Ana səhifə Seçilmişlərə əlavə et Bizə yazın

     
 
 XƏBƏRLƏR
 
 
 
RƏSMİ
 
 
 HEYDƏR ƏLİYEV FONDU
 
 
 
QANUNVERİCİLİK
 
 
 
TƏHSİL NAZİRLİYİNDƏ
 
 
 
PEDAQOJİ YAZILAR
 
 
 MÜSAHİBƏLƏR
 
 
 
İDMAN
 
 
 
FOTOQALEREYA
 
 
 ARXİV
 
 
 ƏLAQƏ

 
 

Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış
 

Dünya universitetləri

internetdə

saytda

 

Fotoqalereya

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARXİV

25 İyun 2010 - 24

 

2010-2011-ci dərs ilində ümumtəhsil məktəblərinin I-III sinifləri üçün tədris planı

Bookmark and Share

Əlavə 1

2010-2011-ci dərs ilində ümumtəhsil məktəblərinin I-III sinifləri üçün tədris planı
Təlim Azərbaycan dilində

 
Fənnin adı Siniflər üzrə həftəlik dərs saatlarının miqdarı
I II III
1 Ana dili 9 10 10
2 Xarici dil 1 1 1
3 Riyaziyyat 4 4 4
4 İnformatika 1 1 1
5 Həyat bilgisi 1 1 2
6 Texnologiya 1 1 2
7 Fiziki tərbiyə 2 2 2
8 Təsviri incəsənət 1 1 1
9 Musiqi 1 1 1
Cəmi: 21 22 24
Dərsdənkənar məşğələlər 2 2 2
Yekun: 23 24 26
 

 


Əlavə 2

2010-2011-ci dərs ilində ümumtəhsil məktəblərinin I-III sinifləri üçün tədris planı
Təlim rus dilində

 
Fənnin adı Siniflər üzrə həftəlik dərs saatlarının miqdarı
I II III
1 Ana dili 9 10 10
2 Azərbaycan dili 2 2 2
3 Xarici dil 1 1 1
4 Riyaziyyat 4 4 4
5 İnformatika 1 1 1
6 Həyat bilgisi 1 1 2
7 Texnologiya 1 1 2
8 Fiziki tərbiyə 2 2 2
9 Təsviri incəsənət 1 1 1
10 Musiqi 1 1 1
Cəmi: 23 24 26
Dərsdənkənar məşğələlər 2 2 2
Yekun: 25 26 28
 

 


Əlavə 3

2010-2011-ci dərs ilində ümumtəhsil məktəblərinin I-III sinifləri üçün tədris planı
Təlim gürcü dilində

 
Fənnin adı Siniflər üzrə həftəlik dərs saatlarının miqdarı
I II III
1 Ana dili 9 10 10
2 Azərbaycan dili 2 2 2
3 Xarici dil 1 1 1
4 Riyaziyyat 4 4 4
5 İnformatika 1 1 1
6 Həyat bilgisi 1 1 2
7 Texnologiya 1 1 2
8 Fiziki tərbiyə 2 2 2
9 Təsviri incəsənət 1 1 1
10 Musiqi 1 1 1
Cəmi: 23 24 26
Dərsdənkənar məşğələlər 2 2 2
Yekun: 25 26 28
 

 


Əlavə 4

2010-2011-ci dərs ilində ləzgi dili öyrədilən    ümumtəhsil məktəblərinin  I-III sinifləri üçün tədris planı
Təlim Azərbaycan dilində

 
Fənnin adı Siniflər üzrə həftəlik dərs saatlarının miqdarı
I II III
1 Ana dili 7 8 8
2 Ləzgi dili 2 2 2
3 Xarici dil 1 1 1
4 Riyaziyyat 4 4 4
5 İnformatika 1 1 1
6 Həyat bilgisi 1 1 2
7 Texnologiya 1 1 2
8 Fiziki tərbiyə 2 2 2
9 Təsviri incəsənət 1 1 1
10 Musiqi 1 1 1
Cəmi: 21 22 24
Dərsdənkənar məşğələlər 2 2 2
Yekun: 23 24 26
 

 


Əlavə 5

2010-2011-ci dərs ilində ləzgi dili öyrədilən  ümumtəhsil məktəblərinin  I-III sinifləri üçün tədris planı
Təlim rus dilində

 
Fənnin adı Siniflər üzrə həftəlik dərs saatlarının miqdarı
I II III
1 Ana dili 7 8 8
2 Azərbaycan dili 2 2 2
3 Ləzgi dili 2 2 2
4 Xarici dil 1 1 1
5 Riyaziyyat 4 4 4
6 İnformatika 1 1 1
7 Həyat bilgisi 1 1 2
8 Texnologiya 1 1 2
9 Fiziki tərbiyə 2 2 2
10 Təsviri incəsənət 1 1 1
11 Musiqi 1 1 1
Cəmi: 23 24 26
Dərsdənkənar məşğələlər 2 2 2
Yekun: 25 26 28
 

 


Əlavə 6

2010-2011-ci dərs ilində azsaylı xalqların dilləri öyrədilən ümumtəhsil məktəblərinin I-III sinifləri üçün tədris planı
Təlim Azərbaycan dilində

 
Fənnin adı Siniflər üzrə həftəlik dərs saatlarının miqdarı
I II III
1 Ana dili 7 8 8
2 --- dili 2 2 2
3 Xarici dil 1 1 1
4 Riyaziyyat 4 4 4
5 İnformatika 1 1 1
6 Həyat bilgisi 1 1 2
7 Texnologiya 1 1 2
8 Fiziki tərbiyə 2 2 2
9 Təsviri incəsənət 1 1 1
10 Musiqi 1 1 1
Cəmi: 21 22 24
Dərsdənkənar məşğələlər 2 2 2
Yekun: 23 24 26
 

 


Əlavə 7

2010-2011-ci dərs ilində azsaylı xalqların dilləri öyrədilən ümumtəhsil məktəblərinin I-III sinifləri üçün tədris planı
Təlim rus dilində

 
Fənnin adı Siniflər üzrə həftəlik dərs saatlarının miqdarı
I II III
1 Ana dili 7 8 8
2 Azərbaycan dili 2 2 2
3 --- dili 2 2 2
4 Xarici dil 1 1 1
5 Riyaziyyat 4 4 4
6 İnformatika 1 1 1
7 Həyat bilgisi 1 1 2
8 Texnologiya 1 1 2
9 Fiziki tərbiyə 2 2 2
10 Təsviri incəsənət 1 1 1
11 Musiqi 1 1 1
Cəmi: 23 24 26
Dərsdənkənar məşğələlər 2 2 2
Yekun: 25 26 28
 

 


Əlavə 8

Tədris planına dair qeydlər

1.  Müəyyən olunmuş xarici dillərdən biri (ingilis, alman, fransız, rus, ərəb, fars) məktəbdə pedaqoji kadr potensialı olduğu təqdirdə valideynlərin arzusuna əsasən seçilib tədris edilir.

2. Pedaqoji kadr olmadığı halda xarici dilə ayrılan saat ana dilinin tədrisinə verilir.

3. Tərkibində I və II sinif olan komplekt siniflərdə xarici dil və informatika fənni həftədə 1 saat, "Həyat bilgisi" fənni isə 2 saat tədris olunur.

4. Dərsdənkənar məşğələlərə ayrılmış saatlardan 1 saatı "Həyati bacarıqlara əsaslanan təhsil" kursunun tədrisinə verilir. Digər 1 saat xarici dil tədris olunan məktəblərdə müvafiq xarici dilin daha səmərəli öyrənilməsinə, xarici dil tədris olunmayan məktəblərdə isə şagirdlərin ana dili üzrə nitq mədəniyyətinin inkişafına ayrılır.

Xarici dilin səmərəli öyrənilməsinə, yaxud ana dilindən nitq mədəniyyətinin inkişafına verilən saat üzrə mövzular müvafiq fənn müəllimləri tərəfindən hazırlanıb təhsil şöbəsinin (idarəsinin) metodkabineti (nazirlik nəzdindəki ümumi təhsil müəssisələrinin pedaqoji şurası) tərəfindən təsdiq edilir.

5. Təlim rus və gürcü dillərində aparılan məktəblərin şagirdlərin sayı 20 və daha çox olan I və II siniflərində Azərbaycan dili, təlim dilindən asılı olmayaraq bütün məktəblərin I və II siniflərində xarici dil dərslərində sinif  2 qrupa bölünür.

6. Dərs ili I siniflərdə 31, II siniflərdə 32 tədris həftəsindən ibarətdir. Dərs məşğələləri, bir qayda olaraq, sentyabrın 15-də başlayıb mayın 31-də başa çatır.

7. Dərs ili iki yarımilə bölünür:

7.1. birinci yarımil-15 sentyabr-29 dekabr

7.2. ikinci yarımil-06 yanvar-31 may

8.Dərs ili ərzində aşağıdakı tətillər müəyyən olunur:

8.1. payız tətili-12-17 noyabr (6 gün)

8.2. qış tətili-30 dekabr-05 yanvar (7 gün)

8.3. I siniflər üçün əlavə tətil-12-17 fevral (6 gün)

8.4. yaz tətili-17-24 mart (8 gün).

 
Səhifənin başına qalx Nömrənin müdəricatına dön

Səhifənin başına qalx

 

HEYDƏR ƏLİYEV

İLHAM ƏLİYEV

MEHRİBAN ƏLİYEVA

HEYDƏR ƏLİYEV
FONDU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

 

25 İyun 2010 - 24

Ümumtəhsil məktəblərinin I-III sinifləri üçün tədris planlarının təsdiqi haqqında Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri
 
2010-2011-ci dərs ili üçün ümumtəhsil məktəblərinin tədris planlarının təsdiqi haqqında Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri
 
Tədbirlər planının təsdiqi barədə Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri
 
Mirzə Ələkbər Sabirin (Məşədi Ələkbər Hacı Zeynalabdin oğlu Tahirzadənin) 150 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri
 
İstedadlı şagirdlər üçün xüsusi lisey siniflərinin təşkili barədə Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri
 
2010-2011-ci dərs ilində ümumtəhsil məktəblərinin I-III sinifləri üçün tədris planı
 
Ümumtəhsil məktəblərinin 2010-2011-ci dərs ili üçün tədris planı
 
Şərur Rayon Təhsil Şöbəsi üçün yeni bina istifadəyə verilib
 
Bu il buraxılış imtahanlarında müvəffəq qiymət alanların sayı artıb
 
"Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi" və "Ən yaxşı müəllim" müsabiqələri başa çatdı
 
Jurnalist tələbələr seçdikləri peşənin sirlərini Belarusda öyrənirlər
 
"Elektron təhsil" müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırıldılar
 
Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış
 
Proqram və dərsliklərlə bağlı məsələlər müzakirə olunub
 
Növbəti xarici səfər: müqavilələr, görüşlər
 
Təhsilə qara yaxanlara layiqli cavab
 
Amerikalı tələbələrlə görüş
 
AMİ-nin əməkdaşları Bərdə rayonunda olublar
 
Müasir mərhələdə milli təhsilə dair fundamental əsər
 
Ali təhsildə Boloniya prosesi  (5 illik təcrübə nə göstərir)
 
"Heydər Əliyev siyasəti və vətəndaş mövqeyinə dövlət qayğısı"
 
Soydaşımız Leonardo da Vinçi medalına layiq görüldü
 
Tələbələr kompüterlə imtahan verdilər
 
Respublika baxış-müsabiqəsinə yekun vuruldu
 
"Əlvida, bağça, salam, məktəb"
 
Almaniyada peşə təhsili
 
Naxçıvan Dövlət Universitetində yubiley tədbiri
 
Muzeydə "açıq dərs"
 
Yeni metodik vəsait
 
Şagirdlərin sevimlisi
 
Cəmiyyətin təhsil ehtiyacları və onların hüquqi təminatı
 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 2011-2012-ci tədris ilinə ümumtəhsil məktəblərinin VII-XI sinifləri üçün dərsliklərin hazırlanmasını və çapını təşkil etmək məqsədilə açıq tender (satınalma müsabiqəsi) elan edir.
 
Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün fizika fənni kurikulumu (VI-XI siniflər)
 
Beynəlxalq müsabiqələr laureatı
 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları
 
Bağça 65 yetirməsini məktəbə yola saldı
 
Müəllimlərin, şagirdlərin və ingilis dilini öyrənənlərin nəzərinə! Xarici dilin öyrənilməsi sahəsində tam yeni və orijinal metodologiya!
 
Dünya universitetləri: Kvinslend Universiteti
 

2007 - 2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil üzrə
DÖVLƏT PROQRAMI

Azərbaycan Respublikasında texniki peşə təhsilinin inkişafı üzrə
DÖVLƏT PROQRAMI

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
KURİKULUM PORTALI

Azərbaycan Respublikası
TƏHSİL PORTALI

 

Copyright 2010   All Rights Reserved.
Created and supported by
Mehman Shafagatov