Ana səhifə Seçilmişlərə əlavə et Bizə yazın

     
 
 XƏBƏRLƏR
 
 
 
RƏSMİ
 
 
 HEYDƏR ƏLİYEV FONDU
 
 
 
QANUNVERİCİLİK
 
 
 
TƏHSİL NAZİRLİYİNDƏ
 
 
 
PEDAQOJİ YAZILAR
 
 
 MÜSAHİBƏLƏR
 
 
 
İDMAN
 
 
 
FOTOQALEREYA
 
 
 ARXİV
 
 
 ƏLAQƏ

 
 

Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış
 

Dünya universitetləri

internetdə

saytda

 

Fotoqalereya

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARXİV

31 Dekabr 2010 - 51

 

Qobustan rayonunun ümumtəhsil məktəblərində tam orta təhsil pilləsi üzrə buraxılış imtahanlarının keyfiyyət
göstəricilərinə görə təhlili

Bookmark and Share

 Mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilmiş buraxılış imtahanlarında şimal-qərb rayonlarının (Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,  Qəbələ, İsmayıllı, Şamaxı və Qobustan) keyfiyyət və müvəffəqiyyət göstəriciləri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. 

SN

Rayon

Yekun bal

SN

Rayon

Müvəffəqiyyət faizi

1

Qəbələ

54.92

1

Qəbələ

72.49

2

Qax

52.32

2

Qax

71.37

3

Oğuz

45.55

3

Oğuz

61.73

4

İsmayıllı

44.92

4

İsmayıllı

59.92

5

Şəki

44.22

5

Şəki

55.67

6

Şamaxı

41.99

6

Şamaxı

55.52

7

Balakən

41.16

7

Balakən

54.44

8

Zaqatala

38.77

8

Qobustan

51.11

9

Qobustan

38.14

9

Zaqatala

45.50

Cədvəldən göründüyü kimi, keyfiyyət göstəricisinə görə ilk yeri Qəbələ, son yeri isə Qobustan rayonu tutur. Keçən nömrədə Qəbələ rayonu ümumtəhsil məktəblərinin nəticələri təhlil olunaraq ictimaiyyətə çatdırılmışdır. İndi isə Qobustan  rayonunun keyfiyyət göstəricilərinə görə nəticələri, bu nəticələrin keçən il ilə müqayisəli təhlili, keyfiyyət və müvəffəqiyyət göstəricilərinin qarşılıqlı vəziyyəti, müxtəlif fənlərin mənimsənilmə səviyyəsini təqdim edirik.

2009-2010-cu dərs ilində rayonun 18 tam orta ümumtəhsil məktəblərində 323 şagird təhsil almışdır. Onların 315 nəfəri (97,52%) buraxılış imtahanlarında iştirak etmiş və 279 nəfəri (88,57%) yekun nəticəyə görə attestat almışdır. Buraxılış imtahanlarında iştirak edən 315 şagirddən  211 nəfəri oğlanlar, 104 nəfəri isə qızlardır. Şagirdlərin 312-si Azərbaycan bölməsinin, 3 nəfəri isə rus bölməsinin şagirdidir. Rayon üzrə  bütün fənlərdən "5" qiymət alan şagird yoxdur, lakin 3 nəfər şagird (Cəyirli kənd orta məktəbindən 2 nəfər kodları 1962610776 və 2600753160, Nabur kənd orta məktəbindən 1 nəfər kodu 2966421565) isə bütün fənlərdən "2" qiymət almışdır. Rayonun 7 məktəbində (38,89%) şagird sayı 10 nəfərdən azdır. Rayon üzrə Bəklə, Qurbançı və Dərəkənd kənd orta məktəblərində 10 şagirdə (3,15%) xarici dil tədris olunmur. Qobustan rayonunun səkkiz fənn üzrə göstəricilərinin respublika üzrə göstəricilərlə müqayisəsi aşağıdakı diaqramdan aydın görünür. Göründüyü kimi, bütün  fənlərdən keyfiyyət göstəriciləri respublika üzrə göstəricilərdən aşağıdır.

2008-2009 və 2009-2010-cu dərs illərində mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilmiş buraxılış imtahanlarında səkkiz fənn üzrə  rayonun keyfiyyət göstəricilərinin müqayisəli təhlili aşağıdakı diaqramda verilmişdir:

Riyaziyyat, Azərbaycan tarixi və kimya fənlərindən az da olsa yüksəlişin, əksinə ana dili, fizika, biologiya, coğrafiya və xarici dil fənlərindən isə geriləmənin olduğu nəzərə çarpır. Ümumilikdə rayonun yekun keyfiyyət göstəricisi 2008-2009-cu dərs ilinə nisbətən  38,69%-dən 38,14%-ə düşərək 0,55% azalmışdır.

 

2009-2010-cu dərs ilində mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilmiş buraxılış imtahanlarında fənlər üzrə yekun göstəricilər

Fənlər üzrə yekun göstəricilərə nəzər saldıqda rayonda Azərbaycan tarixi, riyaziyyat və coğrafiya fənlərinin digər fənlərə nisbətən daha yaxşı tədris olunduğu müşahidə olunur. Məktəblərin vəziyyətinə gəldikdə isə Azərbaycan tarixi, ana dili fənlərindən 11 məktəbin (61,11%), fizika, biologiya fənlərindən 10 məktəbin (55,56%), riyaziyyat, kimya və coğrafiya fənlərindən 9 məktəbin (50,00%) və xarici dil fənnindən 8 məktəbin (44,44%) keyfiyyət göstəricisi rayon üzrə keyfiyyət göstəricisindən yüksəkdir.

Qobustan rayonu tam orta ümumtəhsil məktəblərinin buraxılış imtahanlarının nəticələrinə görə keyfiyyət və reytinq göstəricilərinin müqayisəli təhlili aşağıdakı cədvəldə verilmişdir: 

  (Cədvəli yüklə)

Cədvəldən göründüyü kimi, Qurbançı və Cəmcəmli kənd orta məktəbləri reytinq cədvəlinə uyğun olaraq, 1 və 4-cü yerləri tutduqları halda, keyfiyyət cədvəlində həmin məktəblər müvafiq olaraq 10 və 9-cu yerləri tuturlar. Bu isə o deməkdir ki, həmin məktəblərin şagirdləri daha çox suala düzgün cavab verərək yüksək qiymətlər alıblar. Əksinə,  Təklə Mirzəbala Ə.Nəbiyev adına  və Təklə  kənd orta məktəbləri reytinq cədvəlinə uyğun olaraq, 6 və 13-cü yerləri tutmalarına baxmayaraq, keyfiyyət cədvəlində həmin məktəblər müvafiq olaraq 2 və 4-cü yerləri tuturlar.

Keyfiyyət göstəricisinə görə məktəblərin sıralanmasında ilk və son iki yeri tutan məktəblərin göstəriciləri  aşağıdakı kimidir:

Çuxanlı kənd Q.Ələkbərov adına orta məktəbindən 10 şagird buraxılış imtahanlarında iştirak etmiş və orta statistik şagird ana dilindən 11,70 suala  (46,80%), riyaziyyatdan 12,10 suala  (48,40%), Azərbaycan tarixindən 7,50 suala  (50,00%), fizikadan 4,70 suala  (47,00%), kimyadan 4,30 suala  (43,00%), biologiyadan 3,80 suala  (38,00%), coğrafiyadan 4,00 suala  (40,00%), xarici dildən isə 6,70 suala  (44,67%) düzgün cavab vermişdir.

Təklə Mirzəbala Ə.Nəbiyev adına orta məktəbindən 7 şagird buraxılış imtahanlarında iştirak etmiş və orta statistik şagird ana dilindən 11,86 suala  (47,43%), riyaziyyatdan 10,86 suala  (43,43%), Azərbaycan tarixindən 7,29 suala  (48,57%), fizikadan 4,57 suala  (45,71%), kimyadan 5,86 suala  (58,57%), biologiyadan 4,29 suala  (42,86%), coğrafiyadan 4,29 suala  (42,86%), xarici dildən isə 5,71 suala  (38,10%) düzgün cavab vermişdir.

Nabur kənd Ə.İbrahimov adına orta məktəbindən 18 şagird buraxılış imtahanlarında iştirak etmiş və orta statistik şagird ana dilindən 6,28 suala  (25,11%), riyaziyyatdan 8,06 suala  (32,22%), Azərbaycan tarixindən 4,94 suala  (32,96%), fizikadan 3,00 suala (30,00%), kimyadan 2,89 suala  (28,89%), biologiyadan 2,56 suala  (25,56%), coğrafiyadan 3,06 suala  (30,56%), xarici dildən isə 3,61 suala  (24,07%) düzgün cavab vermişdir.

Cəyirli kənd A.Quliyev adına orta məktəbindən 27 şagird buraxılış imtahanlarında iştirak etmiş və orta statistik şagird ana dilindən 6,70 suala  (26,81%), riyaziyyatdan 7,52 suala  (30,07%), Azərbaycan tarixindən 4,37 suala  (29,14%), fizikadan 2,96 suala  (29,63%), kimyadan 2,96 suala  (29,63%), biologiyadan 2,56 suala  (25,56%), coğrafiyadan 3,22 suala  (32,22%), xarici dildən isə 3,37 suala  (22,47%)  düzgün cavab vermişdir. Məktəblərin 8 fənn üzrə göstəricilərinin rayon göstəriciləri ilə müqayisəli təhlili aşağıdakı qrafiklərdə  daha aydın görünür.

 

Qobustan rayonu və Çuxanlı kənd orta məktəbinin səkkiz fənn üzrə keyfiyyət göstəricilərinin müqayisəli təhlili

Qobustan rayonu və Təklə Mirzəbala kənd orta məktəbinin səkkiz fənn üzrə keyfiyyət göstəricilərinin müqayisəli təhlili

Qobustan rayonu və Nabur kənd orta məktəbinin səkkiz fənn üzrə keyfiyyət göstəricilərinin müqayisəli təhlili

Qobustan rayonu və Cəyirli kənd orta məktəbinin səkkiz fənn üzrə keyfiyyət göstəricilərinin müqayisəli təhlili

Qobustan rayonu ümumtəhsil məktəblərində 8 fənnin əlamətlər üzrə keyfiyyət göstəriciləri

Cədvəldən göründüyü kimi, orta statistik şagird rayon üzrə ana dili fənnindən sualların 51,61%-nə düzgün cavab vermişdir. Qızların düzgün cavabları 53,68%, Azərbaycan bölməsinin düzgün cavabları isə 52,61% olmuşdur, bu da rayon göstəricisindən yuxarıdır. Əksinə, rus bölməsinin və oğlanların göstəriciləri rayon göstəricisindən aşağıdır. Aşağıdakı diaqramda oğlanların və qızların səkkiz fənn üzrə keyfiyyət göstəricisinin müqayisəsi verilmişdir. Göründüyü kimi  ana dili, Azərbaycan tarixi, fizika, biologiya və xarici dil fənlərindən qızların, əksinə riyaziyyat, kimya və coğrafiya fənlərindən isə oğlanların keyfiyyət göstəriciləri daha yaxşıdır.

Azərbaycan və rus bölmələri üzrə keyfiyyət göstəricilərinə nəzər saldıqda  aydın görünür ki, ana dili, Azərbaycan tarixi, fizika, kimya və coğrafiya fənlərindən Azərbaycan bölməsinin, əksinə riyaziyyat, biologiya və xarici dil fənlərindən isə rus bölməsinin keyfiyyət göstəriciləri  daha yaxşıdır.

2008-2009 və 2009-2010-cu dərs illərində səkkiz fənni qiymətlər üzrə müqayisə etdikdə "2" qiymət alanların faiz göstəricilərinin ana dilindən 1,14%, riyaziyyatdan 2,07%, və xarici dildən 3,41% azaldığını görmək olar. Lakin "2" qiymət alanların sayı Azərbaycan tarixindən 1,05%, fizikadan 7,43%, kimyadan 8,35%, biologiyadan 1,75%, coğrafiyadan 5,20% artmışdır. Ümumiyyətlə, beş fəndən "2" qiymət alanların sayının artması öz növbəsində keçən il ilə müqayisədə müvəffəqiyyət faizinin aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur. Belə ki, 2008-2009-cu dərs ilində 332 şagirddən 319 nəfəri imtahanlarda iştirak etmiş və bunlardan 214-ü, yəni 67,08%-i, 2009-2010-cu dərs ilində isə 323 şagirddən 315 nəfəri imtahanlarda iştirak etmiş və bunlardan 161-i, yəni 51,11%-i müvəffəqiyyət qazanmışdır. Aşağıdakı cədvəlin köməyi ilə digər qiymətlərə görə də iki ilin müqayisəli təhlilini aparmaq olar.

  (Cədvəli yüklə)

Təhsil Nazirliyi Monitorinq
və qiymətləndirmə şöbəsi

 
Səhifənin başına qalx "Pedaqoji yazılar" bölməsinə getNömrənin müdəricatına dön

Səhifənin başına qalx

 

HEYDƏR ƏLİYEV

İLHAM ƏLİYEV

MEHRİBAN ƏLİYEVA

HEYDƏR ƏLİYEV
FONDU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

 

31 Dekabr 2010 - 51

Dünya azərbaycanlılarına
 
Prezident İlham Əliyevə "Jurnalistlərin dostu" mükafatı təqdim olundu
 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturunun təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
 
Bakı şəhərində xalq qəhrəmanı Koroğlunun abidəsinin ucaldılması ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
 
N.M.Vəlixanlının "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
 
Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində 2010-2011-ci tədris ilinin qış imtahan sessiyasının təşkili və keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri
 
Heydər Əliyev Fondu "Buta" sarayında uşaqlar üçün bayram şənliyi təşkil edib
 
Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində  yeni məktəblə tanış olub, uşaq bağçasının açılışında iştirak edib
 
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində əsaslı təmir və  yenidənqurma işlərindən sonra istifadəyə verilən 7 nömrəli uşaq internat evi ilə tanış olub
 
Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyi Moskvada və ölkənin 13 regionunda xeyriyyə aksiyaları keçirib
 
"Azərbaycan haqqında nə bilirəm?" müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırıldılar
 
Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı bir yaşını qeyd edib
 
VIII Respublika müsabiqəsinə yekun vuruldu
 
Ali məktəb tələbələri arasında XV Respublika fənn olimpiadası qalibləri mükafatlandırıldı
 
Dekabrın 25-də Təhsil Nazirliyində  Azərbaycan Milli Valideyn-Müəllim Assosiasiyasının İdarə Heyətinin üzvləri və bu təşkilatda fəallıq göstərən bir qrup təhsil işçiləri ilə görüş keçirildi
 
Yeni il təbrikləri
 
Dünya xalqları Yeni ili necə qarşılayırlar?
 
İki özəl ali məktəbin fəaliyyətinə verilmiş lisenziyanın müddəti uzadıldı
 
Müasir texnologiyaların təqdimatı
 
Məktəbin 30 illiyi qeyd edildi
 
Ümumtəhsil fənləri tədrisinin ekoloji aspektləri
 
Milli həmrəyliyimiz milli fəxarətimizdir
 
Yaponiyanın Doşişa Universitetinin professoru ADU-da olub
 
"Azərbaycan, doğma Vətənim mənim!"
 
Böyük həyatın səhifələri
 
2009-2010-cu dərs ilində mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilmiş buraxılış imtahanlarında biologiya fənni üzrə nəticələr barədə
 
Qobustan rayonunun ümumtəhsil məktəblərində tam orta təhsil pilləsi üzrə buraxılış imtahanlarının keyfiyyət göstəricilərinə görə təhlili
 
Elmi-praktik konfrans
 
Sağlam cəmiyyətdə sağlam həyat tərzi
 
"Ekologiya ilinə töhfəmiz"
 
Əhəmiyyətli tədris vəsaiti: "Ekoloji atlas"
 
Məktəbdə yazıçı ilə görüş
 
"Ekologiya məktəblilərin gözü ilə"
 
Qarşılıqlı dərs dinləmə ənənə halını alıb
 
Şagirdlər kompüter biliklərinə həvəslə yiyələnirlər
 
"Açıq dərs" maraqla qarşılandı
 
Təbiəti qoruyaq
 
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü
 
2011-ci ildə təhsilimi Almaniyada davam etdirmək istəyirəm
 
Təhsil müəssisələrində bayram tədbirləri keçirildi
 
Yolka ağacı - Yeni ilin atributu
 
Elmini əməllərdə göstərən alim
 
Müsabiqənin qalibi olmaq böyük şərəfdir
 
Uğur və zirvə ili
 
Pedaqoji kollektivin sevinci
 
Balacaların bayram şənliyi
 
İxtiralar, ilk addımlar
 
İlin ən yaxşı şahmatçısı
 
Dünya universitetləri: Alberta Universiteti
 

2007 - 2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil üzrə
DÖVLƏT PROQRAMI

Azərbaycan Respublikasında texniki peşə təhsilinin inkişafı üzrə
DÖVLƏT PROQRAMI

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
KURİKULUM PORTALI

Azərbaycan Respublikası
TƏHSİL PORTALI

 

Copyright 2010   All Rights Reserved.
Created and supported by
Mehman Shafagatov