Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ARXİV

30 May 2015 - №19

 

"Sağlam təhsil sinifləri"ndə dərslərin uşaq təfəkkürünün formalaşmasında rolu

 

Böyütmək üçün seçinMüasir dövrdə təhsil sahəsində əldə olunacaq uğurlardan biri də uşaqların əxlaq və mənəvi keyfiyyətlərinin inkişaf etdirilməsidir. Kiçikyaşlı uşaqların  həm fiziki sağlamlığı və eyni zamanda mənəvi inkişafı ibtidai təhsilin prioritetlərindən birinə çevrilmişdir. İnkişaf etməkdə olan cəmiyyətimizdə şəxsiyyətin inkişafı üçün onun həm fiziki, həm də mənəvi keyfiyyətlərinə dair vəzifələr böyüyən nəslin qarşısında məsuliyyət hissini artırır. Bu məqsədlə Təhsil Nazirliyinin "Sağlam təhsil - sağlam millət" layihəsi böyük uğur qazanmış və layihə çərçivəsində kiçikyaşlı uşaqların hərtərəfli inkişafına ciddi diqqət vermək məqsədilə Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin 6 ümumi təhsil məktəbində "Sağlam təhsil sinifləri" yaradılmışdır.

Adıçəkilən layihə üzrə Bakıdakı 214 nömrəli tam orta məktəbdə 3 ibtidai sinifdə müəllimlərlə metodiki iş aparıram. Layihə həm müəllimlərin, həm də uşaqların işində böyük dəyişiklik yaratmış və onların gələcək planlarını müəyyən etmişdir. Əsas məqsəd şagirdlərin sinifdə hərəki məhdudiyyətlərini və oturaq rejimdə  təhsil almalarını aradan qaldırmaq, təlimi əyləncəli bir mühitdə aparmaq, onların sərbəst fəaliyyətini təşkil etməkdir.

İsveç alimi, uşaq psixologiyasının banisi sayılan Jean Piaget sübut etmişdir ki, sərbəst, ayaqüstü təlim öyrənən uşağın topladığı məlumatlar daha sürətlə onların təfəkkürünü formalaşdırır, idrakını möhkəmlədir. "Sağlam təhsil sinifləri"ndə  daim tibbi-gigiyenik və psixoloji-pedaqoji monitorinqlər keçirilir,  tədrisin keyfiyyəti öyrənilir və uğurlar qeyd olunur. Belə ki, görmə qabiliyyəti zəif olan uşaqların görmə qabiliyyətində irəliləyişlər hiss edilir. Müəllimlər dərsin məqsədlərini asanlıqla təyin edir və dərsin üç əsas mərhələsini: həkkolma, əl işi və nitq quruculuğunu maraqlı üsullarla tətbiq edirlər. Bu mərhələlər təlim standartlarının tələbinə əsasən sadədən mürəkkəbə doğru tənzimlənir və  şagirdlərin maraqlarına uyğun keçirilir. "Sağlam təhsil sinifləri"ndə mövzular ibtidai sinif təhsil proqramları (kurikulumları) əsasında ibtidai sinif mərhələsində fənlərin standartlarına istinad edilir.  Belə ki, şagirdlər  dərsliklərdəki mövzular əsasında maraqlı nağıl və hekayələri vizual şəkildə, hərəkətli formada mənimsəyirlər. Valideynlərin  marağına səbəb olan bu təlim prosesi bəzən onların iştirakı ilə də  həyata keçirilir. Burada əsas müsbət işlərdən biri müəllimlər tərəfindən uşaqların  yoldaşlıq, dostluq və  qayğıkeşlik  kimi əxlaqi keyfiyyətlərinin formalaşmasına təsir göstərən müvafiq mənəvi mühitin yaradılmasıdır. Mövzuların çoxu nağıllar formasında verilsə də, əsas məqsəd məzmun daxilində uşaqlara real həyat hadisələrinə marağı və müxtəlif əxlaqi-davranış qaydalarını mənimsətməkdir. Uşaqlar ailə səadəti, xeyir, şər haqqında, yoldaşlıq, dostluq, qayğıkeşlik, ədalət, ədalətsizlik, sülh, əmin-amanlıq, müharibə, dağıntı, ekoloji çətinliklər, hüquq qanunları, iqtisadi biliklər, qənaət, sadəlik, təvazökarlıq, düzlük və doğruçuluq və s. haqqında təsəvvür və anlayışları kiçik hekayə və nağıllarda mənimsəyirlər. Nağılların təsiri ilə böyüyən uşağın söz ehtiyatı zəngin, nitqi isə rəngarəng olur.  Məsələn, I "b" sinfində ibtidai sinif müəllimi İradə Mehdiyeva "C" hərfini keçərkən asqı üzrə şəklə baxıb uydurma bir nağıl qoşdu ki,  balaca Cırtdan əvvəlcə bostanda müqəvvadan və asılmış qablardan qorxur  və  nənəsindən onların nə məqsədlə bostanda olduğunu soruşur, səbəbini bildikdən sonra nənəsinə kömək edir. Şagird ilk dəfə olaraq "müqəvva" sözünü eşitdiyi üçün bunun hansı məna daşıdığını dərhal soruşdu. Elə "Cırtdan"ın nağılında da uşaqların həmrəyliyi, çətin vəziyyətdən necə xilas olmaları əksini tapır. Bundan başqa, nağıllar vasitəsi ilə azyaşlılarda pis insanları necə tərbiyə etmək, pisliklərə  qarşı  necə mübarizə  aparmaq hissi  yaranır. Digər birinci sinifdə (I "a") ibtidai sinif müəllimi Naidə Hüseynovanın dərsində isə "Ö" hərfinin öyrədilməsi zamanı müəllim ördəyin  balalarını necə qoruduğunu slaydla nümayiş etdirərək uşaqlara ana məhəbbətini və valideynlərin balalarını necə sevdiyini çatdıra bildi. Bu mövzunun riyaziyyat dərsində tədrisi ördək balalarının sayı, neçəsinin böyük və neçəsinin balaca olması haqqında şagirdlərin riyazi biliklərini inkişaf etdirdi. Həyat bilgisi dərsində isə ördək balalarının yerini necə tikməyi, onlara qulluq yolları, ördək ətinin dadı haqqında fikirlər uşaqlarda mövzunun tam şəkildə mənimsənilməsinə gətirib çıxardı. I "e" sinfində ibtidai sinif müəllimi Sevinc Süleymanova  rus dilində "Zolotoy petuşok" hekayəsi əsasında asqılardakı şəkillər vasitəsilə bir səhnəcik təşkil etdi və çox əyləncəli bir mühit yaratdı.  

Nağılların uşaqların gələcəkdə daha da geniş lüğət ehtiyatına malik olmasında faydalı təsirə malikdir. Ən maraqlısı odur ki, "Sağlam təhsil sinifləri"ndə  dərslər inteqrativ şəkildə tədris olunur və sanki bir zəncir üzərində şagirdlərin məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürü formalaşır. Təlim zamanı  asqılarda mövzuların iri kağızlarda müxtəlif rənglərlə əks olunması daha əyləncəlidir. Bu asqıların sinif otaqlarında olması uşaqların tam təlimə cəlb olunmasına və mövzunu hərəkətli şəkildə mənimsəmələrinə asanlıqla kömək edir, təfəkkürlərini formalaşdırır.

Bir metodist kimi müşahidə etdiyim dərslərdən özüm də təcrübə qazandım.  Müəllimlərə təlimdə düzgün ünsiyyət qurmağı, uşaq psixologiyasının sirlərinə hansı yolla bələd olmaq haqqında bir sıra  məsləhətlər  verir və müxtəlif uşaq saytları ilə işləməyi tövsiyə edirəm. İnanıram ki, "Sağlam təhsil-sağlam millət" layihəsi şagirdlərin yüksək təhsil alması ilə yanaşı, onların sağlamlıqlarının qorunmasında da əhəmiyyətli rol oynayacaqdır. 

Fəridə HÜSEYNOVA,
AMİ-nin Təhsildə İnnovasiyalar və Araşdırmalar Mərkəzinin baş metodisti

 
 
 
Səhifənin başına qalx "Xəbərlər" bölməsinə get Nömrənin müdəricatına dön Səhifənin başına qalx
 

AZƏRBAYCANIN TƏHSİL NAZİRLƏRİ

 

DÜNYA UNİVERSİTETLƏRİ

 

DÜNYA TƏHSİLİ

 

700 BAL TOPLAYANLAR

 
 
 

Copyright  ©  All Rights Reserved.
Created and supported by Mehman Shafagatov