UNEC-də ingilis dilinin tədrisində beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan yeni standartlar tətbiq olunmağa başlayıb.