Martın son günü maqnit qasırğası gözlənilir

Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası kosmik hava durumu və proqnozunu açıqlayıb.

 

Kosmik hava durumu haqqında bildirilib ki, hesabat dövrü ərzində maksimum alışma 20 mart tarixində baş vermiş M 1.2 sinifli alışma olub. Hal-hazırda Günəşin səthində 8 aktiv ləkə qrupu müşahidə edilir, aktiv ləkələrin sayı artaraq 125 olub. Martın 20-də Yerə yönəlmiş 2 Tac Kütlə Atılması (CME – Coronal Mass Ejections) qeydə alınıb. Martın 16-dan Günəşin səthində tac dəlikləri müşahidə edilir.

 

Enerjisi 2 MeV-dən çox elektron seli geostasionar orbitdə həyəcanlaşmış səviyyədə olub (746 pfu), 10 MeV-dən çox enerji yüklü  proton seli isə fon səviyyəsində qalıb.

 

Günəş küləyinin sürəti artaraq Yer orbitində 647.7 km/san-ə çatıb. Tac Kütlə Atılmalarının təsiri nəticəsində planetlərarası maqnit sahəsinin intensivliyi 23 martda artaraq 22 nT,  radial istiqamətdə isə  -17 nT-yə çatıb. Hal-hazırda isə planetlərarası maqnit sahəsinin ümumi intensivliyi Yer orbitində 7.24 nT, radial istiqamətdə isə 0.25 nT-dir.

 

Martın 20-də qeyd alınan böyük Tac dəliyi və Yerə doğru yönəlmiş Tac Kütlə Atılmaları səbəbilə 23-24 mart tarixlərində maqnit qasırğası  qeydə alınıb. 24 mart tarixində qasırğanın gücü artaraq, G4 (7 Kp) səviyyəsinə kimi yüksəlib. Hal-hazırda isə geomaqnit sahə sakitdir (+1 Kp).

 

Kosmik hava proqnozuna gəlincə, bildirilib ki, proqnoz günlərində (27 mart - 02 aprel) C sinif alışmanın baş vermə ehtimalı 90%, M sinif (R1-R2) 10%, X sinif isə 1% təşkil edir.

 

Enerjisi 2 MeV olan elektron selinin 27-29 martda Tac Dəliklərindən çıxan Yüksək Sürətli Zərrəciklər selinin (CH HSS – Coronal Hole High Speed Streams) təsirindən yüksək səviyyədə olacağı, enerjisi 10 MeV-dən çox olan proton selinin isə fon səviyyəsində qalacağı gözlənilir.

 

Geomaqnit sahənin həftə ərzində aktiv olacağı ehtimalı var. Belə ki, 27-28 martda mənfi qütblü CH HSS təsiri nəticəsində Günəş küləyinin sürətinin bir qədər də artacağı proqnozlaşdırılır. 30 mart tarixində isə G1 sinifli maqnit qasırğası gözlənilir.

 

 

 27.03.2023 | 17:41