Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ARXİV

27 Dekabr 2013 - №30

 

Kompüter və televizorun uşaqlar üçün faydası və zərəri

 

Müasir dövrdə texnologiyanın sürətlə inkişaf etməsi nəticəsində günün tələblərinə uyğun olaraq kompüter və televizor həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Lakin adını çəkdiyimiz cihazlardan istifadə nə qədər zəruri olsa da, hamımıza məlumdur ki, sağlamlıq hər şeydən vacibdir. Kompüter və televizordan ən çox istifadəyə meyilli olanlar isə uşaqlardır. Uşaqların saatlarla televizor və ya kompüterə bağlı qalmaları onların sosial mühitlə əlaqələrini zəiflədir, bu kimi cihazlardan asılı vəziyyətə salır. Bu asılılıq yetkinlik yaşındakı uşaqlarda  özünə qapılma, məktəb yoldaşları və ətrafına qarşı aqressiv davranışlara və digər xoşagəlməz hallara gətirib çıxarır. Buna görə də istər kompüterdən, istərsə də televizordan istifadə müəyyən çərçivədə olmalıdır. Bəs görəsən, mütəxəssislər bu haqda nə fikirləşirlər? 

Dilşad MƏMMƏDOVA,
Bakıdakı Heydər Əliyev adına liseyin psixoloqu
 

Müasir həyatı İnternetsiz və televiziyasız təsəvvür etmək mümkün deyil. Məhz buna görə də  XXI əsr "İnformasiya və texnologiyalar" əsri adlandırılır. Sivil dünyanın bir parçası olan vətənimiz Azərbaycanda da informasiya texnologiyaları sürətlə inkişaf etmiş və etməkdə davam edir. Lakin bu onu deməyə əsas vermir ki, hər bir insan, xüsusilə məktəb yaşlı uşaqlar heç bir məhdudiyyət olmadan bu texnologiyalardan istifadə etməlidirlər. İnternetin və televiziyanın uşaq orqanizmi və psixologiyası üçün mənfi və müsbət cəhətləri vardır. Təəssüf hissi ilə qeyd etmək olar ki, bunların mənfi cəhəti müsbət cəhətlərindən daha çoxdur.

Müsbət cəhəti ondan ibarətdir ki, uşaqlar İnternet vasitəsilə  kifayət qədər sürətli məlumat əldə etmək imkanına malikdirlər. Belə ki, tədris zamanı şagirdlərin tarix, coğrafiya, ədəbiyyat və sair fənlərdən verilən tapşırıqları İnternetdən aldıqları məlumatlar vasitəsi ilə daha səmərəli və keyfiyyətli yerinə yetirirlər.  Bu, uşaqların dünyagörüşünün, savadının artmasına səbəb olur. İnternet və televiziya uşaqlara onları maraqlandıran suallara cavab tapmaqda köməklik edir. Yaxşı ilə pisi bir-birindən ayırmağa, fantaziyasının inkişaf etdirilməsinə, müxtəlif elmlər sahəsində yeni məlumatlar əldə etməsinə köməklik etməklə bərabər onların məntiqini, təfəkkürünü inkişaf etdirir, diqqətliliyi artırır. Bir sözlə, hər bir uşağın inkişafına xidmət göstərmiş olur.

Mənfi cəhəti isə ondan ibarətdir ki, İnternetdən çox istifadə etdikdə bu, ilk növbədə, uşaqlarda kompüter asılılığı yaradır. Bu asılılıq da  xəstəliyə çevrilir ki, bunu da narkomaniya, alkoqolizm və digər asılılıqla eyniləşdirmək olar.  Bu asılılıq uşaqların səhhətinə ciddi surətdə zərər vurur. Belə ki, ilk növbədə, görmə qabiliyyətini aşağı salır, onurğa sütununun düzgün inkişafına mane olur, tənəffüs sistemində problemlər yaradır, baş ağrıları əmələ gətirir, yuxu pozulmasına, yorğunluğa və narahatlığına səbəb olur. Həmçinin uşaqların kompüterin və televiziyanın qarşısında çox vaxt keçirmələri onları dərsdən yayındırmaqla yanaşı dərs hazırlamalarını arxa plana keçirir. Həssas uşaqlarda döyüş və ölüm səhnələri ilə bol olan emosional kompüter oyunlarından və televiziyada nümayiş etdirilən filmlərdən sonra əsəbilik, aqressivlik, qəddarlıq və zorakılıq hissləri üstünlük təşkil edir. Həmin hisslərlə yanaşı onlarda qorxu hissi əmələ gətirir.

Televiziya və kompüter uşaqların, demək olar ki, ən yaxın dostlarından birinə çevrilir. Bu da uşaqların valideynləri, ailə üzvləri və dostları ilə çox az ünsiyyətdə olmasına səbəb olur. Uşaqlar qrammatik cəhətdən düzgün danışmamaqla öz fikirlərini aydın ifadə edə bilmirlər. Məsələn, son vaxtlar uşaqlar öz dostları ilə masa arxasına əyləşdikləri zaman birbaşa ünsiyyətdə olmaq əvəzinə mobil telefon vasitəsi ilə İnternetdən istifadə etməklə ünsiyyətdə olmağa daha çox üstünlük verirlər. Belə hallara nəinki uşaqlar, hətta böyüklər arasında da tez-tez rast gəlmək olar.

D. Mendeleyevin gözəl bir kəlamı var: "Həyatda ziyanlı heç bir şey yoxdur, ziyanlı həcm var".

Uşaqda televizor və kompüter haqqında ilk yanlış məlumatı məhz valideyn yaradır. Əli yeni-yeni əşya tutan uşağın ilk oyuncağı telefon və kompüter olur. Uşaqlar buna əyləncə vasitəsi kimi baxır, müəllifi bilinməyən musiqilərlə sakitləşir, qorxunc cizgi filmləri ilə başlarını qatırlar. Valideyn isə öz işi ilə məşğul olur, uşağı nə ilə məşğul olursa-olsun, təki ona mane olmasın, - deyə düşünür. Bununla da uşaqda texniki vasitələrə yanlış yanaşma üsulu formalaşır.

Buna görə də valideynlər uşaqlarının İnternet və televiziyadan düzgün istifadə etməsinə nəzarət etməlidirlər. Onlar uşaqlarının saatlarla kompüter arxasına əyləşməsindən və televizora baxmasından narahat olmalıdırlar. Yaddan çıxartmaq olmaz ki, kompüter və televiziya asılılığının qarşısını almaq daha asandır, nəinki onu müalicə etmək. Bir çox hallarda uşaqların, xüsusilə, İnternetdən düzgün istifadə etməməsində valideynləri günahlandırmaq olar. Belə ki, bəzi valideynlər kiçik yaşlarından uşaqlarını mobil telefonla və kompüterlə təmin etməyə çalışırlar. İllər keçdikcə onlar uşaqlarını texnikanın son nailiyyətləri ilə zəngin olan telefon və kompüterlə  təmin edilməsində daha da həvəsli olurlar. Sanki valideynlər arasında bununla əlaqədar gizli rəqabət mövcuddur. Bu da uşaqlarda kompüter oyunlarına marağı daha da artırmış olur. Valideynlər uşaqlarını belə hədiyyələrlə sevindirməkdən maksimum dərəcədə yayınmalıdırlar. Yaxşı olar ki, valideynlər övladları ilə ünsiyyətə daha çox vaxt sərf etsinlər. Uşaqların maraq dairəsinə daxil olan məsələləri onlarla birlikdə müzakirə etməli və onlarla fikir mübadiləsi aparmalıdırlar. Ünsiyyət zamanı uşaqların gün ərzində nə ilə məşğul olduqları ilə  maraqlanmalı və özünün gördüyü işlər barədə də məlumat verməlidirlər. Uşaqlara icazə verilməlidir ki, dostlarını evə dəvət etsinlər və dostları ilə daha çox canlı ünsiyyətdə olsunlar. Eyni zamanda kompüterdən istifadə etməsinə  və televizor qarşısında əyləşməsinə məhdudiyyət qoyulmalıdır. Xüsusilə də gecə saatlarında. Həmçinin valideynlər uşaqlarının hansı televiziya verilişlərinə baxdıqlarına və hansı kompüter oyunlarını oynamasına nəzarət etməlidirlər. Uşaqlara İnternetdən biliyin artırılması məqsədilə istifadə etməsini öyrətməli və buna həvəsini artırmalıdır. Ailəliklə teatra, muzeyə, konsertlərə, kafelərə və təbiətin qoynuna  getməlidirlər. Hər bir valideyn bilməlidir ki, uşaqlar üçün ən əsas valideyinləri ilə ünsiyyətdə olmaqdır.  Valideynlər uşaqları ilə nə qədər çox ünsiyyətdə olsalar, bu, onların televiziyadan və İnternetdən az istifadə etmələrinə səbəb olar.


Ülviyyə HƏSƏNOVA,
Bakının Yasamal rayonundakı 13 nömrəli uşaq poliklinikasının həkimi
 

Uşaqlar və gənclər kompüterdən istifadəyə daha çox maraq göstərirlər. Bu da uşaqlarda səhhətlərində və inkişaf dövründə müəyyən problemlər yaradır. Uşaqlıq dövrü insan həyatının inkişafında elə bir mərhələdir ki, uşaq bu dövrdə fiziki, emosional, intellektual və mənəvi cəhətdən inkişaf edir. Həmin keçid dövründə kompüter və İnternetdən hədsiz dərəcədə istifadə isə uşaqların inkişafına çox mənfi təsir edir. Uşaqların fiziki inkişafı dövründə qeyd etdiyimiz cihazlardan çox istifadə hipodinamiya yaradır. Belə ki, kompüterdən asılılıq uşaqları real həyatdan ayırır, onları idman, musiqi və digər məşğuliyyətlərdən  uzaqlaşdırır. Bundan başqa, kompüter arxasında olarkən ayaqüstü qidalardan istifadə edirlər ki, bu da onlarda artıq  çəki və zəiflik yaradır. Kompüter və televizor arxasında uzun müddət oturanlarda daha çox onurğa ilə bağlı problemlər də yaranır. İnkişaf dövrü keçən uşaqlarda bu daha çox özünü büruzə verir. Belə ki, həmin uşaqların qaməti əyilir və müəyyən yaş dövründən sonra onurğalarında yırtıq və sürüşmələr əmələ gəlir. Bununla bağlı digər məsələ isə görmə qabiliyyəti ilə bağlıdır. Kompüter arxasında uzun muddət oturmaq, monitorla lazımi - 70 sm məsafəni saxlamamaq nəticəsində görmə qabiliyyəti zəifləyir. Monitorda dəyişkən şəkillər, kiçik şriftli yazılar və işıq dəyişiklikləri göz əzələlərinin və torlu qişanın gərginliyini artırır. 

Məsələnin digər tərəfi isə bu cihazlardan çox istifadə edən uşaqların emosional dəyişiklikləridir. Uşaqların aqressiv oyun oynaması, sürətli maşın sürmə səhnələri, döyüş və hərbi oyunlara üstünlük verməsi nəticəsində onlarda artıq həyəcan, stres və əsəbilik yaradır. Bu kimi oyunlarda uşağın qəhrəmanı onun şüuraltına daxil olur və müəyyən vaxtlarda uşaq həmin qəhrəmanının hərəkətlərini və davranışlarını tətbiq etməyə çalışır. Bu cür uşaqlar evdə, məktəbdə lazımsız yerə qışqırır, sakit oynaya bilmir. Ətrafındakı insanlarla, hətta valideyn və müəllimlərlə belə kobud rəftar edirlər.

Azyaşlı uşaqlara gəldikdə isə həddindən artıq televizor izləyən uşaq sadəcə informasiya almağa alışır, praktik zəkası yaxşı inkişaf etmir. İki yaşında uşaqlar televizor qarşısında yalnız 20-30 dəqiqəyə qədər qısa cizgi filmləri və tərbiyəvi yönümlü uşaq proqramları izləyə bilər. Uşağın inkişafının ilk üç ilində həddindən artıq televizor izləməsi uşağın gec dil açmasına və ətraf mühitlə problemlər yaşamasına səbəb ola bilər. Uşaqla söhbət etmək, oyun oynamaq və xobbilər üçün zaman ayrıldığında uşaqlar televizor izləməkdənsə, valideynləri ilə vaxt keçirməyi daha çox istəyirlər.

Uşaqların bu vərdişlərdən uzaqlaşdırılması, kompüter və televizordan müəyyən vaxt çərçivəsində istifadə etməsi məqsədəuyğundur. Lakin bunu tədricən və qəti qadağalar qoymadan etmək lazımdır ki, uşaqların psixologiyası pozulmasın. Onlara bu cihazlardan düzgün istifadə qaydaları və əsasən də lazımsız vaxt itkiləri haqqında ətraflı məlumat verməklə meyil və maraqlarını başqa səmtə yönəltmək lazımdır. Bu vərdişlərin yaranmaması üçün uşaqlara valideynlər tərəfindən ciddi nəzarət edilməlidir. Ən əsası isə vaxt bölgüsüdür. Belə ki, gün ərzində kompüter və televizorlardan istifadə 6 yaşa qədər uşaqlarda 20-25 dəqiqə, 7-8 yaşlarda 40-60 dəqiqə, 12 yaşadək 60 dəqiqə, 12 yaşdan yuxarı uşaqlarda isə 2 saatdan artıq olmamalıdır.


Könül ŞAHBAZOVA,
BDU-nun nəzdində "Gənc istedadlar" liseyinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
 

Düşünürəm ki, ətrafımızdakı insanlardan televiziyadan istifadə etməyən tapılmaz. Kompüter və İnternetdən isə məlumdur ki, hələ də bir çox insanlar istifadə edə bilmirlər. Uşaqlara gəldikdə isə hesab edirəm ki, kompüterin ən çox istifadəçiləri məhz onlardır. Bu gün hər kəsin evində demək olar ki, həm kompüter, həm də televizor var. Bu cihazların istifadəsi isə birmənalı qarşılanmır. Şagirdlərlə işlədiyim üçün bütün bunların onlarda müsbət və mənfi təsiri açıq şəkildə görünür. Lakin keçid dövründə olan şagirdlərə bu vasitələrin xeyrindən çox mənfi təsiri olduğu daha çox nəzərə çarpır. Bu, hər birimizi narahat edən məsələlərdəndir. Qloballaşan dünyada şagirdləri ətraf mühitdən təcrid etmək, onların dünyagörüşünün inkişafına mane olmaq da düzgün hal hesab edilmir. Ancaq ağıllı və düzgün yönəldilən şagird istər İnternetin, istərsə də televiziyanın müsbət tərəflərindən istifadə edir. Özünə lazım olan istənilən materialı İnternetdə tapır, elektron kitablar yükləyir, intellektual, tarixi verilişlərlə öz biliklərini daha da genişləndirir. Bunun üçün, ilk növbədə, şagirdlər arasında maarifləndirmə işləri aparmaq lazımdır. Axı bütün uşaqlar İnternet və televiziyanın məhz yaxşı tərəfindən istifadə etmir.

İnternetdən istifadənin yaş həddi bu gün çox "cavanlaşıb" desək yanılmarıq. Bir çox ailələrdə, hətta bağçaya gedən 3-5 yaşlı uşaq da İnternetə girir, orada xoşuna gələn oyunları oynayır.

Bu gün İnternetin şagirdlərin həyatına ən mənfi təsiri erkən yaşdan lazım olduğundan artıq və lazımsız informasiyaları almasıdır. Girişinə qadağa qoyulmayan bir çox saytlar, müxtəlif açıq-saçıq forumlar şagirdlərin tərbiyəsinə mənfi təsir göstərir. Bu gün QİÇS-ə, narkomaniyaya yoluxma halları, uşaq yaşından törədilən cinayətlər kifayət qədərdir. Bütün bunlarda İnternetin rolu danılmazdır. Belə ki, uşaqlar bilmədiyi bilgiləri də İnternet vasitəsilə əldə edirlər. Belə sürətli inkişaf əqidəsi zəif olan uşaqların dərsə marağını azaldır. Onlar daha çox əyləncə axtarırlar. Bu səbəbdən biz  müəllimlərin də işi çətinləşir. Şagirdləri daim nəzarətdə saxlamaq, sözsüz ki, mümkünsüz bir işdir. Ona görə də bu işdə təkcə müəllimlər deyil, bütövlükdə cəmiyyət əl-ələ verib çalışmalıdır. İnternet klubların fəaliyyətinə nəzarət güclənməlidir. Valideynin qida almaq üçün verdiyi pullarla evdə girə bilmədiyi saytlara İnternet klublar  vasitəsilə daxil olan uşaqlara diqqət artırılmalıdır. Bu işdə valideynlərin üzərinə ağır yük düşür. 

Niyazi RƏHİMOV
"Azərbaycan müəllimi"
  

 
 
 
Səhifənin başına qalx Nömrənin müdəricatına dön Səhifənin başına qalx
 

AZƏRBAYCANIN TƏHSİL NAZİRLƏRİ

 

DÜNYA UNİVERSİTETLƏRİ

 

DÜNYA TƏHSİLİ

 

DÜNYA ÖLKƏLƏRİNDƏ ALİ MƏKTƏBLƏRƏ QƏBUL

 
 
 

Copyright  ©  All Rights Reserved.
Created and supported by Mehman Shafagatov