Kiyevdə “Geoloji proseslərin və ətraf mühitin ekoloji şəraitinin monitorinqi” XIII beynəlxalq elmi konfrans keçirilib.

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Neft və Qaz İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor Vaqif Qurbanov “Atəşgah strukturunun geoloji inkişaf tarixi ilə əlaqədar neft-qaz perspektivliyi (Bakı arxipelaqı neftli-qazlı rayonunun timsalında)” mövzusunda məruzə ilə çıxış edib.

 

Məruzənin həmmüəllifləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Neft-qaz geologiyası kafedrasının müdiri Mayis Babayev, dosent Nəriman Nərimanov, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin əməkdaşı, geologiya-mineralogiya elmləri namizədi Qəhrəman Qəhrəmanov və geologiya və mineralogiya elmləri namizədi Sergey Şpırkodur.

 

Məruzədə hövzədə çöküntü toplanmanın sürəti ilə toplanan üzvi maddənin miqdarı arasında düz mütənasibliyin əsasında litoloji obyektlərin neft-qaz ana süxuru ola bilməsi potensialının təyin edilməsindən bəhs olunub. Paleoprofillərin rekonstruksiyası əsasında Atəşgah strukturunun müxtəlif geoloji dövrlər üzrə inkişaf tarixi qiymətləndirilib.