Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ARXİV

11 Aprel 2014 - №13

 

Dünya ölkələrində ümumi təhsil

 

Yaponiyada ümumi təhsil 

Yaponiyada ümumi orta təhsil 12 il olub ibtidai təhsil (6 il), aşağı orta məktəb (3 il) və yuxarı orta məktəb (3 il) pillələrindən ibarətdir. Yaponiyada ibtidai və orta təhsilin aşağı pilləsində - I-IX siniflərdə təhsil icbaridir. 11 aylıq tədris ili apreldə başlayır və martda başa çatır. Dərslər məktəbdən asılı olaraq, həftədə 5 və ya 6 gün keçilir. Tədris ili üç semestrdən ibarətdir. Semestrlər arasında yaz, yay və qış tətili verilir. Məktəblərdə vahid məktəbli forması sistemi tətbiq olunur.

İbtidai təhsil. Yaponiyada ibtidai və orta təhsilin aşağı pilləsində təhsil icbaridir. Uşaqlar 6 yaşdan 12 yaşa qədər - I-VI siniflərdə bu təhsil pilləsində oxuyurlar. İbtidai təhsil pilləsində şagirdlərlə əsasən, iki müəllim məşğul olur. Dərslərdə daha çox tətbiqi bacarıqlara, müzakirələrə və oyunlara üstünlük verilir. İbtidai təhsil müəssisələrində 7063606 şagirdin təlim-tərbiyəsi ilə 419518 müəllim məşğul olur.

2011-ci ildən etibarən ingilis dili ibtidai məktəb kurikulumunun icbari hissəsini təşkil edir. Əksər şagirdlər ibtidai, orta təhsilin aşağı pilləsində dövlət müəssisələrində oxusalar da orta təhsilin yuxarı və ali təhsil pillələrində özəl təhsil müəssisələrinə üstünlük verirlər.

Orta təhsil. Qeyd etdiyimiz kimi, Yaponiyada orta təhsil aşağı və yuxarı pillələrə bölünür və ümumilikdə 6 il davam edir. Orta təhsilin aşağı pilləsinə VII, VIII və IX siniflər daxildir. Uşaqlar 12 yaşdan 15 yaşa qədər bu təhsil pilləsində oxuyurlar. Bu dövrdə məktəblərdə əsas diqqət akademik fənlərə yönəldilir. Orta təhsilin aşağı pilləsini bitirən şagirdlərin 96 faizi öz təhsillərini orta təhsilin yuxarı pilləsində davam etdirirlər.

İbtidai məktəblər kimi, orta məktəblərin də böyük əksəriyyəti dövlətə məxsus olsa da onların 5 faizi özəldir. Özəl orta məktəblərdə birillik təhsil haqqı orta hesabla 4000 ABŞ dollarına (558592 yen) yaxındır. Bu məbləğ hökumətin dövlət orta məktəblərində oxuyan bir şagird üçün müəyyən etdiyi 934 ABŞ dolları (130828 yen) ilə müqayisədə, təxminən, 4 dəfə çoxdur.

Aşağı orta məktəblərdə müəllimlər yalnız ixtisaslarına uyğun fənləri tədris edirlər. Müəllimlərin 80 faizi 4 illik kollec məzunlarından ibarətdir. Siniflərdə şagird sıxlığı çox yüksəkdir və orta hesabla bir sinifdə 35-dən artıq şagird olur. Dərs keçmək üçün şagirdlər deyil, əsasən, müəllimlər sinifdən-sinfə dəyişirlər.

Orta təhsilin aşağı pilləsində tədris mühazirə üsuluna əsaslansa da müəllimlər digər texniki vasitələrdən də istifadə edirlər. Eləcə də dərs zamanı şagirdlər üçün laboratoriya işləri müəyyən olunur.

Məktəblərdə kompüterləşməyə hələ ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarından başlanılıb. Məlumatlara görə, 1989-cu ilə qədər dövlət əsaslı orta məktəblərin 45 faizi kompüterlərlə təmin olunub.

Tədrisin bütün məzmunu orta təhsilin aşağı pilləsi üçün nəzərdə tutulan tədris kursunda müəyyən olunur. Orta təhsilin aşağı pilləsinin kurikulumuna yapon dili, ictimai elmlər, riyaziyyat, təbiət elmləri, musiqi, incəsənət, tibbi və fiziki təhsil daxildir. Bundan əlavə, bütün şagirdlərə maşın və mexanizmlər haqqında müvafiq məlumatlar verilir, əmək təlimi tədris edilir. Şagirdlərin əksəriyyəti dərsdən sonra bir sıra məktəb dərnəklərində fəal iştirak edir, axşamlar və ya həftə sonlarında isə özəl sinifdənxaric kurslara gedirlər.

Yaponiyada 3 il davam edən orta təhsilin yuxarı pilləsi məcburi olmasa da orta təhsilin aşağı pilləsini bitirənlərin 96 faizi təhsillərini bu pillədə davam etdirirlər. Orta təhsilin yuxarı pilləsində özəl məktəblərə tələbat daha çoxdur. Odur ki, təhsilin bu mərhələsində özəl tədris ocaqları bütün orta məktəblərin 95 faizini təşkil edir. Onu da qeyd edək ki, orta təhsilin yuxarı pilləsində təhsil həm dövlət, həm də özəl məktəblərdə pulludur. Özəl məktəblərdə bir şagird üçün nəzərdə tutulan təhsil haqqı dövlət məktəblərindəki xərclərdən iki dəfə çoxdur.

Orta təhsilin yuxarı pilləsində tədris əsasən əyanidir və şagirdləri ali və peşə ixtisas təhsilinə hazırlayan akademik kurslar təklif edən ümumi proqram əsasında aparılır. Şagirdlərin 70 faizdən çoxu ümumi akademik proqramlar üzrə təhsil alır. Məktəblərin kiçik bir hissəsində isə qiyabi, axşam kursları təşkil olunur.

Proqramın birinci illərində şagirdlərə yapon dili, ingilis dili, riyaziyyat və təbiət elmləri tədris olunur və şagirdlərin qabiliyyət fərqləri üzə çıxarılır. İkinci ildə isə tədris kursunun məzmunu və məktəblinin seçimi fərdiləşdirilir. Bunlarla yanaşı, ümumi proqramın tədrisi zamanı əsas akademik materialın mənimsənilməsinə xüsusi diqqət yetirilir.

Orta təhsilin yuxarı pilləsində çalışan müəllimlərin çoxu universitet məzunlarıdır. Məktəblər bölmələrə ayrılır və müəllimlər öz ixtisas sahələrinə uyğun bölmələrdə çalışırlar. Bununla belə, müəllimlər öz ixtisasları çərçivəsində müxtəlif kurslarda da işləmək imkanına malikdirlər. Tədris prosesində əsasən mühazirə üsuluna üstünlük verilir.

Orta təhsilin yuxarı pilləsində fiziki cəhətdən qüsurlu şagirdlərin təlimi əsasən peşəyönümlüdür. Bu, onların cəmiyyətdə mümkün qədər müstəqil olmasını təmin etmək məqsədi daşıyır. Şagirdlərin fiziki qüsurundan asılı olaraq peşəyönümlü təhsil fərqlənir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, ölkədə peşə ixtisas təhsili orta təhsilin ən vacib hissəsinə çevrilib. 


Çin Xalq Respublikasında ümumi təhsil 

 Çində ümumi təhsil 12 il davam etməklə ibtidai, orta təhsilin aşağı və yuxarı pillələrini əhatə edir.

İbtidai təhsil. Çində ibtidai təhsil pilləsi çox genişdir. Uşaqlar 6 yaşından başlayaraq ibtidai təhsilə cəlb olunurlar.

Əksər əyalətlərdə ibtidai təhsil pilləsi 5 il davam edir. Lakin Pekin, Şanxay və digər böyük şəhərlərdə ibtidai təhsil pilləsi 6 illikdir.

İbtidai təhsil kurikulumuna Çin dili, riyaziyyat, fiziki təhsil, musiqi, təsviri sənət, həyat bilgisi, tarix və coğrafiya fənləri daxildir. Bundan əlavə, siyasi biliklər və etik davranışların tədrisi də kurikulumun bir hissəsini təşkil edir. İngilis dili III sinifdən başlayaraq tədris olunur. IV sinifdən hər semestrdə iki həftə texnologiya tədris olunur.

Tədris qrup halında təşkil olunur ki, bu da şagirdlərin birgə əməkdaşlıq bacarıqlarına yiyələnmələrinə imkan verir. Şagirdlərin cavabdehliyini artırmaq üçün məktəblərə xadimələr təyin edilmir. Məktəbin təmizliyi məhz şagirdlər tərəfindən həyata keçirilir.

Orta təhsil. Çində orta təhsil aşağı və yuxarı pillədən ibarətdir. Orta təhsilin aşağı və yuxarı pilləsinin hər biri 3 il davam edir. İcbari təhsilin son 3 ili orta təhsilin aşağı pilləsi hesab olunur.

6 illik ibtidai təhsil pilləsini başa vurduqdan sonra şagirdlər öz təhsillərini orta təhsilin aşağı pilləsində davam etdirməlidirlər. Orta təhsilin aşağı pilləsini tamamladıqdan sonra isə şagirdlər müvafiq qəbul imtahanı verərək növbəti 3 ili akademik təmayüllü orta məktəblərdə oxuya və ya peşə məktəblərinə daxil ola bilərlər.

Orta təhsilin yuxarı pilləsinə qəbul imtahanı ildə bir dəfə Çin dili, riyaziyyat, ingilis dili, fizika, kimya, siyasət və fiziki təhsil fənlərindən təşkil olunur. Qəbul balı müxtəlif regionlardan asılı olaraq dəyişə bilər.

Orta təhsilin yuxarı pilləsi X-XII sinifləri əhatə edir. Təhsilin bu pilləsində tədris ili 2 semestrdən, 40 həftədən ibarətdir.

Yuxarı pillədə cari tədris olunan fənlər icbari və seçmə olmaqla iki qrupa bölünür. Akademik kurikuluma Çin dili, riyaziyyat, ingilis dili, fizika, kimya, biologiya, coğrafiya, tarix, siyasət, musiqi, təsviri sənət, fiziki təhsil, texnologiya, kompüter kimi fənlər daxildir. Bəzi məktəblərdə peşəyönümlü fənlər də tədris edilir.

Son illər orta təhsilin yuxarı pilləsində oxuyan şagirdlərin sayı davamlı olaraq artmaqdadır. Məzunlar Ali Təhsilə Qəbul üzrə Milli İmtahanlarda əsasən Çin dili, riyaziyyat və ingilis dili fənlərindən imtahan verirlər.

Orta təhsilin yuxarı pilləsini bitirənlərin çoxunun universitetlərə və peşə məktəblərinə daxil olmalarına baxmayaraq, Çində bu pilləni bitirən hər kəs artıq təhsilli şəxs hesab edilir.

Universitetlərin məhdud sayda elan etdiyi yerlərə qəbul olmaq üçün rəqabətin gərginliyini nəzərə alan valideynlər və şagirdlər orta məktəbləri dəqiqliklə seçirlər. 


Finlandiyada ümumi təhsil 

 Finlandiyada təhsil sistemi tam şəkildə dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir. Təhsil siyasəti dövlət və bələdiyyələr tərəfindən həyata keçirilir. Ancaq hər bir məktəb öz işini, təlim-tərbiyə prosesini müstəqil şəkildə planlaşdırmaq hüququna malikdir.

Ölkədə tədris rəsmi dövlət dili kimi qəbul edilmiş fin və İsveç dillərində aparılır. Eyni zamanda tədris ancaq İsveç dilində olan məktəblər də mövcuddur.

Ölkədə tam orta təhsil 12 illikdir. Ümumi təhsilin strukturuna 1 illik könüllü məktəbəqədər, 9 illik əsas və 3 illik ümumi və ya peşə təhsilindən ibarət olan orta təhsilin yuxarı pilləsi daxildir.

Finlandiyada 6 yaşlı uşaqları məktəblərə hazırlamaq məqsədilə milli kurslar təşkil edilir.

Əsas təhsil. Finlandiyada əsas təhsil 7 yaşdan başlayır. Aşağı siniflərdə şagirdlərə sinif müəllimləri, yuxarı siniflərdə isə fənn müəllimləri dərs deyirlər. Yuxarı siniflərdə fakültativ fənlər də tədris olunur.

Ölkədə çox az sayda özəl orta məktəb var. Maraqlıdır ki, özəl məktəblər fəaliyyətə başlayarkən onlara dövlət tərəfindən müvafiq bələdiyyə məktəblərinə ayrılan qrant miqdarında əvəzsiz maliyyə yardımı verilir. Odur ki, özəl məktəblərdə heç bir təhsil haqqı tələb olunmur və onlar müvafiq bələdiyyə məktəbləri ilə eyni əsasda təhsil verirlər. Bundan əlavə, özəl məktəblərdə şagirdlər bələdiyyə məktəbləri ilə eyni ictimai hüquqlardan (səhiyyə xidməti və pulsuz yemək) istifadə edirlər. Məhz buna görə də Finlandiyada özəl məktəblər ciddi ictimai etimad qazanıblar.

İbtidai təhsilin ilk pillələrində qiymətləndirmə formal qiymətlərlə yanaşı şifahi şəkildə də aparılır. Rəqəmlə qiymətləndirmədən istifadə olunmasına məktəb səviyyəsində qərar verilir. Ən çox müşahidə edilən hal ondan ibarətdir ki, şagirdlər üçün ildə 2 dəfə - payız və yaz semestrinin sonunda qiymətləndirmə ilə bağlı hesabat kartı hazırlanır. Qiymətləndirmə 4-10 bal arasında aparılır. Fərdi imtahanlarda qiyməti daha dəqiq ifadə etmək üçün balları 2/1 hissəyə qədər bölmək  və "+"  və  ya "-" işarələri ilə ifadə etmək də mümkündür. Lakin tədris ilinin hesabatında belə işarələnməyə icazə verilmir.

Əgər əsas təhsil pilləsində oxuyan şagird payız rübünün sonunda hər hansı bir fəndən 4 alırsa, o, yaz rübünün sonunda həmin fənnə dair biliyini təkmilləşdirdiyini göstərmək üçün əlavə imtahan verməlidir. Şagird çoxlu sayda qeyri-məqbul qiymət alarsa, o, həmin ilin proqramını təkrar oxumalıdır. Belə bir qərar şagird və onun valideynlərinin mövqeyi öyrənildikdən sonra müəllim və direktor tərəfindən verilir.

 Əsas məktəbdə oxuyan şagirdlər bir çox ictimai hüquqlara malikdir. Buraya məktəbin səhiyyə xidmətindən istifadə və gündəlik qida ehtiyacının üçdə bir hissəsini təşkil edən pulsuz yeməklə qidalanma daxildir. Əlavə olaraq, şagirdlər kitab və tədris materialları, məktəb ekskursiyaları ilə də pulsuz təmin olunurlar. Əgər məktəb ekskursiyaları uzunmüddətli olarsa, şagirdlərin qalması üçün yerin təşkili də tədris ocağının üzərinə düşür.

Finlandiyada əsas təhsil pilləsini bitirmiş məzunların 95,5 faizi öz təhsillərini orta təhsil pilləsində davam etdirirlər.

Orta təhsil. Finlandiyada orta təhsil sisteminə şagirdləri peşə təhsilinə və ali təhsil müəssisələrinə hazırlayan məktəblər daxildir. Şagirdləri peşə təhsilinə hazırlayan məktəblər uşaqları müəyyən peşə bacarıqlarına yiyələndirmək, orta təhsilin yuxarı pilləsi isə hərtərəfli təhsil vermək məqsədi daşıyır.

Şagirdləri peşə təhsilinə hazırlayan məktəblərin məzunlarına da ali təhsil almaq hüququ verilir. Orta təhsilin yuxarı pilləsini bitirənlər eyni zamanda peşə təhsili proqramlarında oxuya bilərlər. Finlandiyada xüsusi proqramlar üzrə həm peşə təhsili almaq, həm də orta təhsilin yuxarı pilləsində oxumaq mümkündür.

Hər iki tip məktəbin məzunlarına sertifikat (peşə təhsili üzrə sertifikat, həm orta təhsilin yuxarı pilləsi, həm də ali məktəbə qəbul imtahanı üzrə sertifikat) təqdim olunur. Xüsusi proqramlarda oxuyanlar isə həm peşə təhsili, həm də ali məktəblərə qəbul imtahanı üzrə sertifikata sahib olurlar.

Orta təhsilin yuxarı pilləsi üzrə sertifikat politexnik profilli ali təhsil müəssisələrinə, ali məktəbə qəbul imtahanı üzrə sertifikat isə universitetlərə daxil olmaq hüququ verir.

Orta məktəb şagirdləri pulsuz səhiyyə xidmətləri və gündəlik yeməklə təmin olunsalar da lazımi tədris vasitələrini və kitabları öz hesablarına alırlar.


Koreya Respublikasında ümumi təhsil 

Koreyada ümumi təhsil ibtidai (6 illik), əsas (3 il) və orta (3 il) təhsil pillələrini əhatə etməklə 12 illikdir.

İbtidai təhsil. Koreyada ibtidai təhsil pulsuz və icbaridir. Uşaqlar 6 yaşından məktəbə gedir. Əgər 5 yaşlı uşağın qabiliyyət və bacarıqları onun məktəbə getməsinə imkan verirsə, belə uşaqlar da ibtidai təhsilə cəlb oluna bilərlər.

Ölkə üzrə uşaqların 99,9 faizi ibtidai məktəblərdə oxuyur. İbtidai təhsil pilləsində belə yüksək göstərici təhsilə olan böyük ictimai maraqdan və hökumətin təhsil siyasətindən irəli gəlir.

Şagirdlərin sayı həddindən artıq çox olan tədris ocaqları kiçik məktəblərə bölünür. Bu, ikinövbəli tədris sisteminin ləğv olunmasına xidmət edir. Xarici dilin tədrisinin genişləndirilməsi üçün III və IV siniflərdə həftədə bir saat, V və VI siniflərdə isə həftədə iki saat ingilis dili tədris olunur.

Əsas və orta təhsil. Koreyada ibtidai təhsili başa vuran şagirdlər əsas, sonra isə orta təhsil ala bilərlər. Əsas və orta təhsil pillələrinin hər biri 3 il davam edir. 2004-cü ildən ölkənin bütün məktəblərində icbari əsas təhsil tətbiq olunur.

Əsas məktəblərdə ibtidai təhsilin davamı olan standart təhsil verilir.

Orta məktəblərdə tədris prosesi özünəməxsusluğu ilə fərqlənir. Ölkədə ümumi orta, peşə və ixtisaslaşmış orta məktəblər (xarici dil, incəsənət, təbiət təmayüllü) fəaliyyət göstərir.

Əsas təhsil pilləsini bitirənlər orta təhsil almaq hüququna malikdir. Orta təhsilə görə müəyyən olunmuş xərclər şagirdlər tərəfindən ödənilir.

Peşə məktəblərində ümumi orta təhsil və kənd təsərrüfatı, sənaye, kommersiya, balıqçılıq, dənizçilik, iqtisadiyyat sahələri üzrə ixtisaslaşmış kurslar tədris edilir. Şagirdlərə peşə məktəblərini seçmək imkanı verilir. Bu tədris ocaqlarına imtahan və ya əsas təhsil üzrə əldə olunmuş nailiyyətlər əsasında qəbul aparılır. Ümumi orta məktəblərə daxil olmaq istəyən şagirdlər isə yaşadıqları ərazidəki məktəblərin birində oxuya bilərlər.

Ümumi orta məktəblərdə şagirdlər XI sinifdə öz təhsil istiqamətlərini müəyyənləşdirirlər. Bacarıq və maraqlarından asılı olaraq, humanitar-ictimai elmlər, təbiət elmləri və ya peşə təlimi kimi istiqamətləri seçə bilərlər.

Xarici dilin tədris olunduğu orta məktəblər, təbiət elmləri, incəsənət təmayüllü orta təhsil müəssisələri müvafiq sahə üzrə perspektivli və istedadlı şagirdlərin hazırlanması məqsədlərinə xidmət edir. Belə məktəblər hökumətin dəstəyi ilə istedadlı şagirdləri müəyyən edir və onların potensialının maksimum səviyyədə üzə çıxarılmasına imkan yaradır.

Koreyada milli kurikulum təhsilin yeni tələblərini, cəmiyyətin dəyişən ehtiyaclarını və yeni akademik fənlər üzrə meyarları əks etdirmək üçün müntəzəm olaraq yeniləşdirilir. Kurikulum standartları hər bir məktəbdə təhsilin məzmunu və dərsliklərin hazırlanması üçün əsas hesab olunur.

Bütün dərsliklər və müəllimlər üçün vəsaitlər milli kurikulum çərçivəsində hazırlanır. Ölkədə 3 növ dərsliyin istifadəsinə icazə verilir. Bu sıraya müəlliflik hüququ Təhsil, Elm və Texnologiya Nazirliyinə məxsus olan dərsliklər, Təhsil, Elm və Texnologiya Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilərək özəl mətbəələr tərəfindən nəşr olunan dərsliklər, Təhsil, Elm və Texnologiya Nazirliyi tərəfindən tanınan dərsliklər aiddir. 

Səhifəni hazırladı:
Yusif ƏLİYEV,
"Azərbaycan müəllimi"
 

Ölkələrin səfirliklərindən, təhsil nazirliklərinin və təhsilə aid digər qurumlarının rəsmi İnternet saytlarından əldə olunan materiallar əsasında.

 
 
 
Səhifənin başına qalx "Xəbərlər" bölməsinə get Nömrənin müdəricatına dön Səhifənin başına qalx
 

AZƏRBAYCANIN TƏHSİL NAZİRLƏRİ

 

DÜNYA UNİVERSİTETLƏRİ

 

DÜNYA TƏHSİLİ

 

DÜNYA ÖLKƏLƏRİNDƏ ALİ MƏKTƏBLƏRƏ QƏBUL

 
 
 

Copyright  ©  All Rights Reserved.
Created and supported by Mehman Shafagatov