AMEA-nın Aşqarlar Kimyası İnstitutunun (AKİ) yanacaqlara aşqarlar laboratoriyasının elmi işçisi Lalə Mahmudova bitki yağlarından biodizelin alınması və onun əsasında dizel yanacaq kompozisiyalarının hazırlanması istiqamətində elmi uğurlara imza atıb.

 

Belə ki, bitki yağlarından yüksək çıxımla biodizel əldə etmək məqsədilə gənc tədqiqatçı tərəfindən effektli katalizatorların sintezinə və alınan biodizel əsasında ekoloji təhlükəsiz və yüksək istismar keyfiyyətinə malik yanacaq kompozisiyaları hazırlanıb.

 

Məqsəd müxtəlif bitki yağlarından biodizelin alınması prosesində tətbiq etmək üçün nanozərrəcikli, tərkibində katalizatorların hazırlanması və tətbiqi, alınan biodizel və ənənəvi dizel yanacağı əsasında yanacaq kompozisiyalarının işlənilməsi və istismar xassələrinin öyrənilməsi olub.

 

Elmi işçi hesab edir ki,  XX əsrin sonlarından başlayaraq yanacaqların qeyri-neft məhsullarından alınması üçün alternativ yolların axtarışına maraq xeyli artıb. Belə alternativ üsullardan biri də müxtəlif bitki yağlarından (günəbaxan, qarğıdalı, pambıq, raps, soya, palma, kanola) biodizelin alınmasıdır. Biodizelin alınması prosesində “yaşıl” katalizatorların sintezi və tətbiqi müasir dövrün aktual problemlərindən biridir.

 

Qeyd edək ki, L.Mahmudova əldə etdiyi elmi nəticələrin yeniliyini 3 patentlə təsdiq edib.