Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ARXİV

12 Dekabr 2014 - №48

 

Yeni təlim üsullarına yaradıcı yanaşanda

 

Xəzəngül İSRAFİLOVA,
Bakı şəhəri 116 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi 

Böyütmək üçün seçinTexnologiyaların həyatımızın bir hissəsi olduğu bir dövrdə, təbii ki, təhsil və tədris prosesini onlardan kənarda təsəvvür etmək mümkün deyil. İKT-nin təlimə inteqrasiyası fənlər üzrə bacarıq və vərdişlərin əldə olunmasına, şagirdlərin idrak və yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirməsinə imkan verir.

Mən 22 ildir ki, ibtidai sinif müəllimi işləyirəm. Kurikulumun tətbiqi ilə bağlı treninq və seminarlarda iştirak etmişəm. Müasir dərsin tələbinə uyğun olaraq dərslərimi maraqlı qurmağa çalışıram.

Fənn kurikulumlarının tətbiqi ilə bağlı fəaliyyətimdə baş verən dəyişikliklərdən biri də təlim prosesində interaktiv təlim metodlarından istifadə etməyimdir.

Şagirdlərdə tənqidi, yaradıcı, məntiqi təfəkkürün inkişaf etdirilməsi, onların nümunəvi davranışa, birgə fəaliyyət bacarıqlarına malik olması, şəxsiyyət kimi formalaşması təlim prosesində tətbiq etdiyim forma və üsullardan asılıdır. Fəal təlim prosesində müxtəlif iş formaları və üsullarından istifadə etməklə müəllim-şagird, şagird-şagird əməkdaşlığı yaradır, müzakirə, fikir mübadiləsi aparıram. Qısa müddət ərzində daha çox materialın öyrənilməsinə, biliklərin müstəqil əldə edilməsinə, hər bir şagirdin öz fikrini ifadə etməsinə imkan yaradıram.

Hər bir üsul özünəməxsusluğu ilə seçilir. Dərslərdə ən çox müzakirə, beyin həmləsi, BİBÖ, Venn diaqramı, rollu oyun, şaxələndirmə üsullarından istifadəyə üstünlük verirəm. Çalışıram ki, islahatlardan irəli gələn şagirdyönümlülük, inteqrativlik, tələbyönümlülük, şəxsiyyətyönümlülük pinsiplərini əsas götürərək dərslərimi müasir tələblərə uyğun qurum və yüksək nəticələr əldə edim.

Ənənəvi təlim üsulları kimi yeni təlim metodları da o zaman daha səmərəli olur ki, onlar dərsin mövzusuna, sinfin səviyyəsinə uyğun seçilsin. Məsələn, debat şagirdləri fəallaşdıran, onların hamısını müzakirəyə qoşan, müzakirə olunan məsələ barədə öz rəyini bildirməyə sövq edən metoddur. Lakin onun I və ya II siniflərdə tətbiqi istənilən səmərəni vermir. Çünki bu yaşda şagirdlər hələ müəyyən bir məsələnin, mövzuların birlikdə müzakirəsinə tam hazır olmurlar, onlar ancaq həmin məsələ barədə öz fikirlərini söyləyə bilirlər, polemikaya girməkdə, şagird yoldaşının fikirlərini dinləyib ona münasibət bildirməkdə çətinlik çəkirlər.

Ona görə də mən debatdan yuxarı siniflərdə istifadə edirəm. Aşağı siniflərdə şagirdləri daha çox maraqlandıran oyun, əyləncə tipli metodlara - rollu oyunlara, krossvordlara və s. üstünlük verirəm.

Üsul və metodlar seçilərkən dərsin mərhələləri də nəzərə alınmalı və bu zaman konkret mövzudan çıxış edilməlidir. Bəzən dərsin motivasiya hissəsində tətbiqi yaxşı nəticə verən metod digər mərhələdə o qədər də səmərəli olmur. Mən bunları nəzərə alaraq dərsin motivasiya mərhələsində şagirdlərdən düşünməyi, müqayisə etməyi tələb edən üsul və metodlara üstünlük verirəm. Sual-cavab, beyin həmləsi belə metodlara misal ola bilər. Dərsin tədqiqat sualının qoyulması və tədqiqatın aparılması, yaradıcı tətbiqetmə mərhələlərində isə məhz bu mərhələlərin mahiyyətinə uyğun gələn klaster, Venn diaqramı, BİBÖ kimi üsulları seçirəm.

Təlim üsul və metodlarına belə yanaşma həm müəllimi yaradıcı axtarışlara sövq edir, həm də dərsi daha səmərəli qurmağa imkan verir. Belə yaradıcı yanaşma dərsi maraqlı qurmaq, şagirdlərdə dərsə marağı artırmaqla yanaşı öyrənilən mövzuların şagird tərəfindən daha asan qavranılmasına da imkan verir.

 
 
 
Səhifənin başına qalx "Xəbərlər" bölməsinə get Nömrənin müdəricatına dön Səhifənin başına qalx
 

AZƏRBAYCANIN TƏHSİL NAZİRLƏRİ

 

DÜNYA UNİVERSİTETLƏRİ

 

DÜNYA TƏHSİLİ

 

DÜNYA ÖLKƏLƏRİNDƏ ALİ MƏKTƏBLƏRƏ QƏBUL

 
 
 

Copyright  ©  All Rights Reserved.
Created and supported by Mehman Shafagatov