Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ARXİV

17 Oktyabr 2014 - №40

 

Dərslərimi yeni təlim texnologiyalarına uyğun qururam

 

Böyütmək üçün şəkili seçinƏsasında şagirdləri şəxsiyyət kimi formalaşdırmaq konsepsiyası dayanan kurikulum gənc nəsli müasir, sivil dünyaya qovuşdurmaq məqsədini daşıyır. Kurikulum siyasətinin mərkəzində şagird, onun mənəvi, psixoloji dünyası, müstəqilliyi, milli dəyərlərə sahibliyi dayanır. Bunları nəzərə alaraq mən də şagirdlərimizin müasir ruhda tərbiyə olunmasına, şəxsiyyət kimi formalaşmasına  çalışıram. Yeni təlim texnologiyalarının bu məqsəd üçün effektli olduğunu anladığım üçün dərslərimi bu istiqamətdə qururam.

Ədəbiyyat dərslərində şagirdlərin həyat tərzinə, ruhuna, düşüncəsinə, psixologiyasına uyğun əsərlərin tədrisi zamanı yeni təlim metodlarının tətbiqi daha effektli alınır. Orta məktəb ədəbiyyat kursunda elə əsərlər var ki, onların tədrisi zamanı yeni təlim texnologiyalarının bir çoxunun tətbiqi mümkündür. Belə əsərlərdən biri S.Behrənginin "Balaca Qara Balıq" hekayəsidir. Əsər məzmunu, sujet xətti, ideyası baxımından müasir dövrümüzə, uşaq psixologiyasına çox yaxındır. Hekayənin baş qəhrəmanı olan Qara Balıq bütün xarakteri ilə kiçikyaşlı uşağı xatırladır. Öz kiçik dünyasına sığmayan Balığın sərbəst həyat uğrunda sona qədər mübarizəsi nəinki kiçiklər, hətta böyüklər üçün bir örnəkdir. Böyük bir xalqın azadlıq arzusunu ifadə edən Balıq obrazı şagirdlərin düşüncəsində müxtəlif reaksiyalar oyadır. Hekayənin əvvəlində şıltaq uşaq təsiri bağışlayan kiçik balığın sonda böyük bir qəhrəmana çevrilməsi, məqsədi uğrunda bütün maneələri öz ağlının gücünə cəsarətlə dəf etməsi şagirdləri maraqlandırmaya bilməz. Şagirdləri Balıq obrazı, onun çarpışmaları, digər obraz və xarakterlər haqqında, hekayənin əsas ideyası haqqında düzgün düşünməyə istiqamətləndirmək üçün, ilk növbədə, məzmunun mükəmməl mənimsədilməsi gərəkdir. "Balaca Qara Balıq" hekayəsinin məzmununa ayrılmış bir dərs saatında hekayənin mənimsənilməsi heç də asan iş deyil. Ənənəvi təlimdə  bu cür dərslər, əsasən, fərdi oxudan, hissələrə ayıraraq adlandırmaqdan, evdə məzmununu öyrənərək nəqletmədən ibarət idi. Nəzərə alsaq ki, məzmunun düzgün mənimsədilməsi əsərin təhlili üçün zəmindir, o zaman belə dərslərin az dəyərli olduğu müəyyənləşər.

Ədəbiyyat dərslərində bədii əsərin məzmununun mənimsənilməsi  üçün maraqlı yeni  üsullar var. Ziqzaq, proqnozlaşdırılmış oxu, fasilələrlə oxu belə üsullardandır. Hekayənin tədrisində fasilələrlə oxu üsulunu effektiv hesab edirəm. Düzdür, ziqzaq və  proqnozlaşdırılmış oxu üsulları da maraqlıdır, ancaq bu üsulların aşağı siniflərdə tətbiqi zamanı bir qədər vaxt itkisi meydana çıxır. Fasilələrlə oxuda isə vaxtdan səmərəli istifadə etməklə yanaşı, əsərin təhlili üçün zəmin yaranır. Odur ki, S.Behrənginin "Balaca Qara Balıq" hekayəsinin məzmununu aşağıdakı plan üzrə tədris edirəm.

Motivasiya. Sinif 4 qrupa bölünür, aşağıdakı suallar və şəkilli slaydlar təqdim edilir:

1. Balıq harada yaşayır? (Balığın yaşadığı müxtəlif su hövzələrinin şəkilləri göstərilir)

2. Canlılar haqqında nə bilirsıniz (Qara Balığın əhatəsində olan, balıqla qidalanan quşlar və dəniz heyvanlarının şəkli göstərilir). Slaydlar təqdim olunduqca  verilmiş suallar ətrafında şagirdlərin fikirləri dinlənilir.  Cavablar müxtəlif ola bilər. Düzgün cavabları səsləndirmirəm, dərsin gedişində bu sualların cavablarının tapılacağını bilirəm və bunu nəzarətdə saxlayıram. Ancaq şagirdlərin S.Behrəngi haqqında məlumatları olmadığından S.Behrənginin həyatı haqqında məlumatlar verirəm.  Tədqiqat sualı: 1. İnsan azadlığını necə əldə edə bilər?

Tədqiqat işində əsas iş üsulumuz fasilələrlə oxu olduğundan hekayənin oxusunu təşkil edirəm.  Hekayənin  əvvəlcədən ayrılmış  hissələri və həmin hissələrə aid sualları təqdim edirəm. Hissələr oxunduqdan sonra sualların cavablandırılmasını təşkil edirəm. Elan edirəm ki, birinci hissədə hər qrup öz nömrəsinə uyğun  suala cavab verəcək. Növbəti hissədə isə ardıcıllıqla  digər nömrəli suala cavab verəcəkdir.

I hissə: Suallar: 1.Balıq harada yaşayirdı? Hissəni adlandırın. 2.Balığın arzusu nə idi? 3.Balıq, yoxsa, ana haqlıdır? 4.Balığın bu hərəkəti kimə təsir göstərdi?

II hissə: Suallar: 1.Balıq hara gəlib çıxdı? Hissəni adlandırın. 2."Çömçəquyruqlar" kimi təmsil edirdi?  3.Balıq qurbağa ilə nə danışmaq istəyirdi? 4.Qurbağaya haqq qazandırmaq olarmı?

III hissə: Suallar: 1.Balıq hansı canlılarla rastlaşdı? Onlar kimi təmsil edir? Hissəni adlandırın.  2.Xəncər nəyi ifadə edir?   3.Rizə balıqları  niyə balıqla getmək istəmədilər?  4.Balıq Saqqa quşuna necə qalib gəldi?

IV hissə: Suallar: 1.Balıq arzusuna çatdımı? Hissəni adlandırın. 2.Balıq hara gəlmişdi? Bura digər yerlərdən nə ilə fərqlənir? 3.Balığın ölümü sizə necə təsir etdi? 4.Qızıl balıq nə düşünürdü?

Qruplar cavabları səsləndirdikcə digər qrupları fikir söyləməyə, müzakirəyə cəlb edirəm. Beləliklə, dərsin tədqiqatın aparılması mərhələsində məlumat mübadiləsi və müzakirəsi mərhələlərini də həyata keçirmiş oluruq.

Nəticədə tədqiqat sualımızı xatırladıram. Şagirdləri Balaca Balıq obrazı haqqında bir daha düşünməyə vadar edirəm. Artıq şagirdlər Balaca Qara Balığın sadəcə balaca qara balıq olmadığını anlayırlar. Balığın xarakterindəki iradə, mətinlik, qorxmazlıq, cəsarət kimi müsbət keyfiyyətləri və  bu keyfiyyətlərin də azadlığa aparan əsas vasitələr olduğunu müəyyənləşdirirlər. Beləliklə, şagirdlər belə nəticəyə gəlirlər:

"İnsan daxilindəki istəyi ilə iradə, mətinlik, qorxmazlıq, cəsarət nümayiş etdirməklə  azadlıq əldə edə bilər".

Yaradıcı tətbiqetmədə  şagirdlərə fərdi olaraq "Balaca Qara Balığın arzuları və düşüncələri məndə hansı duyğuları oyatdı" mövzusunda  esse yazmaq tapşırılır.İşin müəyyən hissəsini ev tapşırığı kimi də vermək olar. Təbiidir ki, az vaxt ərzində bu işi tamamlamaq olmaz.

Qiymətləndirmə mərhələsini  meyarlar üzrə  həyata keçirirəm. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, kurikulum üzrə qiymətləndirmə daha çox şagirdlərin bacarıqlarına əsaslanır, yəni şagird  biliyinə görə deyil, biliyi tətbiqetmə bacarığına görə qiymətləndirilir.

Ümumiyyətlə, ədəbiyyat dərsləri həyat dərsidir.Tədris olunan hər bədii əsər bir əxlaq kodeksidir. İnsan yaxşını, pisi, gözəllikləri, eybəcərlikləri, insan xarakterindəki ziddiyyətləri, həyatın müxtəlifliyini, gözəlliklərdən zövq almağı, milli, mənəvi, bəşəri dəyərlərə, etik-əxlaqi normalara yiyələnməyi bədii əsərlərdən öyrənir. Bədii əsərdə öz xarakterinə, həyat təcrübəsinə, psixoloji düşüncəsinə uyğun detalları şagirdlər öz həyatları ilə müqayisə etdikdə effektli nəticə əldə olunur. Məhz yeni təlim metodlarının tətbiqinin mərkəzində bu dayanır və bununla da ədəbiyyat tədrisində  uğurlu nəticələrə doğru addımlayırıq.   

İqbal MƏMMƏDOV,
Şamaxı rayonu Nağaraxana kənd tam orta məktəbinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi

 
 
 
Səhifənin başına qalx "Pedaqoji yazılar" bölməsinə get Nömrənin müdəricatına dön Səhifənin başına qalx
 

AZƏRBAYCANIN TƏHSİL NAZİRLƏRİ

 

DÜNYA UNİVERSİTETLƏRİ

 

DÜNYA TƏHSİLİ

 

DÜNYA ÖLKƏLƏRİNDƏ ALİ MƏKTƏBLƏRƏ QƏBUL

 
 
 

Copyright  ©  All Rights Reserved.
Created and supported by Mehman Shafagatov