Təmtəraqlı tədbirlərə maraq göstərənlər arasında yeniyetmə və gənclərə daha çox rast gəlinir. Bu maraq istər-istəməz məktəbə və məktəbliyə də təsir edir. "Xüsusi reportaj" növbəti buraxılışını məktəb həyatının dəbdəbəsinə həsr edib.