Mingəçevir Dövlət Universiteti - müasir təhsilin, doğru seçimin, uğurlu karyeranın ünvanı


15.07.2023 | 17:35