Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ARXİV

21 Fevral 2014 - №07

 

Tanınmış imzalar

 

Dostumuz və yoldaşımız Səməd Vurğuna 

"Azərbaycan müəllimi",

10 may 1956-cı il, 18 

Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyi Sizi - xalqımızın əziz oğlunu, sevimli şairini, azadlıq və sülh nəğməkarını anadan olmanızın 50 illiyi və Lenin ordeni ilə təltif olunmanız münasibəti ilə qızğın təbrik edir.

Siz müasir sovet ədəbiyyatının ən qabaqcıl nümayəndələrindən biri, zəmanəmizin görkəmli şairisiniz. Siz xalq yaradıcılığının zəngin xəzinəsindən, Nizami, Füzuli və Vaqif şeirindən, A.S.Puşkin, M.Qorki və V.Mayakovski yaradıcılığından ilham almış və onların əsərlərini məhəbbətlə öyrənmisiniz.

Sosialist realizmi, partiyalılıq, vətənpərvərlik və xəlqilik  Sizin əsərlərinizdə həmişə qüvvətli şəkildə ifadə olunmuşdur.

Siz bir müəllim olaraq, öz pedaqoji fəaliyyətiniz ilə, gözəl şeirləriniz və görkəmli dram əsərləriniz vasitəsilə böyük ölkəmizdə kommunizm cəmiyyəti quruculuğu işinə həmişə yorulmaq bilmədən kömək etmişsiniz və indi də edirsiniz. Böyüklərlə  birlikdə uşaq və gənclərimiz də Sizin əsərlərinizi sevə-sevə oxuyur, həyat və yaradıcılığınızı dərindən öyrənirlər.

Dostumuz və əzizimiz Səməd!

Azərbaycan SSR maarif işçiləri və müəllimləri sovet vətənimizin, xalqımızın sədaqəti üçün, gənc nəslin kommunist tərbiyəsi üçün Sizə cansağlığı və uzun ömür diləyir və bundan sonra da səmərəli fəaliyyət göstərmənizi ürəkdən arzu edirlər.

Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyi kollegiyası adından: 

M.MƏMMƏDOV,
Azərbaycan SSR maarif naziri


Məktəblinin gün rejimi haqqında

 

 "Azərbaycan müəllimi",

27 yanvar 1955-ci il,

Məktəblilər vaxtlarının çoxunu ailədə keçirirlər. Buna görə evdə uşağın fəaliyyəti və istirahətinin səmərəli təşkilində gündəlik rejimin düzgün tərtib edilməsi böyük rol oynayır. Günün normal rejimi pozulduqda uşağın iş qabiliyyəti aşağı düşür. Bu hal uzun müddət davam etdikdə isə şagirdin təlimdə müvəffəqiyyətsizliyinə və ikinci il eyni sinifdə qalmasına səbəb olur.

Gündəlik rejimin tələbinə görə uşaq yaşına müvafiq olaraq yatmalı, təmiz havada gəzməli,  istirahət etməli, 2-3 saatdan az olmayaraq ailə işlərinə kömək etməli və vaxtlı-vaxtında yeməlidir. Bütün bunlarla yanaşı, şagirdin dərslərini hazırlaması üçün də müəyyən vaxt nəzərdə tutulmalıdır. Gündəlik rejim müəyyən edərkən uşağın yaş xüsusiyyətlərilə yanaşı, sağlamlığı da nəzərdə tutulmalıdır...

Kiçik yaşlı uşaqların yuxusuna xüsusi əhəmiyyət verilməlidir. Şagirdin yaşı artdıqca gündəlik rejimdə yuxu müddəti azalır və təlim məşğələlərinə ayrılan vaxt artırılır. Bütün şagirdlər yuxudan səhər saat 7-də durmalıdırlar. Birinci növbədə oxuyan uşaqlar üçün saat 7 ilə 8 arasında olan vaxt səhər idmanı, yuyunmaq, yemək və məktəbə getmək üçün sərf edilməlidir. İkinci növbədə oxuyan uşaqlar da həmin vaxtda yuxudan dururlar. Onlar 7 ilə 8 arasındakı vaxtı səhər idmanı, yuyunmaq və yeməyə, həmçinin ailə işinə kömək etməyə, yaxud da gəzintiyə sərf edirlər...

...RSFSR Pedaqoji Elmlər Akademiyasının fiziki tərbiyə və gigiyena institutunun göstərişlərinə görə evdə dərs hazırlanmasına sərf olunan vaxtın miqdarı aşağıdakı qayda üzrə olmalıdır: I sinif şagirdi üçün 1 saat, II sinif şagirdi üçün 1 saat, 1 saat yarım. III-IV sinif şagirdləri üçün 1 saat yarım, 2 saat. V-VI siniflər üçün 2 saat, 2 saat yarım. VII sinif üçün 2 saat yarım, 3 saat. VIII-X siniflər üçün 3-4 saat nəzərdə tutulmalıdır.

Şagird ev tapşırıqlarını yalnız iş günlərində icra etməlidir. O, istirahət günlərini yalnız gəzintiyə və istirahətə sərf etməlidir... 

Professor Ə.SEYİDOV


Bədii ədəbiyyatın əsas predmeti haqqında

 

"Azərbaycan müəllimi",

6 oktyabr 1955-ci il, 30 

 Oxuduğumuz roman, hekayə, dram, şeir və başqa əsərlərdə həyat həqiqəti öz bədii ifadəsini olduğu kimi deyil, obrazlı bir şəkildə tapır. Biz bunlarda insan, təbiət və heyvanlar aləmindən alınmış müxtəlif  obraz və hadisələrə rast gəlirik. İlk baxışda adama elə gəlir ki, ədəbiyyatın predmeti onun əhatə etdiyi həyat həqiqəti qədər zəngin və çoxdur. Lakin məsələyə diqqətlə yanaşdıqda görürük ki, ədəbiyyatın əsas predmeti insandır...

...Bədii əsərdə öz ifadəsini tapan həyat həqiqətini öyrənərkən biz, birinci növbədə, tiplərə - insan obrazlarına müraciət edirik. İnsan obrazlarının xarakteri, psixologiyası, mübarizəsi, ümumiyyətlə, həyata münasibəti oxucularda həyat həqiqəti haqqında tam real təsəvvür doğurur. Məsələn, C.Cabbarlının "Almas" pyesi kollektivləşmənin ilk dövründə kənddəki sinfi mübarizəni yalnız Almas, Hacı Əhməd və onların ətraflarına toplaşan adamlar vasitəsi ilə təsvir edir...

...Ədəbiyyatın əsas predmetinin insan olduğunu bəşər tarixində yaranan ən gözəl sənət əsərləri də təsdiq etməkdədir...

Cəfər XƏNDAN,
Filoloji elmlər doktoru, professor

 
 
 
Səhifənin başına qalx "Xəbərlər" bölməsinə get Nömrənin müdəricatına dön Səhifənin başına qalx
 

AZƏRBAYCANIN TƏHSİL NAZİRLƏRİ

 

DÜNYA UNİVERSİTETLƏRİ

 

DÜNYA TƏHSİLİ

 

DÜNYA ÖLKƏLƏRİNDƏ ALİ MƏKTƏBLƏRƏ QƏBUL

 
 
 

Copyright  ©  All Rights Reserved.
Created and supported by Mehman Shafagatov