Məktəb kitabxanalarının bazası şagirdləri qane edirmi?
Şagirdlərin mütaliəyə marağı hansı səviyyədədir?