıb öz fikirlərini bildirmələri təklif olunur. Bu üsulla  mövzunun adı şagirdlərdən alındıqdan sonra  onlar televizor haqqında bəzi sualları cavablandırırlar.

1. Televizora gün ərzində nə qədər baxırsınız?

2. Nəyə görə televizora baxmağı xoşlayırsınız?

3. Bütün günü televiziya proqramlarına  baxmaq  yaxşıdırmı?

4. Hansı televiziya  proqramlarını tanıyırsınız?

5. Televizora çox baxanda özünüzü yorğun hiss edirsinizmi?

Əqli hücum -tamamilə şagirdlərin fikir

 sərbəstliyini təmin edir. Bu zaman bütün qrup  hər hansı problemin həllinə cəlb edilir və səslənən fikir və təkliflər qeydə alınır. Bu fikirlər nə tənqid olunur, nə də qiymətləndirilir. Yerinə yetirilən işin sonunda bütün deyilən fikirlər  təhlil edilir və onlar üzərində düzəlişlər aparılır. Əsas  məqsəd beyin həmləsi zamanı mümkün qədər çox fikir toplamaqdır.

Dərsə başlayarkən və  ya öyrənmə prosesi  başa çatdıqdan sonra BİBÖ üsulundan istifadə edirəm. Şagirdlər keçəcəkləri mövzu haqqında nə bildiklərini, nəyi öyrənmək istədiklərini əvvəlcədən bildirirlər. BİBÖ cədvəlində bildikləri I sütunda yazılır.

II sütunda şagirdlər nələri bilmək istədiklərini müəyyənləşdirirlər.

Öyrənmə prosesinin sonunda isə yeni öyrəndiklərini göstərərək BİBÖ cədvəlini doldururlar. Burada həm də şagirdin öyrənmək istədikləri yeni maraqları nəzərə alınmış olur.

Xarici dilin praktik mənimsənilməsini təmin etmək üçün  tədrisin ilk günlərindən öyrənilən dildə ünsiyyət qurmağa çalışıram. Ünsiyyət qurmağın, öyrətməyin səmərəli üsullarından biri də rollu oyunlardır. Bu üsul xarici dil dərslərində ən səmərəli üsuldur. Rollu oyunlar nitq fəaliyyətini  yaxşılaşdırır, ünsiyyət vərdişlərini inkişaf etdirir və təlimin praktik yönümünü təmin edir. Şagirdlər rollu oyun kimi televiziya haqqında dialoqlar danışırlar. İş cütlüklərlə aparılır. Rollu oyunlar tətbiq olunan dərslər canlı və emosional olur, uşaqların  yüksək fəallığı ilə keçir.

Sonra şagirdlərə qruplarla bir gün üçün  televiziya proqramı qurmaq və televizorun zərərləri və faydalarından  danışılmaq tapşırılır. Belə qrup halında tapşırığın yerinə yetirilməsi şagirdlərin bir-biri ilə əməkdaşlıq etmələrinə  və bir-birləri qarşısında öz məsuliyyətlərini dərk etmələrinə imkan yaradır. Şagirdlərin birgə fəaliyyəti problemləri bir yerdə həll etməyi onlara öyrədir. Qrupda iş biliyi sərbəst əldə etmək bacarıqlarının  inkişaf etməsi üçün  şərait yaradır. Şagirdlərin  özlərinə inamının artmasını, özlərini tam şəxsiyyət kimi dərk etməsini, eyni zamanda şagirdin müstəqil şəxsiyyət kimi inkişafını təmin edir. Bu zaman zəif oxuyan şagirdlər belə fəallaşır, öz fikirlərini söyləyərək tədqiqatda  fəal iştirak etməyə çalışırlar. 

Məlumat müzakirəsi və mübadiləsi

Qrupların işləri təqdim olunur. Bu mərhələdə şagirdlərin tədqiqatın gedişində əldə etdikləri yeni informasiyaların  mübadiləsi aparılır. Təqdimat zamanı şagirdlər bir-birini fəal dinləməyə sövq edilir. 

Yaradıcı  tətbiqetmə

Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə xüsusilə əhəmiyyət verirəm. Bu mərhələdə şagirdlərin mövzunu necə mənimsədikləri bəlli olur. Dərsin bu mərhələsində şagirdlərin televiziya haqqında öyrəndikləri və qrammatik qaydaların əks olunduğu tapşırıqları şagirdlərə təqdim edirəm.

 Ümumiləşdirmə və nəticə

Şagirdlər əldə etdikləri bilikləri ümumiləşdirirlər və sonda tədqiqat sualına yenidən qayıtmaqla əldə etdikləri nəticələri təhlil edirlər. Fəal dərsdə şagirdlərin formativ qiymətləndirilməsi hər hansı mərhələdən sonra istənilən üsulla  həyata keçirilə bilər. Apardığım dərsdə də qiymət qruplara verildi. Hər bir qrup digərini dinlədikdən sonra öz qiymətini verdi və qiymətləndirmə səsvermə yolu ilə həyata keçirildi. 

Ev tapşırığı

Ev tapşırıqları şagirdlərin müstəqil tədqiqat aparmasına, sərbəst və yaradıcı düşünmə qabiliyyətinin formalaşmasına kömək edir. Evə şagirdlərə yeni ildə keçiriləcək televiziya proqramları haqqında araşdırma aparıb öyrənmək tapşırılır. 

Sevinc ORUCOVA,
İsmayıllı şəhər 6 nömrəli tam orta məktəbin ingilis dili müəllimi

 
 
 
Səhifənin başına qalx "Xəbərlər" bölməsinə get Nömrənin müdəricatına dön Səhifənin başına qalx
 

AZƏRBAYCANIN TƏHSİL NAZİRLƏRİ

 

DÜNYA UNİVERSİTETLƏRİ

 

DÜNYA TƏHSİLİ

 

DÜNYA ÖLKƏLƏRİNDƏ ALİ MƏKTƏBLƏRƏ QƏBUL

 
 
 

Copyright  ©  All Rights Reserved.
Created and supported by Mehman Shafagatov