"Həlli asan": Ehtimalın hesablanması- Bernulli sınaqları"


12.05.2022 | 16:15